Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kaps Investment wezwał do sprzedaży 3,945 mln akcji spółki TelForceOne, stanowiących 48,14% wszystkich akcji i głosów, po 3,1 zł za akcję do 23 czerwca i 2,95 zł po tej dacie, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski.

MOL szacuje, że wypłaci 567 HUF dywidendy na akcję, podał koncern.

Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,5 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,20 zł na akcję, poinformowała spółka.

K2 Internet rekomenduje wypłatę kwoty 2,48 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka.

Plaza Centers N.V. sprzedaje spółkę zależną, która posiada nieruchomość w Belgradzie, w Serbii za 15,9 mln euro (powyżej ostatnio raportowanej wartości księgowej 13,5 mln euro), podała spółka.

Akcjonariusze AAT Holding zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie ponad 15 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 15 czerwca.

Grupa Comarch aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu, m.in. w Ameryce Południowej i w Azji, kontynuuje inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, jak również rozbudowuje infrastrukturę IT, poinformował wiceprezes oraz dyrektor finansowy Comarch Konrad Tarański.

Trakcja PRKiI rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę kwoty 17,47 mln zł, tj. 0,34 zł na jedną akcję, z zysku za 2015 rok na wypłatę dywidendy, podała spółka. Pozostała kwota 17,68 mln zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.

ATM zanotowało znaczący wzrost sprzedaży na rynku SME, mierzony wartością podpisanych kontraktów, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Sylwester Biernacki. Firma chce być także bardziej obecna na rynku zamówień publicznych.

Auctionata, znajdująca się w portfelu inwestycyjnym funduszu MCI.TechVentures, oraz Paddle8 z USA poinformowały o fuzji, w wyniku której powstanie największy dom aukcyjny online dla dzieł sztuki oraz dóbr kolekcjonerskich i luksusowych na świecie, podał Private Equity Managers (PEM) zarządzający MCI.TechVentures.

Esotiq & Henderson podtrzymuje plany rozwoju sieci sprzedaży oraz rozwoju kanałów e-commerce i zamierza w 2016 r. otworzyć w sumie 55-60 nowych placówek, poinformował prezes Adam Skrzypek. Według jego zapowiedzi, sieć Esotiq urośnie o 50 sklepów, a Femestage - o 5-10.

Verbicom zamierza kontynuować strategię, która zakłada koncentrację na działalności integratorskiej, wynika z wypowiedzi prezesa Bolesława Zająca dla ISBnews. Spółka jest zadowolona ze wzrostu marż w I kwartale, podtrzymuje też zamiar przejścia na rynek główny, co byłoby możliwe w przyszłym roku.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek Drewex oraz B3System - od dziś do 31 maja 2016 r. włącznie, na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda.

W obliczu niekorzystnych trendów rynkowych, Action intensywnie optymalizuje koszty i koncentruje się na rentowności, poinformował prezes Piotr Bieliński. Efekty mają "pokazać się dość szybko".

Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydowali o przeznaczenie na dywidendę 23,9 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, poinformowała spółka.

Najważniejszym zadaniem Rafako na najbliższe miesiące jest budowa portfela zamówień, która odbywa się jednak w warunkach zmniejszonej podaży przetargów na rynek. Mimo tego spółka oczekuje, że wkrótce dojdzie do podpisania umów na łącznie ok. 600 mln zł w przetargach, w których Rafako miało najkorzystniejsze oferty, poinformował wiceprezes Krzysztof Burek. Jednocześnie spółka bardzo aktywnie poszukuje zleceń, także za granicą.

Zarząd IMS proponuje podniesienie kwoty dywidendy, która ma być wypłacona z zysku za 2015 rok do 0,23 zł na akcję wobec 0,15 zł zarekomendowanej wcześniej, podała spółka.

Bardzo udany I kw. 2016 r. wskazuje, że Boryszew powinien w całym roku wyraźnie poprawić wynik netto z 2014 r., który wyniósł 110 mln zł, poinformował prezes Piotr Szeliga. Dzięki dobrym wskaźnikom spółka systematycznie obniża zadłużenie, które powinno na koniec roku spaść poniżej 3% w stosunku do zysku EBITDA.

Bank Pocztowy przedstawi we wrześniu br. nową markę enveloBank, która ma uzupełnić ofertę grupy o bankowość mobilną, poinformował prezes Szymon Midera.

Opóźnienie w realizacji projektu w Elektrowni Jaworzno III wynosi ok. 1 miesiąca i jest to małe opóźnienie techniczne, bez wpływu na całościowy harmonogram, poinformował wiceprezes Rafako Jarosław Dusiło. Spółka poniosła jednak koszty czasowe i finansowe dodatkowych prac w elektrowni i w tej kwestii ma roszczenia względem zamawiającego. W jej opinii, straciła półroczną rezerwę czasową i poniosła koszty nie ze swojej winy.

Bank Pocztowy zdecyduje o kolejnych emisjach obligacji w ramach programu po zamknięciu pierwszej emisji i uwzględnieniu wskaźników długoterminowej płynności, poinformował prezes Szymon Midera.

AB SA do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce.

Parcel Technik negocjuje dostarczenie maszyn opartych na swoim patencie na rynek czeski i jednocześnie szuka partnerów strategicznych w Niemczech, gdzie chce stworzyć sieć konkurencyjną do tej, jaką dysponuje Deutsche Post, podała spółka.

Unibep podpisał z Rosti Bianor Sp. z o.o. umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku magazynowego z częścią produkcyjną i biurowo-administracyjną przy ul. Myśliwskiej 18 w Białymstoku wraz z budową zjazdu z ul. Kuronia, podał Unibep. Wynagrodzenie ustalono na 23,9 mln zł netto.

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w trzecim etapie inwestycji City Link na rogu ulicy Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie. Do oferty trafią 184 lokale, podała spółka.

Getin Noble Bank (GNB) ocenia, że będzie w stanie spełnić dodatkowe wymogi kapitałowe określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), na koniec czerwca br. bez konieczności sięgania po kapitał z emisji akcji, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Bank Pocztowy rozpoczął dziś od publikacji prospektu ofertę obligacji dla inwestorów indywidualnych w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych. Wartość pierwszej emisji w ramach programu to maksymalnie 50 mln zł.

Getin Noble Bank (GNB) chce zakończyć ten rok dodatnim wynikiem finansowym. Bank oczekuje dalszego spadku kosztu finansowania, poprawy wyników z odsetek i stabilizacji wyniku z odpisów, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. GNB liczy na zwrot podatku zapłaconego za marzec i czeka na decyzję Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Spółka zależna BBI Development podpisała list intencyjny dotyczący określenia wstępnych warunków sprzedaży Projektu Centrum Marszałkowska na rzecz "renomowanej, międzynarodowej instytucji o niekwestionowanym standingu finansowym, zarządzająca funduszami nieruchomościowymi", podało BBI.

Enter Air spodziewa się w sezonie lato 2016 wzrostu wolumenów o około 10% r/r, poinformował członek zarządu i dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki. Ze względu na ceny paliw, spółka oczekuje, że w całym 2016 r. odnotuje niższe przychody niż w ub.r., ale w związku z mechanizmami zawartymi w kontraktach z touroperatorami zyski i rentowność pozostaną stabilne.

IMS pozytywnie ocenia zwłaszcza tempo pozyskiwania lokalizacji abonamentowych i planuje opublikować prognozę wyników finansowych na ten rok do końca maja, poinformował prezes Michał Kornacki.

Arcus osiągnął w I kwartale wyniki zgodne z założeniami zarządu. Przegląda kontrakty pod kątem rentowności, a także ryzyk prawnych i realizacyjnych - w konsekwencji bierze udział w mniejszej liczbie przetargów, ale bardziej opłacalnych, poinformował ISBnews prezes Michał Czeredys. Ponadto celuje w dalszy wzrost roli usług wdrożeniowych i integratorskich.

ZM Henryk Kania odnotowały 9,62 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Integer.pl odnotował 21,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 8,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InPost zdecydował o przeprowadzeniu restrukturyzacji działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych, która zakłada m.in. wypowiedzenie nierentownych umów i ograniczenie obszaru działania do głównych miast w Polsce, podała spółka. Efektem ma być pozytywna EBITDA segmentu listowego na poziomie miesięcznym po II kwartale b.r.

InPost odnotował 8,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa HubStyle odnotowała 4,64 mln zł zł przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale 2016 r. wobec 2,98 mln zł przed rokiem, podała spółka. Po skompletowaniu portfolio marek, spółka pracuje teraz nad uzyskaniem przez nie rentowności.

Grupa K2 Internet odnotowała 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Po I kw. Archicom podtrzymał cel sprzedaży ponad 800 mieszkań w tym roku i więcej niż 1 000 w 2017 r., poinformowała prezes Archicom Dorota Jarodzka-Śródka.

Oferta Mirbudu w przetargu nieograniczonym na budowę budynku zespołu szkolno-przedszkolnego z salą sportową i żłobkiem oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lutynia została wybrana przez zamawiającego, podała spółka. Wartość oferty brutto wynosi 20,91 mln zł.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Gorenje siedmioletniego kredytu w wysokości 50 mln euro na badania wspierające innowacyjność, podała spółka.

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 19,82 mln zł z zysku za 2015 r. i lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

Marvipol, po ogłoszeniu wyników za I kw. br., podtrzymuje, że ma potencjał, by w całym roku odnotować dwucyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży samochodów i mieszkań, poinformował prezes Mariusz Książek.

Libet potwierdził, że nadal prowadzi działania zmierzające do przejęcia 50% udziałów Gerwing Sachsen i chce zakończyć transakcję w II kw br., poinformowała spółka.

Moody's Investor Services potwierdził długoterminowy i krótkoterminowy rating przyznany dla PKO Banku Hipotecznego na poziomie odpowiednio Baa1 i P-2 z perspektywą stabilną, poinformowała bank.

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu 6,9 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka.

Bloober Team odnotował 0,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wykluczy z obrotu z dniem 24 maja akcje spółki Alterco, podała Giełda.

Trans Polonia odnotowała 2,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Indata odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Esotiq & Henderson odnotował 2,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 10 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Larq odnotował 1,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Baltona odnotowała 3,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lark.pl odnotował 84 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 4,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

IMS odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende odnotowało 2,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Braster odnotował 1,84 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AAT Holding odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Solar Company odnotowało 2,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Avia Solutions Group odnotowała 0,69 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,59 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Próchnik odnotował 0,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum odnotowało 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus odnotował 4,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OEX odnotował 1,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TelForceOne odnotował 0,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotowało 1,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 34 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 6,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Inkaso odnotowało 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kerdos odnotował 8,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 24,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin odnotował 2,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol odnotował 1,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DTP odnotowało 4,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa AB SA odnotowała 12,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego spółki 2015/2016 (1 stycznia - 31 marca 2016 r.) wobec 13,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cognor odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotowało 10,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

iAlbatros odnotował 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomed Lublin odnotował 36 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MNI odnotowało 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Presco odnotowało 1,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

11 BitStudio odnotowało 4,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bumech odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekabex odnotował 12,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Simple odnotowało 3,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 75 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień PBG był warty 4,65 mld zł na początek kwietnia br., z czego 1,55 mld zł przypadało na bieżący rok, podała spółka.

Adiuvo Investments odnotowało 3,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Seco/Warwick odnotował 2,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czerwona Torebka odnotowała 0,1 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 17,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotowało 1,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rank Progress odnotował 6,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 17,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Empik & Media Fashion (Grupa EMF) odnotowała 1,71 mln zł straty na poziomie skorygowanej EBITDA w porównaniu z 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 1,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom odnotował 0,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alma Market odnotowała 1,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol odnotował 8,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NTT System odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics odnotował 5,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 9,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rovese odnotowało 41,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 142,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Petrolinvest odnotował 22,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 20,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 0,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2016 r. wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej (według danych przekształconych), podała spółka w raporcie.

Newag oczekuje ogłoszenia w najbliższym kwartale przetargów na dostawę ok. 15 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), modernizację ok. 5 lokomotyw spalinowych i dostawy od 30 do 50 tramwajów, podała spółka.

Newag odnotował 15,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules odnotował 0,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 1,77 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 2,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Moody's Investors Service podwyższyła rating korporacyjny Cyfrowego Polsatu z poziomu Ba3 do poziomu Ba2 z perspektywą stabilną, podała spółka.

Action odnotował 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 11,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal odnotował 21,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 8,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistula Group odnotowała 0,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur odnotował 27,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 28,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja odnotowała 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Colian Holding odnotował 14,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 15,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch odnotował 7,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 18,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 187,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG odnotowało 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 31 marca br. wynosiła blisko 4,3 mld zł, z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,2 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3,1 mld zł, podała spółka.

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji w ramach grupy kapitałowej Orlen, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK powołała Michała Gajewskiego na stanowisko prezesa zarządu, podał bank.

Moody's Investors Service potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, a także ocen ratingowych zobowiązań banku na poziomie A3 i jednocześnie obniżył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterminowych do negatywnej ze stabilnej, podała agencja.

Getin Noble Bank odnotował 18,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 128,59 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bioton odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 35,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 26,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem