Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Magellana podjęła uchwały w sprawie powołania dotychczasowego składu zarządu - z Krzysztofem Kawalcem jako prezesem - na kolejną wspólną czteroletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2016 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2020 roku, podała spółka.

Introl odnotował 16,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cube.ITG zawarł przyrzeczoną, ostateczną umowę sprzedaży na rzecz Sescom zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) za 12,5 mln zł, podała spółka.

Zarząd CEZ postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie 21,4 mld CZK na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 40 CZK na akcję, taką samą jak w zeszłym roku, podała spółka.

Akcjonariusze Orbisu zdecydują o wypłacie kwoty 69,115 mln zł, czyli 1,50 zł na akcję z zysku za 2015 rok na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 2 czerwca.

Akcjonariusze Synthos zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 341,26 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 maja.

Akcjonariusze ZUE zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 maja o przeznaczeniu 7,59 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

W zrealizowanej przez Echo Investment Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze otwarty został hipermarket sieci Auchan, podała spółka.

Colian Holding nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Elizabeth Shaw Limited z Wielkiej Brytanii za 2,25 mln funtów, podała spółka.

CD Projekt podtrzymuje, że dodatek do gry "Wiedźmin 3" pod tytułem "Krew i Wino" zostanie wprowadzony do sprzedaży w II kwartale 2016 r. Firma liczy, że przebije on popularnością pierwszy dodatek - "Serca z Kamienia", którego sprzedaż jest na poziomie "optymistycznego planu", poinformował prezes Adam Kiciński.

Grupa Lotos bierze pod uwagę zakup ropy z Iranu, jednak nie zakłada konkretnych rezultatów. W tym roku udział ropy spoza Rosji w zakupach pozostanie na poziomie ok. 25%, poinformował wiceprezes Maciej Szozda.

Grupa Lotos nie spodziewa się w kolejnych okresach równie wysokiego poziomu wydobycia, jak odnotowany w I kw. 2016 r., poinformował wiceprezes Mariusz Machajewski

Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 maja o przeznaczeniu 93,13 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Grupa Lotos ma opracowaną strategię, która może ulec modyfikacji po skompletowaniu zarządu spółki, poinformował wiceprezes Mariusz Machajewski.

CD Projekt szacuje, że kilogram jego eksportu jest wart 286 euro wobec 1,7 euro w tradycyjnym przemyśle, poinformował prezes Adam Kiciński.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) sprzedała na rzecz PGNiG Termika 100% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju, poinformowała JSW. Wartość transakcji wynosi 190,4 mln zł, podano także.

mBank sprzedał w I kw. kredyty hipoteczne o wartości 700 mln zł, co oznacza spadek o 14% r/r. Bank chce nadal oferować kredyty hipoteczne, ale w powiązaniu z innymi produktami, np. rachunkiem osobistym - ze względu na koszty długoterminowego finansowania, jakie generuje tego rodzaju kredyt, wynika z wypowiedzi prezesa mBanku Cezarego Stypułkowskiego

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu 22,14 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę 5 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Warimpex jest otwarty na możliwość sprzedaży swoich hoteli oraz biurowców i prowadzi rozmowy z tym związane, poinformowali przedstawiciele spółki.

Eiffage Polska Nieruchomości oraz Avestus Real Estate złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie wspólnej spółki powołanej do wybudowania w Warszawie budynku biurowego o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 21 tys. mkw, podał Urząd.

W zaktualizowanej strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) zrezygnowano z celów finansowych, zakładających m.in. uzyskanie 12 mld zł obrotów w 2030 r., na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Polski, poinformował dyrektor biura strategii Szczepan Ruman.

Warimpex może przeznaczyć łącznie 90-100 mln euro na dwa projekty deweloperskie, które zamierza rozpocząć w Polsce w tym roku. W planach ma także realizację dwóch innych projektów w Polsce oraz na Węgrzech, poinformował członek zarządu Alexander Jurkowitsch.

inviPay.com wprowadza na rynek płatności online metodę płatności fakturą zamiast przelewem, podała spółka.

mBank po wynikach za I kwartał podtrzymuje cel wypracowania ok. 1 mld zł zysku netto w całym 2016 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

mBank szacuje, że jego obciążenie z tytułu podatku bankowego wyniesie ok. 320 mln zł w tym roku i sięgnie ok. 360 mln zł w przyszłym przy obecnej strukturze bilansu, poinformował wiceprezes Jörg Hessenmüller.

Komitet Sterujący ds. Badań zatwierdził rozpoczęcia przez Helix BioPharma II fazy badań klinicznych projektu LDOS002 w Polsce, poinformowała spółka. Do I etapu II fazy zostanie zarejestrowanych 17 pacjentów, podano także.

Murapol zakupił nieruchomość o łącznej powierzchni 0,85 ha, położoną we Wrocławiu przy ul. Buforowej, za łączną cenę 6,98 mln zł netto, podała spółka. Na tej nieruchomości chce wybudować osiedle na ok. 150 mieszkań.

Dzięki przeprowadzonej przez Grupę Benefit Systems reorganizacji, segment Kafeterie osiągnął próg rentowności w I kw. br., poinformowała członek zarządu Benefit Systems Izabela Walczewska-Schneyder.

Łączne nakłady inwestycyjne (capex) Orbisu wyniosły w I kw. br. 144 mln zł i zostały przeznaczone głównie na sfinansowanie transakcji wykupu hoteli oraz przedsięwzięcia rozwojowe i prace modernizacyjne, na które wydano 14 mln zł, poinformowała spółka.

Mykogen Polska, który od końca 2012 roku jest kontrolowany przez fundusz private equity Abris Capital Partners, przejął podobnej wielkości przedsiębiorstwo posiadające zakład produkcyjny w okolicach Skierniewic w województwie łódzkim - firmę Fungis, podał fundusz. Dzięki temu powstał jeden z największych w kraju i w Europie podmiotów dostarczających podłoże do produkcji pieczarek.

Prawa do akcji (PDA) i akcje spółki Master Pharm zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA wzrósł o 1,7% wobec ceny odniesienia i wyniósł 6,1 zł, zaś kurs akcji zwyżkował o 13,3% do 6,8 zł.

Ergis odnotował 16,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 19,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord sprzedał ponad połowę mieszkań w pierwszym etapie osiedla Brzozowy Zakątek w Warszawie, poinformowała spółka. W ofercie pozostało już jedynie 49 lokali, a deweloper planuje rozpoczęcie budowy kolejnych dwóch budynków wilanowskiego osiedla, podano także.

Warimpex odnotował 17,84 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,65 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Rokita wyemituje 200 000 obligacji serii DB o wartości nominalnej 100,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 20 mln zł w ramach IV programu emisji obligacji, podała spółka. PCC Rokita przydzieliła również obligacje serii DA o wartości nominalnej 25 mln zł, podano także.

Orbis odnotował 13,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 22,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Arctic Paper odwołała Wolfganga Lübberta z funkcji prezesa zarządu i powołała go do pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Jednocześnie do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu RN powołała Pera Skoglunda, sprawującego funkcję członka zarządu, podała spółka.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek mBanku wyniosły 68,5 mln zł w I kw. 2016 roku i były niższe o 33,2% w skali kwartału, podał bank.

Marża odsetkowa netto mBanku w I kwartale 2016 roku wzrosła do poziomu 2,3% wobec 2,1% w całym 2015 roku i 2,2% w IV kw. 2015 roku. Wskaźnik koszty do dochodów C/I wzrósł do 47,7% wobec 40,4% w I kw. 2015 r., podał bank.

ZM Ropczyce odnotowały 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czerwona Torebka rozszerzy działalność o internetową platformę obrotu wekslowego ze pośrednictwem nowej spółki zależnej Syngrapha, podała spółka.

mBank odnotował 307,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 450,94 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Kruk oraz International Finance Corporation (IFC), należący do Grupy Banku Światowego otrzymały pozytywną decyzję w sprawie oferty złożonej w ramach projektu inwestycyjnego na rynku rumuńskim, podał Kruk.

Mennica Polska odnotowała 8,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems odnotował 8,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Business Solutions odnotowało 10,38 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w I kw. 2016 roku 284,6 mln zł (wobec 283,5 mln zł rok wcześniej), zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 547,1 mln zł (wobec 461,3 mln zł rok wcześniej), podała spółka.

Grupa Lotos odnotowała 105,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 101,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.