Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Medicalgrithmics wyemitowało 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł i wykupiło obligacje serii A0 na łącznie 48 mln zł, podała spółka.

Miraculum dokonało wykupu ostatniej pozostającej do spłaty części obligacji serii BB w liczbie 1 100 szt. o łącznej wartości 1,1 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Bytomia zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Sędzia komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli Biomed-Lublin w celu głosowania nad układem na 10 czerwca br. podała spółka.

GTC sfinalizowało nabycie dwóch biurowców klasy A w Bukareszcie w Rumunii. Premium Plaza i Premium Point zwiększą rumuńskie portfolio dewelopera o dodatkowe 15 tys. m2 powierzchni użytkowej, podała spółka.

MOL dokonał wyceny 7-letnich euroobligacji o wartości nominalnej 750 mln euro i planuje je wyemitować w przyszłym tygodniu, podała spółka.

Zarząd Pekaes podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia walnemu zgromadzeniu wniosku o przeniesieniu całego zysku netto spółki wypracowanego w roku 2015 na kapitał zapasowy, podała spółka.

Przy jeleniogórskiej Galerii Sudeckiej, której deweloperem jest Echo Investment, otwarty został market Leroy Merlin, podało Echo.

Miraculum dokonało wcześniejszego wykupu ostatniej pozostającej dotychczas do spłaty części obligacji serii Z5 w liczbie 10 000 sztuk, o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka. Dzisiejsza transakcja zakończyła proces wykupu obligacji.

Developres odnotował przedsprzedaż 160 lokali oraz sprzedaż 40 lokali mieszkalnych w I kwartale 2016 roku, podała spółka.

OT Logistics widzi możliwość współpracy m.in. z PKP Cargo w przewozach w tzw. korytarzu Północ-Południe, czyli na szlakach łączących Polskę z południową częścią Europy Środkowej, a zwłaszcza portami na Adriatyku, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu.

OT Logistics zamierza kontynuować stabilną politykę dywidendową w okresie realizacji strategii rozwoju do 2021 r., poinformował wiceprezes Piotr Ambrozowicz.

Archicom po osiągnięciu rekordowego skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w 2015 r. podtrzymuje zamiar wypłaty 50% zysku w formie dywidendy dla akcjonariuszy, poinformował ISBnews członek zarządu ds. finansowych Paweł Ruszczak.

OT Logistics spodziewa się, że bieżący rok "powinien pokazywać znacznie lepsze wyniki" w stosunku do 2015, głównie dzięki wewnętrznym zmianom w grupie, poinformował wiceprezes Piotr Ambrozowicz.

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje serii P1B Alior Banku, tj. 21 kwietnia złożono zapisy na obligacje w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych papierów. W związku z tym termin zakończenia przyjmowania zapisów zostaje przesunięty na 22 kwietnia z 28 kwietnia, podał bank.

Zarząd Grupy Azoty zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 83,32 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka.

PKN Orlen strategicznie nie rozważa zwiększenia udziału w Unipetrolu do 100%, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Sławomira Jędrzejczyka.

PKN Orlen prowadzi wstępne rozmowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) na temat długoletniej umowy w sprawie dostaw gazu, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

Łączna wartość szkód i utraconych korzyści z tytułu pożaru w należącej do Unipetrolu z grupy PKN Orlen instalacji w Litvinovie może wynieść ok. 2 mld zł, poinformował wiceprezes Orlenu Sławomir Jędrzejczyk. Spółka liczy na odzyskanie całości tej kwoty.

PKN Orlen nadal prowadzi rozmowy w sprawie dostaw ropy z kierunku bliskowschodniego i pozostaje otwarty na inne możliwości dywersyfikacji dostaw, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

Akcjonariusze Dom Development zdecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 80,54 mln zł, tj. 3,25 zł na akcję, z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 2 czerwca.

iFun4all, której jedynym wspólnikiem jest obecnie Bloober Team, chce zadebiutować na NewConnect przed końcem czerwca br., pozyskując w ramach oferty prywatnej ok. 2 mln zł na produkcję i marketing gier, poinformował prezes Michał Mielcarek.

Ze względu na aktualnie utrzymujące się na rynku niskie ceny surowca, Serinus Energy będzie koncentrować się na redukcji wszelkich możliwych kosztów, jednocześnie utrzymując dotychczasowy poziom produkcji w Tunezji. W Rumunii Serinus skupi się na doprowadzeniu odkrycia z Moftinu-1001 do fazy produkcji próbnej, podała spółka.

11 bit Studios, w ramach inicjatywy 11 bit publishing (d. 11 bit launchpad), będzie wydawcą gry "Beat Cop", tworzonej przez studio Pixel Crow, poinformowała spółka. Umowa z producentem zapewnia spółce tantiemy od każdego sprzedanego egzemplarza, poinformowano także.

Łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Kopeksu za 2015 rok, wraz z odpisami już zawartymi w raporcie za IV kwartał ub. roku, wyniesie 1 406,7 mln zł, z czego kwota 1 208,3 mln zł dotyczy odpisu z tytułu utraty wartości firmy, podał Kopex.

Elektrotim odnotował 21,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W Zakładzie Górniczym w Brzeszczach, należącym do spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron, oddano do ruchu pierwszą w nowych strukturach ścianę wydobywczą, podał Tauron Polska Energia. Planowane wydobycie z tej ściany to 643 tys. ton węgla.

Celem Archicomu na 2016 r. jest sprzedaż ponad 800 mieszkań w porównaniu z 611 lokalami sprzedanymi w 2015 r., poinformowała prezes Dorota Jarodzka-Śródka.

Archicom odnotował 25,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Elektrotimu powołała czteroosobowy zarząd na nową trzyletnią kadencję. Andrzej Diakun został wybrany na prezesa spółki, zaś Sławomir Cieśla, Zbigniew Pawlik oraz Krzysztof Wójcikowski - na członków zarządu, podał Elektrotim.

Akcjonariusze Enter Air zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 3,51 mln zł z zysku za 2015 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 0,20 zł na akcję, wynika z projektów na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br.

Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,39 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br. Zdecydują także o przeprowadzeniu programu motywacyjnego i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

Akcjonariusze FAM Grupa Kapitałowa podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 9,25 mln zł, tj. 0,29 zł na akcję, podała spółka.

Aktualizacja testu na utratę wartości aktywów Kopeksu wskazała na dodatkową utratę wartości bilansowej firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r. w wysokości ok. 916,2 mln zł i dodatkowe odpisy na aktywa spółek zależnych w wysokości ok. 49,8 mln zł, podała spółka.

W nowej strategii OT Logistics stawia na rozwój portów w Polsce i Chorwacji, przeładunki towarów Agro oraz poprawę marżowości żeglugi śródlądowej. Chce także wykorzystać potencjał zintegrowanej grupy do zwiększania przychodów i rozwijać korytarz transportowy Północ-Południe. OT Logistics chce osiągać 1 mld euro przychodów rocznie począwszy od 2021 r., poinformowała spółka.

Akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydowali o przeznaczeniu 33,42 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego łącznie 33,51 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Śnieżka odnotowała 47,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 41,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen zmniejszył zadłużenie netto o 1,3 mld zł kw/kw do 5,5 mld zł w I kwartale br., podała spółka

Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 847 mln zł w pierwszych 3 miesiącach 2016 r. Kwotę 629 mln zł przeznaczono na segment downstream, podała spółka.

PKN Orlen oczekuje spadku średniorocznego poziomu marży downstream w 2016 r. ze względu na niższe marże na oleju napędowym oraz produktach petrochemicznych, podała spółka.

PKN Orlen w ciągu nadchodzących miesięcy przedstawi kierunki dalszego rozwoju strategicznego, poinformował prezes spółki Wojciech Jasiński.

PKN Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 1 937 mln zł w I kw. 2016 r. (przed odpisem aktualizującym) z 1 910 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen odnotował 337 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 756 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem