Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Kopeksu za 2015 rok, wraz z odpisami już zawartymi w raporcie za IV kwartał ub. roku, wyniesie 1 406,7 mln zł, z czego kwota 1 208,3 mln zł dotyczy odpisu z tytułu utraty wartości firmy, podał Kopex.

Przeprowadzone testy wskazały na konieczność ujęcia w sprawozdaniach finansowych Kopex S.A. za 2015 rok następujących dodatkowych odpisów, w stosunku do raportowanych wraz z wynikami IV kwartału 2015 roku:

- ok. 916,2 mln zł stanowiących dodatkową utratę wartości firmy, na którą wskazały wyniki zaktualizowanych testów,

- ok. 49,8 mln zł stanowiących sumę odpisów dot. rzeczowych aktywów trwałych i należności dokonanych na wynikach spółek zależnych od Kopex S.A. wskutek zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły po publikacji wyników za IV kwartał 2015 roku, a które mają wpływ na skonsolidowany wynik finansowy za 2015 rok,

- ok. 74,5 mln zło odpisów na należności od spółek zależnych i na udziały w spółce zależnej (bez wpływu na skonsolidowane dane finansowe Kopex S.A. za 2015 rok).

"W związku z powyższym, łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, wraz z odpisami już raportowanymi w raporcie za IV kwartał 2015 roku, wyniesie 1406,7 mln złotych, z czego 1208,3 mln złotych dotyczy odpisu z tytułu utraty wartości firmy" - czytamy w komunikacie.

Kopex podał, że dokonane przez spółkę szacunki dotyczące odpisów aktualizujących są przede wszystkim wynikiem trudnej sytuacji w branży górniczej oraz prognoz dla krajowego i światowego górnictwa. Spółka podkreśliła, że w ostatnich miesiącach podobne odpisy zostały dokonane przez wiele firm powiązanych z branżą wydobywczą.

"Wyszczególnione wyżej odpisy powstały na skutek aktualizacji planów techniczno-ekonomicznych, wskutek prowadzonych działań i analiz restrukturyzacyjnych oraz zdarzeń zaistniałych po 25 lutego 2016 roku, a więc po dacie publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku" - czytamy w dalej.

Żadne z wyżej wymienionych zdarzeń nie ma negatywnego wpływu na bieżącą sytuację finansową Grupy ani spółki i nie powodują pogorszenia jej sytuacji płynnościowej, podano także.

Kopex wskazał, że począwszy od 26 lutego br. spółka prowadzi bardzo intensywne rozmowy z bankami-wierzycielami, a celem prowadzonych negocjacji jest konsensualna restrukturyzacja zadłużenia Kopex S.A.

"W ramach prowadzonych rozmów spółka i banki finansujące dążą do jak najszybszego uzgodnienia i podpisania umowy restrukturyzacyjnej tak, by ograniczenie dostępu do finansowania bieżącej działalności przestało ograniczać czynności operacyjne Grupy Kopex" - czytamy dalej.

Zarząd Kopeksu przy współpracy profesjonalnych doradców - kancelarii prawnej Allen &Overy oraz doradcy biznesowego PwC Polska - przygotowuje i wprowadza szeroko zakrojony i głęboki program restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej Grupy Kopex. Jego elementami są m.in. redukcja majątku, restrukturyzacja zatrudnienia i poprawa efektywności operacyjnej we wszystkich obszarach działalności. 15 kwietnia br. zainicjowano proces zwolnienia grupowego 340 pracowników Kopex Machinery S.A. Podobne kroki zostaną podjęte również w obrębie innych spółek zależnych Kopex S.A.

"Opisane wyżej działania restrukturyzacyjne, łącznie z decyzją o dokonaniu dodatkowych odpisów, są prowadzone niezależnie od trwającego procesu sprzedaży akcji spółki przez głównego właściciela" podsumowano w informacji.

Wczoraj Kopex podał, że

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.