Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Asseco South Eastern Europe odnotowało 8,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W wezwaniu Polkomtela ? spółki pośrednio zależnej od Cyfrowego Polsatu ? na akcje Midasa zostało złożonych 216 zapisów na 403 054 449 akcji, stanowiących 27,2395% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, podał Cyfrowy Polsat.

Akcjonariusze ES-System zdecydują o przeznaczeniu 10,72 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 19 maja.

Spółka zależna TDJ - akcjonariusza dominującego Famuru - złożyła 21 kwietnia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli nad Kopeksem, podał Famur.

Archicom wprowadził do sprzedaży 103 mieszkania na osiedlu Olimpia Port i 130 mieszkań na osiedlu Cztery Pory Roku. podała spółka. Zakończenie inwestycji zlokalizowanych we Wrocławiu planowane jest w I kw. 2018 roku.

Mirbud otrzymał zwrotnie umowę z INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych dotyczącą budowy budynku handlowo-usługowego z obsługą funkcji dworca autobusowego wraz z infrastrukturą przy ul. Szarych Szeregów w Lubaniu, poinformowała spółka. Wartość umowy brutto wynosi 11,04 mln zł, podano także.

Zarząd LPP rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 59,94 mln zł z zysku za 2015 r., co dałoby wypłatę w wysokości 33 zł na akcję. Jeśli jednak akcjonariusze zrealizują swoje uprawnienia wynikające z posiadania pozostałych 17 216 warrantów subskrypcyjnych przed dniem dywidendy, wówczas wartość dywidendy na jedną akcję wyniosłaby 32,69 zł na jedną akcję, podało LPP.

Mostostal Zabrze zawarł z firmą Kinetics Technology umowę na roboty budowlane, montaż elementów prefabrykowanych oraz roboty elektryczne w obszarze zw. DCU (Delayed Coking Unit) w ramach projektu EFRA, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 24.281.094 zł netto, podano także.

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 15% r/r do 317 mln sztuk w I kw. 2016 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży nie zmienił się w ujęciu rocznym i wyniósł 201 mln szt.

LPP odnotowało 351,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 479,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotował 24,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W ramach pierwszej oferty publicznej i2 Development inwestorom przydzielono 1 700 000 akcji. Zapisy na akcje spółki złożone w transzy inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 31,93%, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prowadzonych inwestycji.

Akcjonariusze Work Service zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 maja o ustanowieniu programu obligacji o wartości do 150 mln zł, podała spółka.

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) dokonał przydziału 2-5-letnich obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł, poinformowała spółka.

Synektik odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.