Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Konsorcjum Torpol, Astaldi, PUT Intercor oraz PBDiM złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko zamawiającym w projekcie Nowa Łódź Fabryczna (PKP Polskie Linie Kolejowe, miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.). Wartość przedmiotu sporu wynosi 89,3 mln zł, przy czym Torpol szacuje, że sporna kwota przypadająca na niego wyniesie ok. 25,5 mln zł.

"Wniesionym pozwem konsorcjum dochodzi roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przez zamawiających obowiązków ciążących na nich zgodnie z umową zawartą pomiędzy konsorcjum a zamawiającymi na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 'Nowa Łódź Fabryczna' oraz obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, co doprowadziło do zakłóceń terminowości realizacji ww. inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Konsorcjum w pierwszej kolejności wniosło o zasądzenie od zamawiającego kwot roszczeń z uwzględnieniem podziału wierzytelności poszczególnych stron konsorcjum w stosunku: 40% (Astaldi) - 40% (Torpol) - 10% (Intercor) - 10% (PBDiM). Jednocześnie mając na uwadze rozbieżność poglądów w judykaturze, co do charakteru prawnego konsorcjum oraz związanych z tym trudności z ustaleniem odpowiednich udziałów w wierzytelnościach i zobowiązaniach współkonsorcjantów, w ocenie konsorcjum uzasadnione było przyjęcie także wariantowego żądania pozwu, uwzględniającego po stronie członków konsorcjum również jednolity charakter konsorcjum. Wartość przedmiotu sporu wynosi 89,3 mln zł, przy czym emitent szacuje, iż w tym wariancie sporna kwota przypadająca na emitenta wyniesie ok. 25,5 mln zł, podano również.

"Emitent stoi na stanowisku, iż każde z zakłóceń wskazanych w złożonym pozwie zostało spowodowane zawinionym naruszeniem przez zamawiającego ciążących na nim obowiązków, w konsekwencji czego wniesiony pozew jest zasadny" - podkreślono.

Torpol przypomina, że udział spółki, która jest liderem konsorcjum realizującego inwestycję wynosi 40% (we wszystkich pracach z wyłączeniem instalacji, torów i żelbetów). Ponadto emitent jest stroną umowy spółki NLF Torpol Astaldi spółka cywilna (NLF) z siedzibą w Łodzi, która została powołana do koordynowania i zarządzania wykonaniem robót budowlanych w ramach realizacji ww. kontraktu. Emitent posiada w NLF 50% udziałów.

Umowę na budowę nowego Dworca Fabrycznego w Łodzi zawarto w 2011 r. Zamawiającymi są PKP Polskie Linie Kolejowe, miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. Wykonawcą jest konsorcjum Torpolu, Astaldi, PUT Intercor i PBDiM. Wartość inwestycji to ok. 1,8 mld zł.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238,24 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.