Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Amica Wronki odnotowała 97,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 78,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 33,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień ZUE wynosi obecnie ok. 621 mln zł, podała spółka. Grupa uczestniczy obecnie w przetargach o łącznej wartości ok. 16 mld zł.

Mirbud odnotował 13,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 16,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZUE odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak, w wyniku dokonanej weryfikacji, obniżył wartość rozpoznanego przychodu o kwotę 60,63 mln zł, a kosztów o 41,73 mln zł w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, co łącznie wpłynęło na obniżenie wyniku netto o kwotę 16,86 mln zł na poziomie jednostkowym, podała spółka.

City Service odnotowało 6,18 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 5,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca zawarła ze Stanisławem Bogdańskim oraz Joanną Bogdańską (sprzedającymi) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w hurtowni farmaceutyków Intra, podała spółka.

Mostostal Zabrze odnotował 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 18,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Briju zakończyło rozmowy z Abris Capital Partners o nabyciu akcji spółki bez efektu, podała spółka.

Alchemia odnotowała 32,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 15,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 6,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Vistalu Gdynia zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 5,68 mln zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,4 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Briju zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 292 tys. zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 30 maja.

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej (PGG) powołała zarząd z Tomaszem Rogalą jako prezesem, podał Węglokoks.

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2015 r. w wysokości 87,15 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Virgin Mobile Polska śledzi prace nad projektem ustawy antyterrorystycznej, zakładającym m.in. obowiązek rejestracji kart prepaid, aby móc szybko się do niej dostosować. Operatorowi zależy, aby maksymalnie uprościć potencjalny proces rejestracji, poinformowała prezes Grażyna Piotrowska - Oliwa.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zakłada, że 50,5% marży EBITDA po I kw. to poziom, od którego rentowność na tym poziomie powinna się odbijać, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Dziekoński.

Akcjonariusze Magellana zdecydowali o przeznaczeniu 12,31 mln zł z zysku netto za 2015 r. na wypłatę dywidendy wysokości 1,85 zł na akcję oraz m.in. 124,82 tys. zł - na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Groclin zawarł umowę nabycia 51% CADM Automotive od Michała Laski i CADM Automotive 2, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B, D, E i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz praw do akcji serii H, podała Komisja. W osobnym komunikacie spółka podała, że publikacja prospektu planowana jest na 5 maja br.

Przewozy PKP Cargo spadły o 14,6% r/r według masy do 7,8 mln ton i o 9,8% według pracy przewozowej do 2,2 mld tonokilometrów w marcu br., podała spółka, powołując się na dane GUS.

Griffin Real Estate zakłada, że tworzona przez niego platforma typu Real Estate Investment Trust (REIT) może do końca przyszłego roku zadebiutować na giełdzie w RPA i jednocześnie na którejś z giełd zachodnich. Z rozpoczęciem notowań na GPW w Warszawie inwestor czeka na uregulowanie prawa dotyczącego REIT-ów w Polsce, poinformował partner współzarządzający i co-CEO Griffin Real Estate Maciej Dyjas.

Medicalgorithmics ocenia, że prawdopodobieństwo anulowania przez amerykańskie sądy transakcji nabycia 75% udziałów w firmie Medi-Lynx Cardiac Monitoring jest bardzo mało prawdopodobne, poinformował prezes Marek Dziubiński.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na wykorzystanie korzystnych trendów na rynku spotowym w negocjacjach cenowych z odbiorcami węgla, poinformował p.o. wiceprezesa ds. strategii Krzysztof Mysiak.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na dodatkowe oszczędności rzędu 100 mln zł w 2016 r. dzięki przejściu pracowników części zakładu Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), poinformował p.o. wiceprezesa ds. ekonomicznych Robert Ostrowski.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) jest w trakcie przeglądu strategii i swoich celów, w tym polityki dywidendowej, tak aby wpisać się w plan gospodarczy rządu, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Dziekoński.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że dzięki działaniom oszczędnościowym i restrukturyzacyjnym uzyska na koniec 2016 r. dodatnie free cash flow na rachunku skonsolidowanym, poinformował prezes Tomasz Gawlik.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza nadal redukować jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla (mining cash cost) w 2016 r., poinformował pełniący obowiązku wiceprezesa ds. ekonomicznych Robert Ostrowski.

Bank Millennium oczekuje stabilizacji lub lekkiego wzrostu przychodów z działalności operacyjnej w 2016 roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. W I kw. przychody spadły o 1,2% w skali roku.

Bank Millennium oczekuje, że rozliczenie transakcji z Visa nastąpi w III kwartale, poinformował prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge.

