Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Empik & Media Fashion (Grupa EMF) odnotowała 1,71 mln zł straty na poziomie skorygowanej EBITDA w porównaniu z 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W związku z ponoszeniem istotnych kosztów projektów strategicznych oraz niegotówkowych zysków z tytułu wyceny programu akcji pracowniczych - począwszy od 2014 r. do oceny skonsolidowanych wyników Grupy EM&F zarząd wykorzystuje wskaźnik skorygowana EBITDA, który stanowi właściwą miarę do analizy wyników finansowych Grupy EM&F. W I kwartale 2016 r. Grupa EM&F odnotowała stratę na poziomie skorygowana EBITDA z działalności kontynuowanej w wysokości 2 mln zł wobec zysku skorygowana EBITDA w wysokości 5 mln zł w I kwartale 2015 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa Empik (w skład której wchodzą sklepy Empik i segment Publishing) odnotowała spadek Skorygowanej EBITDA o 4 mln PLN, za który odpowiada segment Publishing. Sklepy Empik osiągnęły zysk na poziomie Skorygowana EBITDA w wysokości 1 mln PLN, tj. na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu roku poprzedniego, podano także.

Grupa odnotowała 32,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 26,04 mln zł straty rok wcześniej.

"Na wynik netto z działalności kontynuowanej w I kwartale b.r. negatywnie wpłynęły znaczące koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia netto Grupy, z którego finansowana jest działalność operacyjna zarówno segmentów w ramach działalności kontynuowanej (Grupa Empik, segment E-commerce, pozostałe segmenty), jak i działalności zaniechanej (Grupa Smyk, Grupa Optimum, Szkoły Językowe, Segment Moda)" - napisano dalej w komunikacie.

Obliczając zysk/(stratę) z działalności kontynuowanej, Grupa EM&F uwzględnia w wynikach wszystkie koszty finansowe netto związane z obsługą zadłużenia, poniesione w omawianym okresie, wyjaśniono.

"Co istotne, zarząd Grupy EM&F uważa, że w związku ze sprzedażą Grupy Smyk, spłata całego zadłużenia Grupy EM&F z tytułu kredytów bankowych oraz papierów dłużnych nastąpi w maju 2016 r., co będzie miało istotny wpływ na pozytywne kształtowanie wyniku netto Grupy w kolejnych kwartałach" - wskazano także w materiale.

Spółka zwróciła też uwagę, że zwiększenie straty netto w I kwartale 2016 r. wynika również z wyższych kosztów finansowych netto spowodowanych wahaniami kursów walut - w I kwartale b.r. Grupa EM&F osiągnęła zysk z tytułu różnic kursowych w wysokości 1,6 mln PLN, który był niższy o 6,9 mln PLN od zysku z tytułu różnic kursowych osiągniętego w roku poprzednim.

Strata operacyjna wyniosła 12,46 mln zł wobec 14,07 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 290,55 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 276,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 29,01 mln zł wobec 27,47 mln zł straty rok wcześniej.

Dług netto Grupy EM&F na koniec I kwartału 2016 r. wyniósł 814 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 31 grudnia 2015 r. o 207 mln zł. Spółka tłumaczy, że jest związane z sezonowością branży, w której działa Grupa EM&F: w IV kwartale Grupa generuje najwyższe obroty, co pod koniec każdego roku obrotowego istotnie zwiększa poziom środków pieniężnych, będących częścią zadłużenia netto, z kolei w I kwartale Grupa reguluje zobowiązania wobec swoich kontrahentów.

"Dług netto Grupy EM&F na koniec I kwartału 2016 r. nie przekroczył limitów określonych w umowach z instytucjami finansowymi. Zarząd Grupy EM&F uważa, że w związku ze sprzedażą Grupy Smyk, spłata całego zadłużenia Grupy EM&F z tytułu kredytów bankowych oraz papierów dłużnych nastąpi w maju 2016 r. W zależności od potrzeb, Grupa EM&F może w przyszłości podjąć starania o pozyskanie stabilnego refinansowania zadłużenia finansowego" - czytamy też w komunikacie.

Na koniec I kwartału 2016 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 291 578 m2 i liczyła 466 placówek, z czego 228 placówek o łącznej powierzchni 197 218 m2 dotyczy działalności kontynuowanej w Grupie Empik.

"Wyniki operacyjne spółek po pierwszym kwartale bieżącego roku pokazują dalsze utrwalanie pozytywnych trendów z poprzednich kwartałów - głównie wzrost przychodów ze sprzedaży, LFL oraz marż. Widać pozytywne efekty wdrażania strategii obranej dla poszczególnych podmiotów Grupy. Jednak, z uwagi na sezonowość, charakteryzującą naszą działalność, kluczowy dla EM&F jest czwarty kwartał. Ponadto, wynik netto Grupy za I kwartał b.r. nadal istotnie obciążały wysokie koszty obsługi zadłużenia. Dzięki finalizacji sprzedaży Grupy Smyk przewidzianej jeszcze w maju ? nastąpi całkowita spłata zadłużenia bankowego i wykup obligacji, a jednocześnie znikną wysokie koszty związane z dotychczasowym finansowaniem" - skomentował prezes Krzysztof Rabiański, cytowany w komunikacie.

Grupa Empik Media & Fashion jest dystrybutorem produktów z kategorii media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, kosmetyki. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz Empik Media & Fashion jako spółka holdingowa.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem