Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Silvano Fashion Group odnotowała 2,16 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,52 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 14 376 mln zł na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 14 610,8 mln zł.

Synthos złożył ofertę nabycia całości kapitału zakładowego INEOS Styrenics European Holding B.V. od INEOS Industries Holdings Limited za 80 mln euro, podała spółka.

PKN Orlen podpisał umowę z Saudi Aramco na dostawę ropy naftowej do rafinerii Koncernu. Kontrakt przewiduje zaopatrzenie w surowiec na poziomie około 200 tysięcy ton miesięcznie, podał Orlen. Umowa będzie obowiązywała od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. i zakłada opcję automatycznego przedłużenia na kolejne lata. Surowiec będzie trafiał do przerobu w rafineriach koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec kwietnia 2016 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 10 565 685 160,64 zł, podało TFI.

Tarczyński odnotował 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Open Finance zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie ponad 14,71 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 3 czerwca br.

Rawlplug rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 10,744 mln zł, tj. 0,33 zł na jedną akcję, podała spółka.

Zarząd Work Service podjął uchwałę, w której zawnioskował do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez spółkę w 2015 w łącznej wysokości niemal 14,87 mln zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka.

Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - oddała do użytku nową farmę wiatrową Baczyna o mocy 14,1 MW w miejscowości Lubno w województwie lubuskim, podała spółka.

Akcjonariusze Introlu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 2 czerwca o przeznaczeniu 11,99 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,45 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Zwyczajne walne zgromadzenie Stalprofil zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy 0,7 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował euroobligacje o łącznej wartość nominalnej wynoszącej 500 mln euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 6 maja 2026 r., zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa, podał bank.

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 3 czerwca, aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2015 rok wyniosła 3,15 zł, wynika z projektów uchwał walnego.

Synektik podpisał dziś z niemieckim producentem sprzętu optycznego firmą Carl Zeiss bezterminową umowę partnerską, na mocy której został przedstawicielem na Polskę w zakresie dystrybucji i serwisu systemu Intrabeam, podała spółka.

Ronson nie wyklucza, że przystąpi w tym roku do refinansowania zapadających w czerwcu 2017 r. obligacji na 83,5 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Nie planuje jednak w tym roku emisji skierowanych na bieżące potrzeby.

X-Trade Brokers ocenia, że baza do wypracowywania wyników finansowych, która pozwoliła na osiągnięcie rekordowych poziomów w ubiegłym roku, ma charakter powtarzalny, poinformował ISBnews prezes Jakub Maly.

Po słabszym wynikowo dla Ronsona I kwartale br., już II kw. przyniesie "dużo lepsze" wyniki, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Spółka podtrzymuje również cele na cały 2016 r., które obejmują sprzedaż ponad 900 lokali, przekazanie ponad 1 000 i zakończenie budowy inwestycji na 1 053 mieszkania.

Unibail-Rodamco Investments wycofało zgłoszenie zamiaru przejęcia kontroli nad spółkami ZT General Partner i Warsaw III, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wcześniej UOKiK przedstawił zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji.

Zysk netto S4E wyniósł 205 tys. zł w I kw. 2016 r. wobec 247 tys. zł zysku rok wcześniej, przy 32,04 mln zł przychodów (wobec 40,98 mln zł przychodów rok wcześniej). Zarząd podkreśla, że wyniki wypracowane w I kw. 2016 roku są zgodne z jego pierwotnymi oczekiwaniami i zapowiada rozwój w innych, komplementarnych obszarach biznesu.

Altus TFI po wynikach wypracowanych w I kwartale liczy na utrzymanie tempa wzrostu aktywów, które przełoży się na dobre wyniki finansowe w kolejnych kwartałach, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Osieckiego.

Fachowcy.pl Ventures pozyskał 73 nowych umów abonamentowych w kwietniu oraz łącznie niemal 300 nowych klientów w okresie pierwszych czterech miesięcy roku. W efekcie ma łącznie 1325 klientów, podała spółka.

Newag zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dofinansowania realizacji projektu prac rozwojowych, poinformowała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 38,54 mln zł, z czego NCBiR udzieli dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 15,42 mln zł, podano także.

Vistal Gdynia uruchomił w Czarnej Białostockiej nową halę przygotowania produkcji o powierzchni 1 500 m2, podała spółka.

Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia współkontroli nad spółkami FHC-2 oraz Madas, podał urząd.

Prohuman - węgierska spółka należąca do grupy Work Service - w ubiegłym roku zatrudniła łącznie 17 tys. pracowników tymczasowych, co jest najlepszym wynikiem na tle konkurencji, poinformowała spółka.

Elektrobudowa podpisała umowę z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis za 10,5 mln USD (ok. 40,5 mln zł) netto, podała spółka.

Portfel zamówień grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa miał wartość 1 999 mln zł na koniec marca br., podała spółka.

Fitch Ratings przyznał finalny długoterminowy rating w walucie obcej na poziomie 'A-' dla emisji euroobligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o wartości do 500 mln euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa, podał BGK.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchen w kwietniu br. wyniosły 9,2 mln zł i były wyższe o 4% r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 4 miesięcy br. wzrosły o 13% r/r do 39,4 mln zł.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosła 22,07 mln zł w kwietniu br. i była wyższa o 20,6% r/r, poinformowała spółka.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w kwietniu o 9% r/r i wyniosły 11,3 mln zł, podała spółka. Narastająco po pierwszych czterech miesiącach roku przychody wyniosły 39,1 mln zł (wzrost również o 9% r/r).

C.Hartwig Gdynia S.A. - spółka zależna OT Logistics - zawarła warunkową umowę nabycia Sealand Logistics,z branży spedycji kontenerowej w Polsce, poinformowała spółka. Łączna wartość transakcji wyniesie co najmniej 51 mln zł, podano także.

Stalexport Autostrady odnotował 39,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 17,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Warszawa odnotował 12,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MOL ustalił dzień wypłaty dywidendy na 8 czerwca, zaś do 26 maja spółka poinformuje, jaki będzie poziom dywidendy przypadającej na jedną akcję, podał MOL.

Ronson odnotował 4,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Obligacje serii P spółki Mikrokasa o łącznej wartości 1,015 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 9 maja, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW).

Konsorcjum Torpol, Astaldi, PUT Intercor oraz PBDiM złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko zamawiającym w projekcie Nowa Łódź Fabryczna (PKP Polskie Linie Kolejowe, miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.). Wartość przedmiotu sporu wynosi 89,3 mln zł, przy czym Torpol szacuje, że sporna kwota przypadająca na niego wyniesie ok. 25,5 mln zł.

Spółka zależna Robyga kupiła 15 153 akcji w kapitale zakładowym spółki projektowej Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego "Transbud" S.A., co stanowi 99,74% kapitału za łączną cenę ok. 46 mln zł, a przez to nabycie nieruchomości położonej przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie w dzielnicy Wola, której właścicielem jest Transbud,podał Robyg.

Rada nadzorcza CCC powołała zarząd spółki na kolejną V kadencję na lata 2016-2018 w dotychczasowym trzyosobowym składzie obejmującym następujące osoby: Dariusz Miłek - jako prezes zarządu, Mariusz Gnych - jako wiceprezes zarządu i Piotr Nowjalis - jako wiceprezes zarządu, podała spółka.

Esotiq & Henderson zdecydował o podjęciu prac nad podziałem spółki na dwie części. W dzielonej spółce, notowanej na GPW, ma pozostać m.in. sieć salonów Esotiq z bielizną i kosmetykami w Polsce i w Niemczech. Spółki odpowiadające za rozwój segmentu modowego mają trafić do spółki przejmującej, której akcje mają być docelowo notowane na rynku NewConnect, podała firma.

MOL odnotował 77,2 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 29,2 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem