Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Kondycja finansowa sektora przedsiębiorstw w 2015 r. pozostała dobra - nadal zwiększał się odsetek firm rentownych. W sektorze dużych przedsiębiorstw utrzymywał się ponad 2% wzrost zatrudnienia. W IV kw. 2015 r. dynamika tego wzrostu przyspieszyła do 2,6%. Wzrosły również wydatki na inwestycje, które w ubiegłym roku zwiększyły o 13,6% względem 2014 r., wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2015 r."

Według raportu NBP wzrost wyniku finansowego netto w całym 2015 r. wyniósł jednak tylko 1,5%. "Dynamikę wyniku obniżyły wysokie odpisy (o charakterze księgowym) aktualizujące wartość inwestycji i majątku trzech dużych polskich firm (aktualizacji dokonano w III i IV kw.). Do głównych czynników zwiększających zyski, zarówno w ujęciu zagregowanym i na poziomie przeciętnego przedsiębiorstwa, można zaliczyć zaś malejącą dynamikę kosztów produkcji, w tym dalszy spadek cen ropy naftowej" - czytamy w raporcie.

Koniunktura w 2015 r., mierzona dynamiką przychodów, nieznacznie poprawiła się względem 2014 r., w tym zarówno z perspektywy popytu generowanego przez odbiorców krajowych, jak i możliwości sprzedaży na rynkach zagranicznych. Dzięki wyższej dynamice przychodów i korzystnemu dla firm eksportujących kursowi złotego, firmy te utrzymują swoje przewagi względem pozostałych przedsiębiorstw.

"W całym 2015 r. w sektorze dużych przedsiębiorstw utrzymywał się ponad 2% wzrost zatrudnienia. W IV kw. 2015 r. dynamika tego wzrostu przyspieszyła do 2,6%. O wzroście zadecydował jednak głównie dopływ nowych firm do populacji sprawozdających się przedsiębiorstw. Wśród firm składających sprawozdania co najmniej dwa lata z rzędu nieznacznie przeważały podmioty, które nie zwiększyły liczby pracowników (50,5%). Liczba etatów rosła przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym (szczególnie w grupie eksporterów), jak też w usługach (tu liczył się głównie dopływ nowo sprawozdających się jednostek)" - czytamy dalej.

Według NBP, dalszy spadek zatrudnienia zanotowało górnictwo, energetyka oraz budownictwo. W tej ostatniej branży rosnące koszty usług obcych mogą jednak sugerować, że przedsiębiorstwa nadal intensywnie zwiększały wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia, w tym też samozatrudnienia.

"Szybszy wzrost kosztów pracy niż dynamiki zatrudnienia wskazuje na wzrost przeciętnej płacy w przedsiębiorstwach. Wzrost kosztów wynagrodzeń zaobserwowano w przeważającej większości firm. Udział tych kosztów w kosztach ogółem zwiększył się trzeci kolejny rok z rzędu. Wydatki pracownicze rosną obecnie szybciej niż przychody firm, jak też szybciej niż wydajność pracy, co przekłada się ujemnie na zyski firm. Na tę sytuację istotny wpływ ma spadek cen produkcji obniżający tempo wzrostu sprzedaży, a nie uwzględniany w wysokości płac. Należy wręcz oczekiwać dalszych podwyżek - oczekiwania pracowników powoli, ale systematycznie rosną" - podano także.

W raporcie podkreślono m.in.,że przez cały 2015 r. przedsiębiorstwa dynamicznie zwiększały inwestycje ? ostatecznie wydatki na cele rozwojowe zwiększyły o 13,6% względem 2014 r., a stopa inwestycji mierzona relacją nakładów do aktywów podniosła się do 6,5%. "Nadal jednak stopa inwestycji kształtowała się poniżej poziomów z okresu szczytu koniunktury w latach 2007-2008, obniżeniu uległo przy tym tempo wzrostu inwestycji (podobnie jak w całej gospodarce)" - dodano także.

Najszybciej zwiększały się nakłady na nowe środki transportu, w tym m.in. w branży zajmującej się wynajmem sprzętu (branża leasingowa), nieco mniej dynamicznie rosły nakłady na maszyny i urządzenia, głównie za sprawą kontynuowania dużych projektów inwestycyjnych w energetyce, ale też ze względu na rozwój przemysłu samochodowego. "Wyraźne ożywienie inwestycyjne zanotowano ponadto w budownictwie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zajmujących się budownictwem drogowym. Kondycja sektora budowlanego, który sam był beneficjentem rosnących inwestycji w sektorze przedsiębiorstw poprawiła się istotnie w ciągu roku. Z tego samego powodu poprawę sytuacji zanotowały również firmy przemysłowe oferujące dobra inwestycyjne" - czytamy również.

"W 2015 r. dynamika kredytu kształtowała się na poziomie 7,2%, a wielkość dźwigni finansowej (obciążenia majątku długiem) rosła. Finansowanie działalności kredytem bankowym ułatwiał w tym czasie wzrost jego dostępności oraz niska jego cena. Jednak na poziomie przeciętnego przedsiębiorstwa odnotowano dalsze spadki zadłużenia, podobnie obniżył się również odsetek kredytobiorców" - czytamy w dokumencie.

Jak podaje NBP, różnice wynikały z silnych wzrostów zobowiązań kredytowych w dużych spółkach i niektórych branżach, w tym m.in.: w energetyce, czy działalności związanej z wynajmem środków transportu (leasingiem), gdzie były one powiązane z rosnącymi szybko nakładami na środki trwałe. Ponieważ jednak głównie zwiększały się zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego, rosnącej dynamiki zobowiązań bankowych nie wszędzie można tłumaczyć zwiększonymi potrzebami rozwojowymi. Taką sytuację zaobserwowano m.in. w handlu detalicznym, gdzie jednocześnie miał miejsce spadek nakładów na środki trwałe.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem