Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), w celu umocnienia swojej pozycji w toczącym się postępowaniu sanacyjnym spółki Hawe Telekom, podjęła decyzję o objęciu swojej wierzytelności przyszłym układem, podała Agencja. Dług Hawe Telekom wobec ARP wynosi obecnie ok. 83 mln zł.

"W związku z wszczęciem przez sąd na początku marca br. postępowania sanacyjnego po stronie ARP leżała decyzja o włączeniu swojej wierzytelności do układu lub pozostawieniu jej poza nim. Wierzytelność ARP zabezpieczona rzeczowo nie wchodzi automatycznie do układu, a to stwarzało dłużnikowi możliwość pozbawienia ARP wpływu na restrukturyzację Hawe Telekom" - wyjaśnia Agencja w komunikacie.

"Pomimo złożonego przez ARP wniosku, sąd zadecydował o zastosowaniu wobec Hawe Telekom nowych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego i wszczął postępowanie sanacyjne. W ramach tej procedury ARP, wspólnie z pozostałymi wierzycielami będzie pracować nad rozwiązaniem, które pozwoli na szybkie uzyskanie zaspokojenia wymagalnych wierzytelności. Dlatego oczekujemy na szybkie przedstawienie przez spółkę realnego planu restrukturyzacji.To, że opowiadamy się za objęciem naszej wierzytelności układem nie oznacza jednak, że obecna sytuacja majątkowa Hawe Telekom daje szansę na zawarcie układu satysfakcjonującego wierzycieli, który spółka byłaby w stanie wykonać" ? podkreśla mecenas Bartosz Piechota, pełnomocnik ARP, cytowany w komunikacie.

Według Agencji włączenie ARP w krąg wierzycieli, którzy będą głosować nad propozycjami układowymi wypracowanymi w postępowaniu daje możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach nad planem restrukturyzacyjnym i propozycjami układowymi. Z drugiej strony, z uwagi na wysokość wierzytelności ARP, taka decyzja przeciwdziała przegłosowaniu propozycji restrukturyzacyjnych korzystnych wyłącznie dla dłużnika i dla powiązanego z nim inwestora. W ostatnim okresie podmioty powiązane z inwestorem na korzystnych warunkach nabyły od spółek z GK Hawe znaczący pakiet wierzytelności wobec Hawe Telekom (według spisu wierzytelności Monitora Sądowego i Gospodarczego z 25 kwietnia 2016 roku jest to kwota około 40 mln zł).

To kolejne, po utracie kontroli przez Hawe S.A. nad ORSS sp. z o.o. i Hawe Budownictwo sp. z o.o., działania GK Hawe podjęte na krótko przed wszczęciem postępowań, które mogą doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli zewnętrznych, czytamy także.

"ARP znalazła się wśród sygnatariuszy pisma, które najwięksi wierzyciele skierowali wspólnie 25 kwietnia br. do Wojciecha Makucia i Macieja Pietrzaka - Zarządców Hawe S.A. i Hawe Telekom. To wspólne stanowisko pokazuje, że większość kluczowych wierzycieli zaniepokojona jest sytuacją GK Hawe i z uwagi m.in. na dotychczasową postawę dłużnika wyraża wątpliwość, co do możliwości efektywnego współdziałania w ramach postępowania wszczętego z inicjatywy dotychczasowego zarządu ? powiedział mec. Piechota.

Sygnatariusze pisma mają łącznie ok. 200 mln zł wymagalnych wierzytelności wobec spółek Grupy Kapitałowej Hawe.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.