Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,39 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br. Zdecydują także o przeprowadzeniu programu motywacyjnego i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

"Zwyczajne walne zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 60 275 835,58 zł podzielić w ten sposób, że:

a. kwotę nie większą niż 48 854 090,61 zł, to jest kwotę 0,39 zł na jedną akcję ABC Data S.A przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.,

b. pozostałą kwotę 11 421 744,97 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

ZWZ ma także ustalić dzień dywidendy na 23 czerwca 2016 r., a termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2016 r.

W ub.r. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję.

Akcjonariusze zdecydują także o przeprowadzeniu programu motywacyjnego za rok 2016. ?W związku z realizacją programu kapitał zakładowy spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 641 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 641 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki o wartości nominalnej 1 zł każda? - czytamy w kolejnym projekcie uchwały.

W związku z programem ABC Data ma wyemitować 641 000 warrantów subskrypcyjnych przysługujących osobom uprawnionym do udziału w programie.

ABC Data odnotowała 46,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 60,28 mln zł.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem