Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) Częstochowy na poziomie BBB, podała agencja. Perspektywa ratingów jest pozytywna.

"Potwierdzenie ratingów oraz pozytywna perspektywa odzwierciedlają stale dobre wyniki operacyjne miasta zgodnie z prognozami Fitch" ? czytamy w komunikacie.

Ratingi odzwierciedlają umiarkowany poziom oraz korzystną strukturę zadłużenia Częstochowy, wysoką płynność oraz dobre zarządzanie w mieście. Wzięto również pod uwagę ryzyko pośrednie związane ze szpitalem miejskim, który może wymagać wsparcia z budżetu miasta w średnim okresie.

Fitch spodziewa się, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Częstochowy będą dobre. "Zgodnie z naszą prognozą spodziewamy się, że nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio ponad 80 mln zł rocznie i stanowić ponad 8% dochodów operacyjnych (w 2015r: 86 mln zł oraz 8,5%). Nadwyżka na takim poziomie będzie 1,6 raza wyższa od obsługi długu (spłata kapitału i odsetek) i pozwoli miastu utrzymać wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej na poziomie 6-7 lat" ? czytamy dalej.

Agencja spodziewa się, że w 2016r. drugi rok z rzędu wyniki budżetowe miasta pozostaną zbilansowane, natomiast od 2017 r. Częstochowa może wykazywać niewielkie deficyty (około 3% dochodów ogółem) w związku z realizacją inwestycji. W rezultacie w 2016r. zadłużenie miasta pozostanie na poziomie 2015r., a następnie będzie umiarkowanie rosło w latach 2017-2018, ale będzie nadal na bezpiecznym poziomie poniżej 50% dochodów bieżących.

Zdaniem analityków Fitch, wydatki majątkowe Częstochowy nie przekroczą 150 mln zł w 2016r., a następnie wzrosną do około 300 mln zł rocznie w latach 2017-2019, tj. gdy rozpocznie się realizacja inwestycji współfinansowanych z budżetu UE, przy czym środki unijne mogą finansować powyżej 50% nadkładów.

"Zadłużenie Częstochowy jest umiarkowane. Miasto ma mniejsze zapotrzebowanie na nowy dług w porównaniu do miast z grupy porównawczej. Na koniec 2015r. zadłużenie Częstochowy wyniosło 452 mln zł i stanowiło 44,5% dochodów bieżących (51% w 2012r.). Wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej wyniósł 5,9 roku i był niższy od ostatecznego okresu spłaty długu (do 15 lat). Ponad 90% zadłużenia Częstochowy zostało zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym i miasto planuje nadal korzystać z tego finansowania w średnim okresie. [...] Płynność Częstochowy jest dobra; w 2015r. środki na rachunkach miasta wynosiły średnio ponad 60 mln zł" ? napisano także w materiale.

Fitch szacuje, że na koniec 2015r. zobowiązania pośrednie Częstochowy wynosiły 102 mln zł. W około 60% dotyczyły one zadłużenia spółek komunalnych, które charakteryzują się dużą zdolnością do samodzielnej obsługi długu, a w konsekwencji zadłużenie to nie powinno wywierać presji na budżet miasta. Agencja zauważa jednak, że w średnim okresie szpital miejski (około 40 mln zł długu na koniec 2015r.) może wymagać wsparcia finansowego ze strony Częstochowy w postaci poręczeń, pożyczek lub pokrywania strat. Jednak, potencjalne wsparcie miasta powinno być dość niskie, poniżej 1% dochodów operacyjnych.

Zdaniem Fitch dotychczasowe działania władz miasta są czynnikiem wspierającym rating. Agencja spodziewa się, że będą one kontynuowane.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.