Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.05.2016 (ISBnews) ? Moody's Investors Service obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej, obawiając się m.in. osłabienia w przyszłości sytuacji fiskalnej Polski oraz pogorszenie tzw. klimatu inwestycyjnego. Prognozuje przy tym, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski przekroczy w przyszłym roku 3% PKB. Tymczasem Ministerstwo Finansów podkreśla, że deficyt ten w 2017 r. ma kształtować się poniżej 3%, a w kolejnych latach sukcesywnie spadać do 1,3% w 2019 r.

Resort przypomniał w komunikacie, że agencja ratingowa Moody's potwierdziła dziś dotychczasową ocenę ratingową Polski. Ocena ta jest o jeden stopień wyższa od oceny ratingowej agencji Fitch i o dwa stopnie wyższa od oceny przyznanej w styczniu br. przez agencję S&P, podkreślono w materiale.

Moody's Investors Service ogłosił decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej i zagranicznej. Perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

?Agencja Moody's w komunikacie prasowym uzasadniającym decyzję wskazuje na silną, zdywersyfikowaną gospodarkę, co przejawia się w wysokim wzroście gospodarczym, pomimo narażenia na ryzyka zewnętrzne i kryzys w strefie euro. W porównaniu z krajami Unii Europejskiej w Polsce średnioroczne tempo wzrostu PKB w latach 2011-2015 wynosiło 2,9%, przy 1,0% dla Unii Europejskiej. Agencja przewiduje dalszy wzrost PKB na poziomie 3,5% w latach 2016-2017, wskazując na eksport netto oraz konsumpcję prywatną jako główne czynniki wzrostu" - czytamy w komunikacie resortu.

Jako przyczyny zmiany perspektywy ratingu agencja Moody's wymieniła ryzyko osłabienia w przyszłości sytuacji fiskalnej Polski oraz pogorszenie tzw. klimatu inwestycyjnego. Agencja obawia się ryzyka wzrostu wydatków rządowych oraz negatywnego wpływu na zachowania inwestorów możliwości uchwalenia ustawy o przewalutowaniu kredytów walutowych i kontrowersji wokół Trybunału Konstytucyjnego, podano także.

?Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na fakt, że 26 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019, w którym przedstawiona została ścieżka kształtowania się deficytu sektora publicznego w najbliższych latach. Deficyt ten w 2017 r. ma kształtować się poniżej 3%, a w kolejnych latach sukcesywnie spadać do 1,3% w 2019 r. Osiągnięciu tego celu służy szereg działań resortu, w tym między innymi przyjęta 13 maja br. przez Sejm RP nowelizacja Ordynacji Podatkowej oraz pakiet uszczelniający rynek paliw płynnych zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 12 maja br." - czytamy dalej.

Moody's podkreślił w swoim komunikacie, że plany rządowe "komplikują realizację zobowiązania" do utrzymania deficytu "general government" na poziomie nieprzekraczającym unijnego limitu w wysokości 3% PKB w najbliższych latach. Według agencji, deficyt w tym ujęciu wyniesie 2,8% PKB w tym roku i przekroczy 3% w przyszłym roku.

Agencja oczekuje, że wzrost PKB w Polsce "pozostanie na poziomie ok. 3,5% w 2016 i 2017 r.", przy czym bilans handlowy netto stopniowo ma stawać się głównym motorem napędowym, ponieważ - według Moody's - inwestycje i konsumpcja prywatna są ograniczane przez niższą ufność konsumencką i mniejszy dostęp do kredytów. Jednak w dłuższym terminie niska mobilność pracowników oraz niski udział kobiet na rynku pracy, a także segmentacja rynku i wysokie bezrobocie wśród młodzieży mogą potencjalnie "pogarszać trajektorię wzrostu Polski", podkreślono w materiale.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.