Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało w I kw. br. spadek przychodów w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie z związku z sytuacją rynkową. Jednocześnie grupa odnotowała poprawę w segmentach Dystrybucja oraz Wytwarzanie, podała spółka.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w I kw. 2016 r. wyniosły 1,05 mld zł, o 14% mniej niż w I kw. 2015 r. Na poziomie EBITDA segment wypracował wynik 619 mln zł, co oznacza spadek o 29%. Zysk operacyjny spadł o 41% r/r do 333 mln zł.

"Spadająca o ponad 40% cena ropy naftowej przełożyła się na niższe o 120 mln zł przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu. Stało się tak mimo wyższego o 15% wolumenu sprzedaży (głównie ze złóż w Norwegii, gdzie wzrost ten wyniósł ok. 47%)" - czytamy w komunikacie.

Przychody w segmencie Obrót i Magazynowanie w I kw. 2016 r. wyniosły 9,6 mld zł i były niższe o 14% r/r. Wynik operacyjny segmentu wzrósł o 3,5% r/r do 599 mln zł, a EBITDA o 7% r/r do 660 mln zł.

"Aktywnie reagując na zmieniające się warunki rynkowe, w 2015 r. PGNiG SA i PGNiG OD kilkakrotnie obniżały taryfy, w wyniku czego średnia cena taryfowa paliwa gazowego w I kw. 2016 r. była niższa o ok. 11% od cen w I kw. 2015 r. Dodatkowo spółki oferowały największym odbiorcom gazu atrakcyjne programy rabatowe. W rezultacie marża operacyjna na sprzedaży gazu wysokometanowego spadła z 4% w I kwartale 2015 r. do 2% w I kwartale 2016 r." - czytamy dalej.

Z kolei wynik operacyjny segmentu Dystrybucja za I kw. 2016 r. zwiększył się o 76% r/r i osiągnął poziom 533 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł o 45% r/r 758 mln zł. Przychody wzrosły o 6% r/r do 1 397 mln zł.

Na pozytywny wynik wpłynęło obniżenie kosztów operacyjnych o 150 mln zł (15%) r/r, do czego przyczyniła się m.in. realizacja Programu Poprawy Efektywności. Z kolei wzrost przychodów wynika ze zwiększenia wolumenu dystrybucji paliwa gazowego do 3,49 mld m3 (wzrost o 7%) za sprawą chłodniejszych niż w ub. r. pierwszych miesięcy 2016 r. oraz nowych przyłączy.

Segment Wytwarzanie wypracował wynik EBITDA w wysokości 362 mln zł, co oznacza poprawę o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik operacyjny segmentu za I kw. 2016 r. również wzrósł o 17% r/r i wyniósł 266 mln zł. Przychody wzrosły o 8% do 742 mln zł.

Na poprawę wyniku w tym segmencie w porównaniu do I kwartału 2015 r. wpływ miały głównie: wzrost o 7% wolumenu sprzedaży ciepła oraz wyższa taryfa na ciepło. Lekko spadły również koszty zakupu węgla.

"Grupa kapitałowa w ciągu roku konsekwentnie będzie realizować strategię inwestycji na rynku ciepła systemowego. Jest to obszar z dużym potencjałem wzrostu" - napisano także w materiale.

Spółka informowała wcześniej, że planuje akwizycje w obszarze ciepłownictwa. Pod koniec kwietnia PGNiG Termika nabyła 100% akcji PEC w Jastrzębiu Zdroju od Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem