Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Presco odnotowało 1,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności za niechanej wyniósł odpowiednio 42,56 mln zł wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej.

"W dniu 15 kwietnia 2016 r. Grupa dokonała zbycia na rzecz grupy kapitałowej KRUK S.A. 100% udziałów w podmiocie zależnym Presco Investments S.? r.l. oraz 100% certyfikatów inwestycyjnych funduszu P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ, będących własnością Presco Investments S.? r.l. W związku z powyższym na dzień 31 marca 2016 r. Grupa zakwalifikowała działalność tych dwóch podmiotów zależnych, jako działalność zaniechaną, przy czym w przypadku Presco Investments S.? r.l. Grupa zakwalifikowała do działalności kontynuowanej działalność tej spółki prowadzoną na rosyjskim rynku wierzytelności, jako że w dniu 18 marca 2016 r. podmiot ten dokonał zbycia wszystkich posiadanych rosyjskich portfeli wierzytelności na rzecz Presco Investments Limited" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,38 mln zł wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,51 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 0,47 mln zł rok wcześniej.

Presco Group działa na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.