Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej w marcu br. wśród 1 879 firm. Prognozy eksporterów sugerują nieznaczne osłabienie dynamiki eksportu, która jednak powinna kształtować się na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej.

"Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Wskazują na to zarówno kursy opłacalności eksportu rozliczanego w euro i dolarze, jak i najniższy w historii badania udział nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu oraz odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie. Zjawiskiem sprzyjającym opłacalności eksportu w ostatnim roku była deprecjacja złotego, szczególnie silna względem dolara. Tym samym bieżące notowania złotego nie stanowią bariery dla rozwoju eksportu" - czytamy w raporcie banku centralnego.

Według NBP, silna w okresie ostatnich dwóch lat deprecjacja złotego względem dolara stwarza zagrożenie dla opłacalności importu rozliczanego w dolarze. Deklarowany przez przedsiębiorstwa kurs opłacalności importu rozliczanego w dolarze znajduje się na poziomie zbliżonym do kursu rzeczywistego. Ponieważ czynnikiem odpowiedzialnym za osłabienie złotego względem dolara w latach 2014-2015 były procesy globalne skutkujące m.in. silnym umocnieniem dolara względem koszyka walut, niskiej opłacalności polskiego importu rozliczanego w dolarze nie należy postrzegać wyłącznie w kategoriach lokalnych. "Opisywane zjawisko niesie negatywne konsekwencje przede wszystkim dla tych przedsiębiorstw, które są importerami netto w rozliczaniach dolarowych i w niewielkim stopniu korzystają z osłony tzw. hedgingu naturalnego" - dodał bank centralny.

"Pomimo bardzo niskiej opłacalności importu rozliczanego w dolarze, bieżący poziom kursu złotego nie stanowi bariery rozwoju przedsiębiorstw. Choć odsetek przedsiębiorstw deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju nieznacznie wzrósł w porównaniu z ostatnim kwartałem, to wciąż znajduje się na poziomie zbliżonym do historycznego minimum" - czytamy dalej.

Czynnikiem, który może łagodzić negatywne skutki aprecjacji dolara są tendencje spadkowe cen materiałów i surowców notowanych na międzynarodowych rynkach finansowych.

Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej opłacalności cenowej eksportu jest nieznaczny wzrost udziału eksportu w przychodach eksporterów. Stabilne kształtowanie się tej wielkości w okresie ostatnich dwóch lat - pomimo długo utrzymującej się wysokiej opłacalności cenowej - może jednak świadczyć o występowaniu pozacenowych barier ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.

"Można oczekiwać, że w krótkim okresie dalszy wzrost roli eksportu w kształtowaniu przychodów przedsiębiorstw będzie uzależniony od koniunktury w strefie euro, szczególnie w Niemczech; w długim zaś okresie - od kierunku rozwoju geograficznej i produktowej struktury polskiego eksportu" - czytamy dalej.

Silny wzrost średniego udział importu zaopatrzeniowego w kosztach importerów koresponduje z aprecjacją złotego względem dolara. Tym samym wzrost wartości importu wynikał w głównej mierze nie tyle ze wzrostu wolumenu importu, co z efektu kursowego.

"Prognozy formułowane przez eksporterów pozwalają w najbliższym czasie oczekiwać osłabienia dynamiki podpisywania nowych umów eksportowych oraz dynamiki wartości eksportu, które powinny kształtować się nieznacznie poniżej średnich długookresowych. Można się spodziewać, że kluczową rolę dla przyszłej dynamiki eksportu oraz jej prognoz odgrywać będzie koniunktura w strefie euro oraz - w mniejszym stopniu - rozwój sytuacji gospodarczej w Chinach i Rosji" - podsumował NBP.

W marcu 2016 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 1 879 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem