Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PGE Polska Grupa Energetyczna miała ok. 1,8 mld zł zysku EBITDA i ok. 0,9 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2016 r. według wstępnych szacunków, podała spółka.

Zarząd Voxel zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 5,78 mln zł, tj. 0,55 zł na akcję z zysku za 2015 rok, podała spółka.

GWI GmbH, spółka w 85% zależna od Erbudu, zawarła umowę sprzedaży budynku mieszkalnego "West Park" z 141. mieszkaniami, przedszkolem oraz 144. miejscami parkingowymi na rzecz Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft za wstępnie 29,62 mln euro (129,92 mln zł), podał Erbud.

Po wynikach za I kwartał tego roku Orange Polska podtrzymuje prognozę skorygowanego wyniku EBITDA w przedziale 3,15-3,3 mld zł w całym 2016 roku, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje w sprawie nabycia większościowego pakietu akcji (co najmniej ok. 89,36%) Premium Food Restaurants (PFR), właściciela marki 77 sushi, podała spółka.

Orange Polska odnotował 98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 171 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Średnia stopa redukcji w zapisach na 70 000 obligacji serii P1B o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 70 mln zł emitowanych przez Alior Bank wyniosła 73,61%, podał bank.

Michał Hucał, który do niedawna pełnił funkcję wiceprezesa Alior Banku, dołączył do zarządu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe, obejmując stanowisko członka zarządu ds. marketingu, podano w komunikacie.

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AC1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje.

Gekoplast złożył do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu wszystkich akcji i zaproponował 11 maja jako datę debiutu, podała spółka.

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu 12,38 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,24 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Agroton odnotował 9,64 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 80,53 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules przyjął politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 40% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, podała spółka.

Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na przychodach jest wyższy o 17% r/r i wynosi 92,9 mln euro, a na marży1 jest wyższy r/r o 8% i wynosi 65,4 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Grupa rozważa koncepcję wydzielenia segmentów działalności do oddzielnych struktur.

Bank Zachodni WBK chce zwiększyć swój udział rynkowy w segmencie małych i średnich firm do 20% na koniec 2018 roku wobec ok. 15% obecnie. Celem jest pozyskanie 100 tys. nowych klientów. W ramach nowej strategii dla MSP bank zaoferuje nie tylko finansowanie, ale również narzędzia i szkolenia służące rozwojowi firm, także za granicą, poinformowali przedstawiciele banku.

Oferta ZUE, warta 21,58 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na odcinku Skarżysko Kamienna - Suchedniów linii kolejowej nr 8 w ramach zadania pn. Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom - Kielce, podały PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).

Dom Development szacuje tegoroczny poziom przekazań mieszkań na ok. 2 500 wobec 2 062 w ub.r., a liczbę mieszkań wprowadzanych do oferty na ok. 2 700 wobec 2 403 w 2015 r., co - według spółki - dobrze rokuje na wyniki 2017 roku, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Asseco Software Nigeria (ASN) - spółka należąca do Grupy Asseco - podpisała dwa nowe kontrakty w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym w Nigerii, poinformowali przedstawiciele grupy.

Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w IV etapie inwestycji Espresso na Woli przy ul. Jana Kazimierza. Oferta obejmuje 135 mieszkań i 11 lokali usługowych, poinformowała spółka. Zakończenie tego etapu planowane jest na I kw. 2018 r.

Comarch dołączył do największej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa ICT w Malezji - PIKOM, poinformowała spółka. Przynależność do tego stowarzyszenia może pozwolić Comarchowi zyskać większy udział w rynku oraz poszerzyć horyzonty na pozostałe państwa Azji Południowo-Wschodniej, poinformował country manager w Malezji Jarosław Włudyka.

Airway Medix zakłada, że przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect nastąpi w maju br., poinformowała członek zarządu Anna Aranowska. Na 19 maja spółka zaplanowała walne zgromadzenie w celu zatwierdzenia emisji akcji, która ma pomóc przyspieszyć pełną komercjalizację jej produktów.

New World Resources (NWR) nie osiągnął niewiążącego porozumienia z rządem Czech w wymaganym terminie, w związku z czym jego spółka zależna OKD może być zmuszona do rozpoczęcia procedury niewypłacalności, podał NWR.

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 100 lokali w VI etapie osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na IV kw. 2017 r.

Analitycy Domu Maklerskiego Vestor oceniają perspektywy wyników polskich banków jako słabe. Obniżyli oni rekomendacje dla Alior Banku, Banku Handlowego i Banku Millennium, podnieśli dla mBanku i ING Banku Śląskiego, a podtrzymali - dla PKO BP, Banku Pekao, BZ WBK i Getin Noble Banku, wynika z raportu datowanego na 21 kwietnia.

Grupa PMPG Polskie Media celuje w powrót do "stabilnych i zdrowych" wzrostów wskaźników finansowych, poinformował ISBnews prezes Michał Lisiecki. Na lipiec planuje przeprowadzenie pilotażowego roadshow wśród amerykańskich inwestorów z machina.com.

Apator odnotował 60,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 83,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GetBack wyemitował i przydzielił obligacje na okaziciela serii AG o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.

Zarząd GPW postanowił określić wtorek, 26 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 67,7 tys. obligacji serii O i 46,55 tys. obligacji serii P spółki Best, podała giełda.

Projekt PZ Cormay znajduje się wśród projektów wybranych do dofinansowanie przez

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na kwotę niemal 20 mln zł w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka.

Dom Development odnotował 5,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem