Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Wirtualnej Polski zdecydowali o pozostawieniu zysku netto za 2015 rok w spółce i przeznaczenie w całości kwoty 4,37 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

Agencja ratingowa Fitch Ratings podwyższyła rating długoterminowy tzw. Long-Term Issuer Default Rating (Long-Term IDR), dla ING Banku Śląskiego do A z A- , podała spółka. Perspektywa ratnigu pozostała stabilna.

Vistal Gdynia podpisał umowę z Metrostavem na wykonanie 16 obiektów mostowych w ramach budowy drogi S7 Gdańsk - Elbląg za 49,9 mln zł brutto, podała spółka.

Akcjonariusze CDRL zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o przeznaczeniu na dywidendę za 2015 r. kwoty 5,12 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Zgodnie z ?Głównymi Założeniami Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2016-2020? bank chce w 2020 r. osiągnąć zysk netto powyżej 140 mln zł, współczynnik ROE - powyżej 7%, ROA - ok. 0,7% i C/I na poziomie ok. 51%, podała instytucja.

Energa będzie kontynuować rozbudowę elektrowni w Ostrołęce, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Energa obejmie 15-16% udziałów w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), a jej zaangażowanie finansowe w projekt to 500 mln zł, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Nie ma obecnie planów połączenia Energi z Polską Grupą Energetyczną (PGE), poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Grupa Kęty po bardzo dobrym I kw. 2016 r. optymistycznie patrzy na kolejny kwartał. W segmencie systemów aluminiowych liczy na eksport do Stanów Zjednoczonych, a w segmencie opakowań giętkich skupia się na zwiększaniu wolumenu sprzedaży, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Indata zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o 5,44 mln zł dofinansowania dla projektu pt. "Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków", podała spółka.

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o wypłacie 13 zł dywidendy za akcję z niepodzielonego zysku netto banku za 2014 rok w wysokości 587,56 mln zł oraz 702,48 mln zł z zysku netto za 2015 r., podał bank.

Atal wprowadził do sprzedaży 254 mieszkania i 14 lokali usługowych w ramach III etapu stołecznej inwestycji Atal Marina Apartamenty, podała spółka.

Mediona - dla której podmiotem dominującym jest Banca Farmafactoring S.p.A. - zobowiązuje się do podniesienia ceny za akcję Magellana oferowaną w wezwaniu o 4 zł za akcję, tj. do 68 zł za akcję pod warunkiem, że akcjonariusze Magellana zagłosują podczas walnego zgromadzenia za niewypłacaniem dywidendy lub - jeśli zdecydują o jej wypłaceniu - ustalą dzień dywidendy na nie wcześniej niż 15 czerwca, zaś dzień wypłaty nie wcześniej niż na 30 czerwca br., podał Magellan.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) BGŻ BNP Paribas chce zwiększyć aktywa do 700-800 mln zł na koniec br. wobec niespełna 300 mln zł obecnie i powalczyć o udział w rynku funduszy inwestycyjnych na poziomie 3-5%, poinformował prezes Jarosław Skorulski.

Akcjonariusze Inpro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o wniosku w sprawie przeznaczenia na dywidendę 12,01 mln zł z zysku netto na 2015 r., co dałoby wypłatę w wysokości 0,30 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 88,94 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4,48 zł na akcję, podała spółka.

Multimedia Polska nadal bierze pod uwagę ofertę publiczną akcji lub pozyskanie inwestora branżowego, poinformował prezes Andrzej Rogowski.

Spółka zależna Polnordu "Śródmieście Wilanów" po uprzednim wypowiedzeniu umowy na inwestorstwo zastępcze budynków A2 i A3 inwestycji Brzozowy Zakątek z Korporacją Budowlaną DOM podpisała umowę na generalne wykonawstwo inwestycji z Budimexem, poinformowała spółka.

Echo Investment wypłaci drugą zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 w piątek, 22 kwietnia, wynika z komunikatu spółki. Według wcześniejszych zapowiedzi ta zaliczka ma wynieść 0,71 zł na akcję.

Akcjonariusze Unibepu zdecydują o przeznaczeniu 5,96 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 18 maja.

Medicalgorithmics dokonał przydziału wszystkich 50 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.

Lokum Deweloper wygrał przetarg na zakup nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1,25 ha we Wrocławiu, poinformowała spółka. Wartość transakcji wynosi ok. 13,4 mln zł, podano także.

Monnari Trade planuje umocnić swoją pozycję na rynku poprzez akwizycje w branży oraz rozwój nowych marek, poinformował prezes Mirosław Misztal.

Zarząd Monnari Trade zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 6,11 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.

Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 6% r/r do 1,41 mln ton w III kw. roku obrotowego 2015/2016 (zakończonym 31 marca 2016 r.), podała spółka.

Monnari Trade odnotowało 46,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest Holdings SE podpisała umowę ze Starbucks Coffee Company dotyczącą nabycia operatora sieci Starbucks w Niemczech (144 lokale) za szacunkowo 41 mln euro. Umowa wejdzie w życie 23 maja, co oznacza, że w tym dniu AmRest uzyska licencję na prowadzenie i rozwój kawiarni Starbucks na tym rynku, podała spółka. AmRest planuje potroić liczbę kawiarni w Niemczech poprzez dynamiczny rozwój sieci w perspektywie nadchodzących lat.

Grupa Kęty po I kw. 2016 r. podtrzymuje prognozę wyników finansowych za 2016 r., podała spółka.

Sprzedaż Grupy AmRest Holdings SE wyniosła 858,22 mln zł w I kw. 2016 roku, co stanowiło wzrost o 14,4% r/r. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 13,6%, podała spółka na podstawie wyników wstępnych, zawierających "pewne szacunki" wynikające ze specyfiki w obszarze rozliczeń kosztów łańcucha dostaw.

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 19,82 mln zł z zysku za 2015 r. i lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 1 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydują o przeznaczenie na dywidendę 23,9 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja.

Indata Software celuje w zwiększenie EBITDA i osiągnięcie wysokiej rentowności w 2016 roku, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Czapla. Podtrzymuje ponadto rozwój poprzez akwizycje - rozmawia o zakupie niemieckiej spółki oraz krajowej, która ma dużą ekspozycję na eksport.

Prime Minerals przeprowadzi ofertę prywatną do 200 000 akcji serii G w celu pozyskania kapitału na budowę kopalni niklu w Indonezji, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 30 zł.

Grupa Żywiec odnotowała 59,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Kęty odnotowała 54,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 35,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze PCC Exol zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu 6,9 mln zł na dywidendę z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,04 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał.

Przychody Grupy Orbis wzrosły o 7,9% r/r do 247,2 mln zł w I kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r., podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.