Bank Millennium zakłada, że koszt ryzyka na poziomie 0,38% zanotowany w I kwartale nie będzie możliwy do utrzymania w całym roku. Bank oczekuje, że 2016 rok zakończy z kosztami ryzyka sięgającymi ok. 0,5%, poinformował wiceprezes Fernanado Bicho.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli przez PGNiG Temika nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju, podał Urząd.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na zamknięcie negocjacji w sprawie sprzedaży aktywów do końca czerwca w związku z terminem podpisania umowy restrukturyzacyjnej z obligatariuszami, poinformował prezes Tomasz Gawlik.

Pegas Nonwovens podtrzymuje cel EBITDA na poziomie 43-49 mln euro w tym roku, poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów Pegas Nonwovens František Řezáč.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje zrealizować w tym roku nakłady inwestycyjne na poziomie podobnym do 1 056,6 mln zł zrealizowanych w 2015 r., poinformował prezes Tomasz Gawlik.

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu 15,37 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,20 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

iFun4all została przekształcona w spółkę akcyjną. To kolejny krok w drodze do notowań na warszawskim rynku NewConnect. Debiut planowany jest jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r., poinformowała spółka.

Protektor odnotowało 6,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pegas Nonwovens odnotowało 24,98 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 27,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kopex odnotowało 1 471,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 101,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vantage Development podpisał umową sprzedaży 100% udziałów w VD RETAIL II sp. z o.o. która zrealizowała inwestycję komercyjną w postaci parku handlowego Galaktyka we Wrocławiu, podał deweloper.

Spółka REINO Dywidenda Puls chce zadebiutować na GPW "jak najszybciej w tym roku", poinformował ISBnews prezes REINO Partners Radosław Świątkowski. Uważa on, że spółka będzie w całości spełniała założenia modelu Real Estate Investment Trust (REIT), z wyjątkiem tych, na które nie pozwala na razie polska legislacja - czyli m.in. jednorazowego opodatkowania.

Rada nadzorcza Cube.ITG powołała na nową, dwuletnią kadencję zarząd spółki w dotychczasowym składzie, podała spółka.

W sprawie spółki PCC Prodex Bel Ltd z siedzibą w Mińsku na Białorusi, która jest pośrednio zależnej od PCC Rokita (jednostka nieskonsolidowana) został złożony wniosek o uznanie jej za niewypłacalną, poinformowała PCC Rokita.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Mediatela zostaną opublikowane nie później niż 31 maja 2016 r., przez co termin publikacji raportów okresowych nie zostanie dotrzymany, poinformowała spółka.

Seco/Warwick odnotowało 49,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 15,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest podtrzymuje plan, zakładający otwarcie co najmniej 140 nowych restauracji w 2016 r. - najwięcej lokali ma powstać pod szyldami marek KFC, La Tagliatella oraz Starbucks, poinformował założyciel oraz członek rady nadzorczej AmRest Henry McGovern.

Introl poprawił w 2015 r. marże (brutto na sprzedaży, EBIT i EBITDA) o ponad 1 pkt proc. w każdym przypadku i zamierza nadal zwiększać rentowność w kolejnych kwartałach, podała spółka. Grupa odnotowała spadek zysku netto w 2015 r. ze względu na zdarzenie jednorazowe (aktualizacja wartości podatkowej znaków towarowych) - bez niego zysk odnotowałby wzrost, podkreśla Introl.

CCC odnotowało 259,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 420,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules odnotowało 32,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Vantage Development rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 8,1 mln z zysku za rok 2015 na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w gotówce w wysokości 0,13 zł na jedną akcję spółki, podała spółka. Zarząd przyjął także projekt polityki dywidendowej spółki na lata 2016-2018.

Bytom odnotował 497 tys. zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 509 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marża odsetkowa netto Banku Millennium wzrosła do 2,28% w I kwartale tego roku tj. o 1 pb r/r, zaś wskaźnik koszty do dochodów (C/I) pozostał stabilny na poziomie 50,4%, podał bank w raporcie.

Odpisy na utratę wartości netto ogółem Banku Millennium wyniosły 44,3 mln zł w I kw., a ich poziom był niższy o 35% r/r, podał bank. Koszt ryzyka zmniejszył się o 22 pkt proc. r/r do 0,38%.

AmRest odnotował 39,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 27,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Millennium odnotował 137,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 162,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą (PGG), podały spółki w osobnych komunikatach.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie odnotowała 26,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 38,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Działania restrukturyzacyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zaplanowane na lata 2016-2025 obejmują m.in. sprzedaż aktywów, realizację inwestycji przy wsparciu Skarbu Państwa, ograniczenie wydatków i optymalizację zatrudnienia, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 3 265,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 659,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem