Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na spółkę PBG SA karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł m.in. za niewypełnienie obowiązków informacyjnych, podał Komisja.

Wolumen sprzedaży detalicznej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do odbiorców finalnych wyniósł 10,7 TWh w okresie styczeń -marzec br. wobec 9,8 TWh rok wcześniej, podała spółka powołując się na szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku BGŻ BNP Paribas z Sygma Bank Polska poprzez przeniesienie całego majątku Sygma Bank Polska na Bank BGŻ BNP Paribas, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Brunona Bartkiewicza na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego, podała Komisja.

Zarząd Alior Banku ustalił ostateczne warunki obligacji serii P1B, emitowanych w ramach drugiej publicznej oferty adresowanej do szerokiego kręgu inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych. Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia wynosi 70 000, a ich łączna maksymalna wartość nominalna 70 mln zł. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 21 do 28 kwietnia 2016 r., a przewidywany dzień emisji to 16 maja, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Airway Medix SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała Komisja.

EuroRating potwierdził rating kredytowy Murapolu na poziomie BB z perspektywą stabilną, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Żywiec uchwalili na walnym zgromadzeniu, że spółka wypłaci dywidendę za rok 2015 w wysokości 35 zł za jedną akcję, podała spółka. Do tej pory Żywiec wypłacił 12 zł zaliczki na akcję.

W związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego, umowa pomiędzy NP. 7 - spółką celową Nexity Polska - a Budimeksem na budowę kompleksu mieszkaniowego Skylife etap 2 w Warszawie, wejdzie w życie 21 kwietnia, podał Budimex. Wartość umów na budowę 1. i 2. etapu inwestycji to 52,93 mln zł netto, w tym 1. etapu - 28,4 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na zmianę w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), polegającą na powołaniu Pawła Dziekońskiego na wiceprezesa zarządu, podała GPW.

Vantage Development rozpoczął budowę dwóch budynków na łącznie 60 mieszkań w ramach wzorcowego osiedla WUWA2 na Nowych Żernikach we Wrocławiu, podała spółka.

Średnia stopa redukcji złożonych zapisów w ofercie na akcje Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) oferowane w transzy inwestorów Indywidualnych wyniosła 45,882%, poinformowała spółka.

Parcel Technik złożył wniosek o dotację w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 8,5 mln zł, zaś wydatki kwalifikowane 6,9 mln zł. W ramach projektu ma zostać przygotowany ostateczny kształt systemu służącego nadawaniu i odbieraniu przesyłek oparty o trzy wersje skrytkomatów oraz wpierające sieć oprogramowanie wraz aplikacją mobilną, podała spółka.

Etos - operator sieci Diverse - odstąpił od przeprowadzenia publicznej sprzedaży akcji w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia ważności prospektu oraz warunkami rynkowymi, podała spółka.

i2 Development przewiduje, że średnia marża brutto dla projektów realizowanych i planowanych osiągnie ok. 50%, a cena emisyjna w IPO pozwala zakładać, że notowania akcji spółki po debiucie na GPW mają spory potencjał wzrostu, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Misztal.

InvestCapital Malta - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 3 mln euro (12,9 mln zł) od Bigbank AS Consumer Finance SE z siedzibą w Madrycie, podała spółka.

Akcjonariusze MLP Group zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 41,66 mln zł, czyli 2,3 zł na akcję z zysku za 2015 r. oraz części zysków zatrzymanych z lat ubiegłych, podała spółka.

Wszystkie warunki wezwania PRA Group na akcje DTP zostały spełnione, podała spółka.

Quercus TFI odnotowało 5,67 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 5,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Radpolu zdecydują o wypłacie dywidendy w kwocie 1,028 mln zł, czyli 0,04 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane w dniu 17 maja.

Akcjonariusze DTP postanowili o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 2,857 mln zł, tj. w wysokości 0,08 zł na jedną akcję, przy czym przy uwzględnieniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 wypłaconej wcześniej w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostanie kwota 0,00 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 18,546 mln zł, czyli 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza spółki Echo Investment powołała Nicklasa Lindberga na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Mediatela do 30 kwietnia włącznie, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.