Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Benefit Systems zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 15 czerwca.

"Zważywszy na plany zarządu spółki w zakresie skupu akcji własnych, zgodnie z polityką dystrybucji zysków do akcjonariuszy na lata 2016-2019, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 54 082 tysięcy zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

Benefit Systems przypomniał, że zgodnie z przyjętą przez zarząd 10 lutego br. polityką dystrybucji zysków do akcjonariuszy na lata 2016-2019 spółka powinna przeprowadzić skup akcji własnych o wartości co najmniej 50% zysku netto spółki za poprzedni rok obrotowy, biorąc pod uwagę sytuację finansową i potrzeby inwestycyjne spółki oraz spółek grupy kapitałowej, w tym związane z realizacją umów inwestycyjnych, jak również zapotrzebowanie spółek na płynne środki pieniężne.

"Nabyte akcje własne spółki mogą zostać wykorzystane do rozliczeń w ramach zawieranych przez spółkę transakcji akwizycyjnych, jak również kupna udziałów bądź akcji w podmiotach stowarzyszonych lub zależnych. W opinii zarządu spółki przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu, przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji spółki notowanych na GPW, podano także.

Benefit Systems odnotował 49,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 38,56 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 54,08 mln zł wobec 28,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.