Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) prognozuje wydobycie 4,7 mld m3 gazu ziemnego i 1 203 tys. ton ropy naftowej w 2016 r., podała spółka.

Kernel Holding sprzedał dwa zakłady przetwórstwa nasion w Rosji za 800 mln RUB, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w I kwartale br. sprzedało 7,98 mld m3 gazu ziemnego wobec 7,69 mld m3 w analogicznym okresie ub.r., podała spółka, zaznaczając, że są to dane szacunkowe.

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o wypłacie 7,37 mln zł, czyli 0,65 zł na akcję, dywidendy za 2015 rok, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze AC SA postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę niemal 24,23 mln zł, czyli 2,50 zł na akcję, podała spółka.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w sprawie ustalenia wartości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oddział Elektrownia Opole za 2010 r., podała PGE Polska Grupa Energetyczna. Wyrok wpłynie na zwiększenie wyniku operacyjnego segmentu w I kw. o ok. 173 mln zł.

Rada nadzorcza KGHM ZANAM - spółki zależnej KGHM Polska Miedź ? odwołała z funkcji prezesa Leszka Stojkę i powołała na to stanowisko Bohdana Pecuszoka, podała spółka.

Dekpol zawarł 146 umów deweloperskich i przedwstępnych na sprzedaż lokali w I kwartale 2016 r., co stanowiło blisko trzykrotny wzrost w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego, podała spółka.

Akcjonariusze Banku Pocztowego powołali do składu rady nadzorczej Banku Pocztowego Ryszarda Stopę - jako jej przewodniczącego, Magdalenę Pacułę oraz Mirosława Jakubowskiego, a także niezależnego członka rady nadzorczej - Piotra Chełmikowskiego, podał bank. Akcjonariusze odwołali ze składu RN Mariusza Czyżaka, zaś rezygnację z mandatu członka RN złożyli Jerzy Jóźkowiak, Janusz Wojtas oraz Piotra Michalskiego.

Czerwona Torebka wyemitowała 930 obligacji o łącznej wartości nominalnej 9,3 mln zł, zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości, podała spółka.

Nowy zarząd Polskich Kolei Państwowych (PKP) zgadza się z opublikowanymi dziś wnioskami Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z kontroli zamówień na usługi doradcze i eksperckie w spółkach Grupy PKP i zaczął już wdrażać działania mające na celu eliminowanie zjawisk wskazanych w wynikach kontroli, podała spółka.

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w marcu br. wyniosła 25,64 tys. ton wobec 7,67 tys. ton rok wcześniej i 27,27 tys. ton w lutym 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 234,1% r/r i spadek o 6% m/m.

Akcjonariusze Vigo System zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 maja o wypłacie dywidendy w kwocie 4,73 mln zł, czyli 6,49 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Na "Warsztatach Innowacyjnych Pomysłów", organizowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i Izbą Gospodarczą Gazownictwa, zostanie zaprezentowanych 12 projektów wybranych spośród prawie 100 zgłoszeń. W planach są kolejne warsztaty tego typu.

SMT konsoliduje środki własne oraz pracuje nad zabezpieczeniem finansowania dłużnego, które jest niezbędne do realizacji uchwały o skupie akcji za min. 66 mln zł oraz dalszego rozwoju iAlbatros, podała spółka.

Robyg wprowadza do oferty 300 mieszkań w ramach II etapu Apartamenty Villa Nobile na warszawskim Wilanowie, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Stalexportu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Grupa Organic Farma Zdrowia zwiększyła przychody o 24% r/r do 25 mln zł w I kw. 2016 r., podała spółka.

IMC planuje opublikować prognozy na bieżący rok na początku III kwartału, poinformował prezes Alex Lissitsa.

Marek Sypek został powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego Stock Polska, które obejmie od czerwca 2016 r., poinformował Stock Spirits Group.

AviaAM Leasing wraz ze spółkami zależnymi dostarczy pierwszy samolot Airbus A321 dla Small Planet Airlinesw ramach długoterminowego leasingu operacyjnego, podała spółka. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Luxoft przekroczył liczbę 2 tys. pracowników w Polsce. W 2016 r. planuje dalsze zwiększenie kadry - o ok. 25% i wejście do kolejnego miasta, podała spółka.

Murapol zawarł przedwstępną umowę zakupu nieruchomości o powierzchni ok. 0,27 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Słubickiej, za łączną cenę 4,5 mln zł netto, podała spółka.

Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Wasko w sprawie o zapłatę noty obciążeniowej w wysokości 50,67 mln zł, podała spółka. Zarząd Wasko uznał otrzymaną notę za całkowicie bezzasadną, a wartość kary umownej za rażąco wygórowaną.

Bank Pocztowy złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego podstawowego, sporządzonego w związku z ofertami publicznymi do 10 mln obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda emitowanych w seriach na podstawie Programu, podał bank. Łączna wartość emisji nie przekroczy 1 mld zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Sfinks Polska wyniosły 46,19 mln zł, zysk netto 4,58 mln zł, a EBITDA 2,89 mln zł w I kwartale r. obr. 2016 (od grudnia 2015 roku do lutego 2016 roku), podała spółka.

Akcjonariusze NTT System zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 maja o przeznaczeniu na dywidendę 3,01 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

IMC odnotowało 14,84 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 46,52 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Balta GmbH umowę dostaw koksu o szacunkowej wartości 1,18 mld zł w okresie jej obowiązywania do końca marca 2021 r., podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem