Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Dzięki rozwiązaniom przyjętego dziś przez rząd projektu ustawy o zasadach wynagradzania menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, spółki mogą oszczędzić od 60 do 100 mln zł rocznie, uważa minister skarbu Dawid Jackiewicz. Liczy on na zamknięcie procesu legislacyjnego w 2 miesiące i wejście w życie nowych zasad jeszcze w tym roku.

"Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, spółki zaoszczędzą 60 mln zł w skali roku, a nawet do 100 mln zł w skali roku w spółkach Skarbu Państwa i samorządowych" - powiedział Jackiewicz podczas konferencji prasowej.

Minister podkreślił, że regułą ma być powszechność zasad i jawność, a także likwidacja istniejących obecnie patologii. Odprawy i zakaz konkurencji dla odchodzących menadżerów mają być ściśle uregulowane.

Co do zasady, ustawa ma dotyczyć wszystkich członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i samorządowych. Jackiewicz zaznaczył, że powstał wreszcie dokument, który porządkuje nie tylko sytuację w spółkach, gdzie SP ma powyżej 50% udziałów, ale także kwestię zarobków zarządów w spółkach, gdzie ma poniżej 50%.

"Może być sytuacja, że będą podmioty, które będą musiały być wyłączone - np. ze względu na porozumienia z partnerami zagranicznymi. Każda taka sytuacja będzie musiała być jednak szczegółowo uzasadniona" - zastrzegł minister.

Wśród patologii do zlikwidowania wskazał m.in. zasiadanie przez prezesów w radach nadzorczych spółek zależnych i zwiększanie w ten sposób wynagrodzenia. Nowe zasady wykluczą możliwość pobierana wynagrodzeń w radach w takiej sytuacji.

Jackiewicz wskazał, że projekt jest na wczesnym etapie legislacji, jednak jego zdaniem proces legislacyjny powinien zakończyć się w ciągu 2 miesięcy.

Zgodnie z założeniami, nowe zasady mają zostać wdrożone w spółkach najpóźniej do czasu przyszłorocznych zwyczajnych walnych zgromadzeń.

"Naszą ambicją jest, by te zasady weszły jeszcze w tym roku" - dodał jednak minister.

Co do zasady, wynagrodzenie całkowite członka zarządu będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

"Część stała wynagrodzenia miesięcznego członka zarządu będzie zależeć od skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Część zmienna wynagrodzenia członka zarządu będzie zależeć od poziomu realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie uzupełniające będzie przysługiwać po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium przez walne zgromadzenie" - czytamy w komunikacie MSP.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem