Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Redan zdecydują w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na żądanie Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewskej, Teresy Wiśniewskiej, Redral i Ores kontrolujących łącznie 60,08% kapitału spółki.

Skarbiec Holding odnotowało 2,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego spółki zakończonego 31 marca br., wobec 9,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) odnotowało 6,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Impela zdecydują o przeznaczeniu zysku netto osiągniętego w 2015 roku w wysokości 21,31 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 13 czerwca.

E-Solution Software zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek 12 maja, podała giełda.

Amica Wronki rekomenduje przeznaczenie kwoty 31,1 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 4 zł, podała spółka.

Zarząd Torpolu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę niemal 15,85 mln zł, co dałoby wypłatę w wysokości 0,69 zł na jedną akcję, podała spółka.

Kruk rozpocznie w czwartek, 12 maja, przyjmowanie zapisów na obligacje serii AB2, podała spółka. Wartość oferty 5-letnich obligacji wynosi 135 mln zł.

Monnari Trade podtrzymuje plany rozwoju na ten rok, co oznacza zwiększenie powierzchni sprzedaży o kolejne 3-4 tys. m2, poinformowała spółka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) prowadzi obecnie program restrukturyzacyjny, którego celem jest obniżenie kosztów i wzrost przychodów, poinformował ISBnews p.o. prezesa Stanisław Kluza. W ocenie prezesa, wyraźna poprawa nastąpi już od 2017 r., a docelowo wyznacznikiem tego będzie zwrot z kapitału przekraczający poziom 7%.

PCC Rokita przeprowadził subskrypcję obligacji serii DB, pozyskując 20 mln zł, podała spółka.

Cyfrowy Polsat mógł w I kw. 2016 roku odnotować od 133 mln zł skonsolidowanej straty netto do 320,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy konsensusie na poziomie 178,3 mln zł zysku wobec 170,8 mln zł zysku netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy (10,77 mln zł) i kapitał rezerwowy (0,5 mln zł), wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Fitch Ratings potwierdził rating dla hipotecznych listów zastawnych serii HPA30 mBanku Hipotecznego na poziomie BBB+, podał bank.

ZUE zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Kielce - Radom na odcinku Skarżysko Kamienna - Suchedniów za 21,6 mln zł brutto, podała spółka.

Unified Factory podpisał umowę partnerską z Benhauer - właścicielem systemu SALESmanago, podała spółka.

Akcjonariusze OPTeam zdecydowali o dywidendzie za rok 2015 w kwocie 1,24 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych, podała spółka.

Energa zakłada, że zwrot z inwestycji w Polską Grupę Górniczą (PGG) nastąpi w ciągu kilku lat. Spółka nie zakłada zmiany dostawcy węgla w związku z tą inwestycją, poinformował wiceprezes Mariusz Rędaszka.

Zwyczajne walne zgromadzenie Atende podjęło uchwałę, na mocy której przeznaczyło na dywidendę kwotę 6,54 mln zł, pochodzącą z zysku neto spółki za rok obrotowy 2015, wynoszącego 9,89 mln zł. Oznacza to wypłatę na jedną akcję w kwocie 0,18 zł, podała spółka.

Ronson sfinalizował zakup działki przy ulicy Marywilskiej na Żeraniu, gdzie planuje wybudować największe w swojej historii osiedle na ok. 1 500 mieszkań, podała spółka. W pierwszym etapie inwestycji, która trafi do sprzedaży w połowie roku, znajdą się 233 lokale.

Geotrans wypracował w I kwartale br. przychody ze sprzedaży na poziomie 5,2 mln zł, 1,3 mln zł EBITDA i 1 mln zł zysku netto, podała spółka. W całym 2016 r. Geotrans oczekuje "kolejnego rekordowego okresu" i nie wyklucza akwizycji.

Vivid Games przygotował strukturę do obsługi portfolio gier mobilnych, co daje potencjał do wyraźnego wzrostu skali działalności na stabilnej bazie kosztowej, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

Outdoorzy S.A. chce zadebiutować na przełomie II/ III kw. 2016 r. na rynku NewConnect, podała spółka. Outdoorzy zakończył już emisję akcji serii C, z której pozyskał łącznie 625 tys. zł.

W ramach strategii CSR Orange Polska 2016-2020 operator planuje ecykling nawet 10 proc. telefonów wprowadzanych na rynek oraz przeszkolenie co najmniej 1 milion osób w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, podał Orange. Kolejne zobowiązania to nowe standardy obsługi seniorów na infolinii i we wszystkich salonach Orange oraz co piąty pracownik Orange wolontariuszem dzielącym się swoją wiedzą.

Pfleiderer Grajewo po odnotowaniu 10,3-proc. spadku przychodów w Polsce (w ujęciu euro o 9,9 mln w I kw.), m.in. ze względu na spadek sprzedaży do IKEA zamierza go skompensować m.in. rozwijaną sprzedażą wyrobów konfekcjonowanych, poinformowali członkowie zarządu.

Energa rozmawia z kilkoma potencjalnymi partnerami projektu budowy elektrowni Ostrołęka C i rozważa różne scenariusze dla przedsięwzięcia, poinformował wiceprezes Mariusz Rędaszka.

Energa może przedstawić nową strategie po wakacjach - po tym, jak wyklarują się rozwiązania ustawowe związane z działalnością spółki i program bezpieczeństwa energetycznego kraju, poinformował prezes Dariusz Kaśków.

Przychody branży call center wzrosły o 7,5% r/r i wyraźnie przekroczyły 1 mld zł w 2015 r., wynika z raportu PMR "Rynek call center i contact center w Polsce". Liderami polskiego rynku komercyjnych usług call center, uwzględniając ostatnie przejęcia, są Arteria, CCIG i arvato Polska, podała firma.

Grupa Masterlease ocenia swój udział w przetargach korporacyjnych w tym roku na łączny wolumen ponad 5 200 pojazdów. Natomiast łączny plan dostaw na 2016 rok to ponad 12 000 aut, poinformował członek zarządu i dyrektor handlowy Grupy Masterlease Konrad Karpowicz.

OPTeam odnotował 0,61 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. w wysokości 5,1 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, podała spółka.

Nadpodaż produkcji rolnej na świecie przekłada się spadek sprzedaży Grupy Azoty, ale dzięki poprawie rentowności i marż spółce udaje się utrzymywać zadowalające wyniki finansowe, poinformował wiceprezes Andrzej Skolmowski. Jego zdaniem, trudna sytuacja utrzyma się w całym roku, a nadzieją na lata kolejne jest uwolnienie rynku gazu i oczekiwane spadki jego cen.

JHM Development spodziewa się zakończenia dwóch projektów w IV kw. br., co spowoduje zdecydowany wzrost przychodów ze sprzedaży w II półroczu, poinformowała prezes Regina Biskupska. Prezes liczy, że poziom sprzedaży mieszkań na koniec roku będzie satysfakcjonujący, a wyniki będą porównywalne do ubiegłego roku.

Zarząd Energi zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 202,89 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 841,17 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,49 zł na akcję (24,1% zysku), podała spółka.

JHM Development odnotowało 1,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vivid Games podpisało pierwszą umowę na światową dystrybucję gry. Umowa z firmą EVERYDAYiPLAY z Krakowa dotyczy gry akcji "Nox Raiders" osadzonej w realiach Sci-Fi. Będzie to pierwsza gra zewnętrzną wydaną przez Vivid Games. Soft-launch tytułu planowany jest w III kw. 2016 r., podała spółka. Gra trafi na platformy Apple iOS, Android oraz Facebook.

Vivid Games odnotowało 0,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lokum Deweloper podtrzymał po wynikach I kw. prognozy na cały rok, zakładające wypracowanie 42,4 mln zł zysku netto przy 172,1 mln zł przychodów, podała spółka.

Lokum Deweloper odnotował 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Monnari Trade odnotowało 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag zawarł z Bankiem Zachodnim WBK umowę, na mocy której bank udzieli spółce linii kredytowej w kwocie 170 ml zł do 30 czerwca br., a od 01 lipca br. - w kwocie 150 mln zł, podał Newag.

Empik Media & Fashion (EM&F) i jego spółki zależne zawarły umowy refinansowania, w związku z którymi EM&F zamierza 24 maja lub 25 maja br. dokonać wcześniejszego wykupu obligacji serii 2/2014, 3/2014 i 4/2014, podała spółka.

Pekaes odnotował 2,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Jednocześnie BOŚ przypomina, że kilka dni temu sfinalizował wykup 5-letnich euroobligacji w kwocie 250 mln euro. Transakcja ta istotnie wpłynie na zmniejszenie kosztów finansowania banku i będzie miała pozytywny wpływ na wyniki kolejnych kwartałów, podkreśliła instytucja.

Pfleiderer Grajewo odnotowało 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,95 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Apatora zdecydują o przeznaczeniu 33,11 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 13 czerwca br. Uwzględniają wypłaconą zaliczką, kwota dywidendy na akcję wynosi 1 zł.

Zarząd Prime Car Management (PCM) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia łącznie 65,5 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy w wysokości 5,5 zł na akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Prime Car Management (PCM) powołała z dniem odbycia tegorocznego zwyczajnego walnego zgromadzenia do składu zarządu kolejnej kadencji Jakuba Kizielewicza na stanowisko prezesa zarządu i Konrada Karpowicza na członka zarządu, podała spółka.

Apator odnotował 13,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 16,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZPC Otmuchów odnotowały 0,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Car Management (PCM) odnotował 9,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 11,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' odnotowały 161,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 175,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKM Duda odnotował 2,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 67,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 51,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 272,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 276,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa odnotowała 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 352 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem