Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, który zakłada przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ.

Akcjonariusze Torpolu na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca zdecydują o przeznaczeniu kwoty 15,8 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,69 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

Zarząd Grupy Azoty rekomenduje walnemu zgromadzeniu wyznaczenie 20 czerwca jako dnia dywidendy oraz 11 lipca 2016 r. jako dnia wypłaty dywidendy, podała spółka.

Archicom Nieruchomości sp. z o.o. - 5 SpK, spółka zależna Archicomu, zawarła umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu za cenę 33,07 mln zł netto, podała spółka.

Konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe oraz Mota Engil Engenharia e Construcao zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań ? Wrocław na odcinku węzeł Radomicko (bez węzła) ? węzeł Leszno Płd. za ponad 443 mln zł brutto, podała Dyrekcja.

Echo Investment zawarło z Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 185 mln euro (ponad 820 mln zł) na refinansowanie 7 swoich projektów handlowych, podała spółka.

Emperia podtrzymuje plany intensywnego rozwoju sieci sklepów Stokrotka w najbliższych latach, a także otwarcie w sumie około 100 nowych placówek w 2016 r., poinformował prezes Emperii Dariusz Kalinowski.

Zysk netto Mennicy Skarbowej wzrósł o blisko 150% r/r i wyniósł 341,4 tys. zł w I kw. 2016 r., przy wzroście przychodów o ponad 108% r/r do 41,4 mln zł, podała spółka.

Zarząd JHM Development zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 1,38 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 3,04 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję oraz przeznaczenie pozostałej kwoty (1,66 mln zł) na kapitał zapasowy, podała spółka.

Enea zaprezentuje latem kierunki rozwoju w ramach nowej strategii, w której uwzględni nowy model rynku energii, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

KGHM Polska Miedź zakłada, że jeśli w trakcie prac nad aktualizacją strategii, szczególnie weryfikacji założeń dla Sierra Gorda i KGHM International, pojawią się kluczowe kwestie lub decyzje, to zarząd poinformuje o nich wcześniej niż w I kw. 2017, na kiedy założona jest publikacja wyników przeglądu strategii, poinformował prezes Krzysztof Skóra.

Praire Mining Limited (PML) zdecydowała, że nowa kopalnia węgla "Jan Karski" powstanie w pobliżu miejscowości Kulik, w gminie Siedliszcza, powiat chełmski, podała spółka. W związku z tym PML złożyła wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze, podała spółka.

Pesa Bydgoszcz i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zawarły umowę o inwestycji w spółkę Rail Capital Partners (RCP), która zaoferuje wynajem lokomotyw produkowanych w bydgoskim zakładzie państwowym i prywatnym przewoźnikom. Umowa wspólników przewiduje zasilenie RCP, w latach 2016-2020, kwotą 200 mln zł.

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w kwietniu br. wyniosła 23,03 tys. ton wobec 11,35 tys. ton rok wcześniej i 25,64 tys. ton w marcu 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio: wzrost o 102,9% r/r i spadek o 10,2% m/m.

Portfel zamówień Vistalu Gdynia wynosił 376,8 mln zł w kontraktach podpisanych na koniec I kwartału 2016 r., co oznacza wzrost o blisko 50% r/r. Ponadto spółka negocjuje zamówienia na łącznie 378,1 mln zł, poinformował prezes Ryszard Matyka.

Zarządy Enei i Bogdanki wydadzą rekomendacje dotyczące dywidendy w ciągu kilku tygodni, poinformował wiceprezes Enei Mikołaj Franzkowiak.

Ergis zdecydował o rozpoczęciu program skupu akcji własnych w celu umorzenia, podała spółka. Ergis zamierza skupić do 5% akcji własnych za cenę maksymalnie 10 zł.

Mercator Medical odnotował 2,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka zrealizuje w tym roku wydatki inwestycyjne niższe niż planowane, poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

Lubelski Węgiel Bogdanka prognozuje, że produkcja i sprzedaż węgla w tym roku wyniesie 8,5-9 mln ton, poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

Robyg wprowadził do sprzedaży I etap inwestycji Young City II w Warszawie na Bemowie, w ramach którego na rynek trafiły trzy budynki z 263 mieszkaniami, podała spółka. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest na III kwartał 2016, a zakończenie na IV kwartał 2017.

CVC Capital Partners planuje kolejne, po ubiegłorocznym przejęciu PKP Energetyka, inwestycje w Polsce, poinformował współzałożyciel i przewodniczący rady dyrektorów CVC Steven Koltes.

Getin Holding oczekuje, że działalność spółek zagranicznych będzie rentowna w tym roku, co wraz z poprawiającymi się wynikami Idea Bank Polska powinno sprawić, iż zysk netto holdingu z działalności powtarzalnej w 2016 roku poprawi się w porównaniu z ubiegłym rokiem, wynika ze słów prezesa Piotra Kaczmarka.

Techland jest obecnie w trakcie prac nad dwiema nowymi produkcjami, których łączny budżet szacuje na ok. 300 mln zł, poinformował ISBnews prezes firmy Techland Paweł Marchewka.

AviaAM Leasing AB odnotowała 2,53 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 1,92 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Środowisko nauczania języków obcych, zgromadzone w weekend na II Europejskim Kongresie Języków Obcych PASE zwróciło się z apelem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o utworzenie Narodowego Programu Nauczania Języków Obcych.

Getin Holding obecnie stabilizuje sytuację w Carcade Rosja i chce, by spółka, która w I pierwszym kwartale zanotowała stratę netto, cały rok zakończyła na plusie. Temat sprzedaży spółki w Rosji jest na razie zamknięty, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

New World Resources (NWR) wskazuje na prawdopodobieństwo zakończenia działalności w związku z wnioskiem o niewypłacalność spółki zależnej OKD. Rozpoczęto proces sprzedaży polskiej spółki zależnej NWR Karbonia, podała spółka.

Centra outlet Factory, zarządzane przez Neinver, odwiedziło w I kw. br. o 7% klientów więcej niż rok wcześniej, sprzedaż w tym czasie wzrosła o 11% r/r, podała spółka.

Konsorcjum Qumaka dostało zlecenie na kolejny etap realizacji ekspozycji w łódzkim Centrum Nauki i Techniki (CNiT) EC1 o wartości ok. 10,5 mln zł netto, podała spółka.

MLP Group odnotowało 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka zależna Plaza Centers N.V., w której Plaza posiada 50% udziałów, ma warunkową umowę sprzedaży centrum handlowego Riga Plaza w Rydze na Łotwie na rzecz globalnego funduszu inwestycyjnego, podała Plaza. Wartość umowy wynosi ok. 93,4 mln euro, co odpowiada wartości księgowej.

PKP Cargo podpisało umowę z Eneą na przewóz ponad 5 mln ton węgla w ciągu 15 miesięcy, podała spółka. Wartość umowy to 54 mln zł.

Getin Holding odnotował 33,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w I kw. 2016 r. wobec 34,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarekomendowało dofinansowanie projektu PZ Cormay kwotą 7,51 mln zł, podała spółka.

Arctic Paper odnotował 13,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 10,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa odnotowała 1,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 9,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 73,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 34,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Master Pharm odnotował 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hawe nie dotrzyma terminu publikacji skróconego skonsolidowanego kwartalnego raportu grupy kapitałowej za I kwartał 2016 roku, podała spółka.

Mediatel opublikuje skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku nie później niż w dniu 31 maja, podała spółka.

Murapol zawarł przedwstępną umowę, na podstawie której zobowiązał się do kupna nieruchomości w Warszawie przy ul. Ordona za 15,1 mln zł netto.

Impel odnotował 2,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Vigo System odnotowało 0,96 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LC Corp odnotował 18,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 20,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inpro odnotowało 2,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 4,1 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych, podała spółka.

Polimex Mostostal odnotował 26,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 9,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali odnotowało 5,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 2,97 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

X-Trade Brokers odnotował 31,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 49,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia odnotował 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Produkcja węgla netto Lubelskiego Węgla Bogdanka wzrosła o 17,3% r/r do 2 335 tys. ton w I kw. 2016 r., podała spółka.

Całkowite wytwarzanie energii w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 13,1% r/r do 3 351 GWh w I kw. 2016 r., podała spółka.

Selena FM odnotowała 6,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Emperia odnotowała 7,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 18,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LW Bogdanka odnotowała 54,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 32,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 272,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 262,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 66,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 22,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Exol odnotował 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 3,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KSG Agro odnotowało 1,07 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 8,34 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter RAO odnotowało 3,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 5,16 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 0,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 9,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arteria ocenia, że strategia rozwoju oparta na wzmacnianiu pozycji przede wszystkim na rynku call center daje widoczne efekty. W kolejnych kwartałach spodziewa się dodatkowo poprawy rentowności, poinformował prezes Marcin Marzec.

Arteria odnotowała 2,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polwax odnotował 3,43 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 3,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 65,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 42,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Milkiland odnotował 16,33 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 34,86 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema Securities odnotowała 1,86 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mirbud odnotował 3,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Capital Park odnotował 5,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 53,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 7,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 2,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica Wronki odnotowała 28,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 21,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impexmetal odnotował 25,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 17,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Produkcja miedzi grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 181 tys. ton w I kw. 2016 r. wobec 176 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem