Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) - Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty w II kwartale tego roku jedynie w segmencie kredytów konsumpcyjnych, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Od końca 2015 r. banki zaczynają nieznacznie łagodzić politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Wyniki ankiety wskazują również, że odczuwany przez banki popyt na kredyty jest stosunkowo stabilny.

Według NBP, polityka kredytowa banków w segmencie kredytów konsumpcyjnych w I kwartale 2016 r. nie zmieniła się istotnie. Niektóre banki dokonały niewielkich zmian w warunkach udzielania kredytów konsumpcyjnych: wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz podwyższyły marże kredytowe dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem.

"W I kwartale 2016 r. według ankietowanych banków popyt na kredyty konsumpcyjne nie zmienił się. W II kwartale 2016 r. banki oczekują wzrostu popytu przy złagodzeniu polityki kredytowej" - czytamy w raporcie.

Według NBP, w II kwartale 2016 r. banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej w przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw i brak zmian w segmencie dużych przedsiębiorstw. W opinii ankietowanych banków wzrost popytu zgłaszanego ze strony przedsiębiorstw będzie zauważalny jedynie w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

"Po raz pierwszy od ponad dwóch lat spadek popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa był spowodowany, w ocenie banków, mniejszym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji" - czytamy także.

W I kwartale 2016 r. banki istotnie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Banki podwyższyły marże kredytowe, zaostrzyły wymagania dotyczące posiadanych zabezpieczeń oraz zwiększyły wymagany wkład własny kredytobiorcy. "Do głównych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej banki zaliczyły wejście w życie zapisów Rekomendacji S odnośnie do minimalnej wysokości wkładu własnego oraz zalecenie KNF dotyczące szacowania zdolności kredytowej. Drugi kwartał z rzędu banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, który kształtował się znacznie powyżej oczekiwań z końca 2015 r." - podano także.

"Do głównych przyczyn wzrostu popytu banki zaliczyły obawy kredytobiorców dotyczące wyczerpania puli środków przeznaczonych na dopłaty do kredytów w ramach programu 'Mieszkanie dla Młodych'. W II kwartale 2016 r. banki zapowiadają kontynuację istotnego zaostrzania polityki kredytowej, a pojedyncze banki przewidują spadek popytu na te kredyty" - czytamy dalej.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie marca 2016 r. i kwietnia 2016 r. wśród 25 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 86%.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.