Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Aktualizacja testu na utratę wartości aktywów Kopeksu wskazała na dodatkową utratę wartości bilansowej firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r. w wysokości ok. 916,2 mln zł i dodatkowe odpisy na aktywa spółek zależnych w wysokości ok. 49,8 mln zł, podała spółka.

?W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją testu na utratę wartości firmy zgodnie z wymogami MSR 36 w dniu 20.04.2016 r. zarząd emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość firmy na dzień 31.12.2015 r. w kwocie wyższej niż przewidziano pierwotnie w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie za IV kwartał 2015 roku. Wyniki przeprowadzonego obecnie testu wskazują na dodatkową utratę wartości bilansowej wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta w wysokości ok. 916,2 mln zł? - czytamy w komunikacie.

W związku z wystąpieniem niezależnych od Kopeksu zdarzeń gospodarczych, zarządy niektórych spółek zależnych zmuszone zostały do dokonania dodatkowych odpisów na aktywa i należności w łącznej skonsolidowanej kwocie dla całej grupy szacowanej na ok. 49,8 mln złotych, podano także.

Dodatkowo, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zarząd Kopeksu zamierza ująć odpisy na należności od spółek zależnych oraz odpisy na udziały w spółce zależnej w łącznej szacowanej wysokości ok. 74,5 mln zł. Przedstawiony odpis nie ma wpływu na skonsolidowane dane finansowe spółki.

Kopex wyjaśnia, że konieczność przeprowadzenia aktualizacji testów na utratę wartości aktywów wiąże się ze zmianą perspektyw rozwoju działalności Kopeksu i jego grupy kapitałowej w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości, które wynikają z aktualizacji planów techniczno-ekonomicznych, prowadzonych działań i analiz restrukturyzacyjnych oraz zdarzeń zaistniałych po dacie publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku, skutkujących dla ograniczeniem możliwości pozyskiwania finansowania bieżącej działalności spółki.

Wartości odpisów mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu zakończenia procesu badania przez biegłego rewidenta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zastrzeżono. Ostateczne kwoty odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Kopeksu za rok 2015, których publikację zaplanowano na 29 kwietnia 2016 roku.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.