Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Dzięki wdrożeniu programu Rodzina 500+ w perspektywie 10-letniej wskaźnik dzietności wzrośnie z obecnego poziomu 1,29 do 1,6, a zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17. roku życia zmaleje z 23% do poziomu 11%, zapowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Przy wprowadzeniu ustawy przyświecały nam 3 cele. Przewidujemy, że ustawa wiązać się będzie ze wzrostem liczby urodzeń o 278 tys. w ciągu 10 lat. Ma również przynieść wzrost wskaźnika dzietności. Planujemy, że w perspektywie 10-letniej ten wskaźnik wzrośnie z obecnego poziomu 1,29 do 1,6" - powiedziała Rafalska podczas posiedzenia Rady Ministrów.

Drugi cel ustawy to inwestycja w kapitał ludzki. "Nasza pomoc to pomoc w skali 18 lat życia dziecka w wysokości 108 tys. zł, co stanowi niemal 60% kosztów utrzymania dziecka do 18 roku żucia" - powiedziała minister.

Dodała, że już pierwsze badania opinii publicznej wskazują, że Polacy otrzymane pieniądze wydadzą, inwestując je w dzieci.

"Trzecim celem była redukcja ubóstwa wśród najmłodszych. Z naszych szacunków wynika, że dzięki świadczeniu wychowawczego ubóstwo może spać o 3 pkt proc., a zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17. roku życia zmaleje z 23% do poziomu 11%. I żadne z dotychczasowych narzędzi polityki społecznej i rodzinnej nie było tak efektywne w walce z biedą, jak nasz rządowy program" - dodała Rafalska.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wskaźnik ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji), a także wskaźnik ubóstwa relatywnego spadły w Polsce w 2015 r. - odpowiednio o 0,9 pkt proc. do 6,5% osób w gospodarstwach domowych i o 0,7 pkt do 15,5% osób. Najbardziej znaczącą poprawę zaobserwowano wśród gospodarstwo domowych osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (innych niż emerytury i renty), wśród rodzin wielodzietnych (z 4 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu) oraz wśród mieszkańców najmniejszych miast, o liczbie ludności nieprzekraczającej 20 tys. Wyraźny wzrost zasięgu ubóstwa zaobserwowano natomiast w gospodarstwach domowych utrzymujących się z rolnictwa.

Rafalska podała również stan wdrożenia programu 500+ od momentu wdrożenia (1 kwietnia br.) do 10 maja br. "Liczba wniosków to jest prawie 2,3 mln. Złożonych w formie papierowej to 1,762 mln, a w formie elektronicznej 528 tys. Liczba wydanych decyzji wynosi 964 tys. Liczba wypłaconych świadczeń to 1 194 mln wypłaconych świadczeń i poniesione z budżetu wydatki na świadczenie wychowawcze 594 mln zł. Pełniejsze dane będziemy mieli na koniec czerwca, kiedy mija termin złożenia wniosków" - podsumowała minister.

Wsparciem w ramach tego programu objętych zostało 2,7 mln rodzin, które mają prawo do otrzymania 500 zł na 3,7 mln dzieci (na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł bądź też w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 1 200 zł).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.