Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

AC SA odnotowało 7,81 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 7,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, wzrosły o 28% r/r w I kw. br. do 144 mln zł, podała spółka. W samym kwietniu sprzedaż osiągnęła 45,4 mln zł (+60% r/r).

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przejęło zarządzanie funduszem EGB Wierzytelności 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny od Opoka TFI, podał Altus.

Altus TFI odnotowało 16,68 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 11,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AWT, spółka zależna PKP Cargo, nadal świadczy usługi dla niewypłacalnej OKD, jednakże w celu wykluczenia ryzyka nieterminowego regulowania frachtów, wprowadziła zasadę regulowania należności w formie przedpłat, podało PKP Cargo.

Scripps Networks Interactive - właściciel TVN - wypracował przychody z działalności międzynarodowej na poziomie 121,3 mln USD w I kw. 2016 r. (wobec 24,1 mln USD przed rokiem), a zysk 9,8 mln USD (wobec 5,9 mln USD straty w I kw. 2015 r.), głównie dzięki przejęciu TVN, podał koncern.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zawiesił obrót na głównym rynku GPW akcjami spółek Topmedical, Hyperion i Hawe w restrukturyzacji do 5 czerwca w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda w odrębnych komunikatach.

Akcjonariusze Alior Banku zatwierdzili emisję nowych akcji o wartości do 2,2 mld zł. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 23 maja br. , podał bank.

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzieli 10 maja br. patentu nr 9,333,196 na zgłoszenie patentowe Pharmeny dotyczące zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA) w leczeniu zakrzepicy, podała spółka.

Auto Partner - spółka, która rozpoczęła dziś pierwotną ofertę publiczną od publikacji ceny maksymalnej - chce w ciągu 24 miesięcy od zakończenia oferty utworzyć centra logistyczne w Warszawie i Wrocławiu. Będą to najważniejsze elementy wartego ok. 71,6 mln zł programu inwestycyjnego, poinformował prezes Aleksander Górecki.

Budimex podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Radomicko-Kaczkowo, etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) - Kaczkowo, podała spółka. Wartość umowy wynosi 189,14 mln zł netto.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w kwietniu br. 6,2 USD/b w porównaniu do 4,9 USD/b miesiąc wcześniej. W kwietniu 2015 r. marża wynosiła 9 USD/b, podała spółka.

Akcje X-Trade Brokers Dom Maklerski debiutują na głównym rynku GPW w piątek, 6 maja, podała giełda.

Idea Bank oczekuje, że wynik z prowizji będzie poprawiał się w kolejnych kwartałach. Bank chce zwiększyć marżę odsetkową netto do poziomu ok. 4% na koniec roku, przy silnie rosnącym wyniku z odsetek, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 8 lokali, w tym 5 mieszkań i 3 garaże, w kwietniu 2016, podała spółka. Na 30 kwietnia spółka posiadała 108 zawartych umowy przedwstępnych/ deweloperskich (w tym 65 mieszkań i 43 garaże).

Idea Bank zamierza obniżyć koszt ryzyka do ok. 50-60 punktów bazowych na koniec br. wobec 73 punktów w I kw. br. Instytucja oczekuje, że wskaźnik NPL nie będzie się pogarszał w kolejnych kwartałach ze względu na przesuwanie się banku w stronę klientów o niższym poziomie ryzyka i jednoczesnej stabilizacji udziału krótkich kredytów operacyjnych w portfelu, poinformował ISBnews prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak.

Akcjonariusze Arctic Paper zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 4,91 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 2 czerwca br.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hyperion, Hawe, Topmedical począwszy od 5 maja do 5 czerwca br. włącznie z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2015 w terminie określonym przepisami prawa, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. Od 4 maja br., podała Komisja.

Sprzedaż Grupy Gino Rossi wzrosła w kwietniu br. o 2% r/r i wyniosła łącznie 23,3 mln zł, podała spółka.

W skorygowanej propozycji uchwały na walne zgromadzenie Voxel, które odbędzie się 20 czerwca dzień dywidendy określono na 19 września 2016 r. a termin wypłaty dywidendy - na 4 października 2016 r., poinformowała spółka.

Pierwotna oferta publiczna do 23 mln nowych akcji i do 23 mln akcji sprzedawanych Auto Partner rozpoczęła się od ogłoszenia ceny maksymalnej w zapisach w transzy inwestorów indywidualnych - ustalono ją na 2,9 zł, podała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła 51 mln zł w kwietniu 2016 r. i była o 6% wyższa niż rok wcześniej. W okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż wyniosła 174 mln zł i była o 8% wyższa r/r, podał Redan.

Zarząd BVT podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, poinformowała spółka. BVT wyemituje nie mniej niż 2 tys. i nie więcej niż 5 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 tys. zł każda, podano również.

Zysk EBITDA Fortuna Entertainment Group spadł o 37,1% r/r do 4,6 mln euro w I kw. 2016 r., podała spółka. Fortuna jednocześnie podtrzymała całoroczną prognozę w zakresie spadku EBITDA o 10-15% w całym roku.

Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji, by osiągnąć 100% udziału w kapitale Midasa i wycofać akcje z obrotu giełdowego, podał Cyfrowy Polsat.

Lubelski Węgiel Bogdanka wypracowała w I kw. 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 420,57 mln zł, EBITDA 173,35 mln zł i zysk netto 54,45 mln zł według wstępnych danych, podała spółka.

Enea wypracowała w I kw. 2016 r. skonsolidowane przychody na poziomie 2,94 mld zł, EBITDA w wysokości 668 mln zł i zysk netto 290 mln zł według wstępnych danych, podała spółka.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w kwietniu 2016 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 192 mln zł i były one wyższe o ok. 21,3% r/r, podała Emperia.

Ferro odnotowało 8,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Śnieżka odnotowała 11,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Idea Bank wypracowała 68,7 mln zł zysku netto skorygowanego o podatek bankowy w I kw. 2016 r. Wynik ten był o 57% lepszy niż przed rokiem, podała instytucja. W I kwartale Grupa odprowadziła 7,6 mln zł podatku bankowego, który został ujęty w kosztach działania. Zysk netto Grupy uwzględniający to obciążenie wyniósł 61,1 mln zł i był o 39,5% większy niż w I kw. 2015 r.

Zarząd CCC zdecydował o rekomendowaniu wypłaty 86,02 mln zł z zysku za 2015 r. w formie dywidendy, tj. 2,24 zł na akcję, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem