Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Atalu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 maja o przeznaczeniu 23,68 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,61 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Stalprodukt odnotował 219,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 91,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto mBanku mógł wynieść 270-303 mln zł w I kw. 2016 r., przy konsensusie na poziomie 288 mln zł wobec 451 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISBnews.

Grupa Lotos mogła w I kw. 2016 roku odnotować skonsolidowany wynik netto od 101 mln zł straty do 273 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 65,97 mln zł zysku wobec 101,37 mln zł straty netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Kontraktacja bilansowa Grupy Kapitałowej Magellan wyniosła 390,5 mln zł w pierwszym kwartale 2016 roku i była wyższa o 80,68 mln zł, tj. o 26% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku, podała spółka.

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 29,87 mln zł z zysku netto za 2015 r. na program nabywania akcji własnych, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Lasy Państwowe podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju projektu badawczego zwiększenia wchłaniania CO2 przez kompleksy leśne, podało PGNiG.

Rada nadzorcza Pekaesu podjęła uchwały w sprawie powołania na nową, trzyletnią kadencję członków zarządu spółki Macieja Bachmana, Arkadiusza Filipowskiego, Jerzego Markowa i Piotra Marczuka, podała spółka.

Jujubee zapowiada premierę gry "Take Off - The Flight Simulator" na 9 czerwca, podała spółka.

Indata Software pozyskał kolejne zlecenia na swoje usługi dla przedsiębiorstw z branży energetycznej. Wartość dwóch kontraktów wynosi ponad 14 mln zł brutto, podała spółka.

Grupa ZUE miała 34,58 mln zł skonsolidowanych przychodów, 4,26 mln zł straty operacyjnej i 3,5 mln zł straty netto w I kwartale 2016 r., według wstępnych danych.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zadebiutuje w piątek, 29 kwietnia, na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała giełda.

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują o skupie akcji do kwoty 250 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 24 maja.

Robyg nabył pozostałych 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej MK Development, prowadzącej projekt deweloperski w dzielnicy Bemowo w Warszawie, podał Robyg.

Parcel Technik planuje przejście na GPW z NewConnect jeszcze w tym roku. Będzie ono poprzedzone emisją akcji na sfinansowanie ekspansji zagranicznej, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Rafał Markiewicz. Spółka w najbliższych tygodniach chce zakończyć wybór doradców w tym procesie.

Bank Zachodni WBK ma bardzo wielu chętnych na fotel prezesa, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Gerry Byrne.

Bank Zachodni WBK skoncentruje się w tym roku na inwestycjach w rozwój bankowości cyfrowej. Liczba aktywnych klientów BZ WBK korzystających z bankowości mobilnej wzrosła o 35% r/r do 719 tys. na koniec marca, poinformował przewodniczący rady nadzorczej BZ WBK Gerry Byrne.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjęli decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji do 40 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru.

Bank Zachodni WBK chce utrzymać koszt ryzyka na poziomie ok. 75 punktów bazowych w kolejnych kwartałach, poinformował przewodniczący rady nadzorczej BZ WBK Gerry Byrne podczas konferencji prasowej. Bank nie planuje sprzedaży portfeli niepracujących o znaczącej wartości.

Mirbud zawarł z Develey Immobilien - jako inwestorem - umowę na zaprojektowanie i wybudowanie hali magazynowej o powierzchni 9 895 m2 w miejscowości Pass, gmina Błonie k/Warszawy, za 17,22 mln zł brutto, podała spółka.

Budimex spodziewa się lekkiego wzrostu dynamiki sprzedaży w 2016 roku, jednak intensyfikację prac budowlanych przewiduje w latach 2017-2018, poinformował prezes Dariusz Blocher.

FAM Grupa Kapitałowa zwiększyła zysk netto o 626% r/r do 3,8 mln zł w I kw. 2016 r. dzięki przeprowadzonej wcześniej restrukturyzacji, poinformowała spółka.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 78,91 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 86,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wyniki testów przeprowadzonych przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) wskazują na dodatkową utratę bilansowej wartości aktywów trwałych na poziomie 320 mln zł w segmencie "węgiel". Tym samym łączne odpisy aktywów węglowych w 2015 roku wyniosły 2,5 mld zł, podała spółka.

Obciążenie rachunku zysków i strat grupy Banku Zachodniego WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 134,2 mln zł w I kw. br. i zmniejszyło się o 29,6% r/r. Udział w tej pozycji grupy SCB był dodatni i wyniósł 3,6 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub.r. osiągnął wartość ujemną na poziomie 24,9 mln zł, podała instytucja.

Portfel zamówień Grupy Budimeksu na koniec marca wynosił 9,098 mld zł, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) określił piątek, 29 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 350 tys. obligacji serii D spółki Dekpol o wartości nominalnej 100 zł każda, podała giełda.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) powziął od zarządu spółki zależnej - Krio Intézet Zrt. z siedzibą w Budapeszcie informację o wydaniu 26 kwietnia przez sąd administracyjny w Budapeszcie wyroku uchylającego decyzję Regionalnej Generalnej Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum z 10 grudnia 2014 r., nakazującej Krio zapłatę 117,6 mln HUF (ok. 1,6 mln zł) tytułem zaległego podatku VAT za rok 2011 oraz 31,6 mln HUF (ok. 0,4 mln zł) tytułem odsetek, podała spółka.

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering (CTE) podjął uchwałę o odstąpieniu od oferty publicznej akcji serii D ze względu na pozyskanie finansowania z emisji obligacji, podała spółka.

Budimex odnotował 51,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 37,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Zachodni WBK odnotował 556,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1035,77 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

W ofercie X-Trade Brokers DM zostanie zaoferowanych łącznie 16 433 709 akcji oferowanych, w tym: 1 644 000 akcji zostanie zaoferowanych inwestorom indywidualnym, a 14 789 709 inwestorom instytucjonalnym. Ostateczna cena akcji oferowanych w obu transzach jest jednakowa i wynosi 11,5 zł, podała spółka.

MOL podpisał umowy dotyczące 7-letnich euroobligacji o wartości nominalnej 750 mln euro, tym samym kończąc transakcję ich sprzedaży, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem