Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - Obciążenie rachunku zysków i strat grupy Banku Zachodniego WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 134,2 mln zł w I kw. br. i zmniejszyło się o 29,6% r/r. Udział w tej pozycji grupy SCB był dodatni i wyniósł 3,6 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub.r. osiągnął wartość ujemną na poziomie 24,9 mln zł, podała instytucja.

"Odpis na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i portfelowe) w I kwartale 2016 r. wyniósł 174,1 mln zł i zmniejszył się o 16,5% r/r w wyniku rozpoznania niższej utraty wartości od ocenianych indywidualnie i portfelowo należności kredytowych od podmiotów gospodarczych i klientów detalicznych. Ww. spadek utraty wartości powstał w rosnącym portfelu należności kredytowych, który w części pochodzącej od przedsiębiorstw i sektora publicznego zwiększył się o 13,8% r/r, w części detalicznej o 6,6% r/r, a w zakresie należności leasingowych o 25% r/r" - czytamy w raporcie.

Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) przyjął wartość ujemną na poziomie 14,4 mln zł wobec wielkości dodatniej w okresie bazowym, tj. 3,4 mln zł.

W I kwartale BZ WBK sprzedał kapitał kredytowy z niepracującego portfela wymagalnych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości 77,4 mln zł wobec 41,7 mln zł w okresie porównywalnym, co w obu okresach miało dodatni wpływ na wynik finansowy brutto w wysokości odpowiednio 10,2 mln zł i 5,6 mln zł.

"Jednocześnie Santander Consumer Bank S.A. przeprowadził sprzedaż spisanego portfela kredytów gotówkowych i ratalnych o wartości 326,6 mln zł, osiągając zysk przed opodatkowaniem w wysokości 51,9 mln zł. Analogiczna transakcja sprzedaży z poprzedniego roku dotyczyła spisanego portfela kart kredytowych SCB S.A. o wartości 108,5 mln zł i przyniosła 12,8 mln zł zysku brutto" - czytamy dalej.

Bank podał, że zmiany w wielkości i strukturze odpisów aktualizujących są przejawem ostrożnościowego podejścia grupy do zarządzania ryzykiem kredytowym.

Na koniec marca wskaźnik kredytów niepracujących grupy BZ WBK wyniósł 7% wobec 8,3% na koniec marca 2015 r. Poprawił się również wskaźnik kosztu ryzyka, który wyniósł 0,7% wobec 0,9% w I kwartale 2015 r.

Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 63,4% w porównaniu z 61,5% na 31 grudnia 2015 r.

Należności brutto od klientów wynosiły 102 688,3 mln zł na koniec I kw. i w porównaniu z końcem ub.r. wzrosły o 2,6%. Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 1% kw/kw, osiągając na koniec marca 2016 r. wartość 52 466,3 mln zł.

"Największą składową w portfelu kredytów dla ludności są kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które w skali kwartału odnotowały wzrost o 1,3% do kwoty 34 167,6 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości uplasował się portfel kredytów gotówkowych, który w tym samym czasie zwiększył się o 1,4% do poziomu 11 022,0 mln zł" - podał bank.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 45 393,3 mln zł i były wyższe o 4,3% kw/kw, głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do klientów korporacyjnych oraz MŚP.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.