Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 220 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW akcji oferowanych, nie więcej niż 220 mln praw do akcji oferowanych oraz 72,707 mln jednostkowych praw poboru akcji oferowanych, podała instytucja.

Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił projekt uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia PKN Orlen zakładający wypłatę z zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz części kapitału zapasowego kwoty ok. 1,497 mld zł, czyli 3,5 zł na akcję, wynika z komunikatu spółki.

Akcjonariusze Wawela zdecydowali o wypłacie 29,99 mln zł, czyli 20 zł na akcję dywidendy za 2015 rok, wynika z uchwał walnego.

PZ Cormay ma umowę nabycia do 5 mln akcji Orphee od TT1, podmiotu zależnego od Total FIZ, podała spółka.

Atal przydzielił łącznie 80 tys. obligacji serii O oraz serii P na kwotę 80 mln zł, podała spółka. Przeznaczeniem środków z emisji jest finansowanie działalności bieżącej, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów. Warunki emisji przewidują ich wprowadzenie do notowań na ASO Catalyst.

Wymogi informacyjne jakim podlega TelForceOne na giełdzie, do których wypełniania nie są zobligowani konkurenci na wielu rynkach, pogarszają istotnie pozycję konkurencyjną spółki. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania na TelForceOne jest podyktowane długoterminowym interesem spółki, poinformował prezes Sebastian Sawicki, który wraz z zależnym od siebie Kaps Investment wezwał do sprzedaży 3,945 mln akcji spółki TelForceOne, stanowiących 48,14% wszystkich akcji i głosów, po 3,1 zł za akcję do 23 czerwca i 2,95 zł po tej dacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) może potrzebować emisji akcji na dalszy rozwój. Do emisji mogłoby dojść na przełomie roku, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Nie wykluczył zejścia przez Skarb Państwa poniżej 50% w spółce.

PKO Bank Polski zastosuje się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącego podziału zysku banku za rok 2015, tj. m.in. zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2015 r., podał bank. Bank spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy.

CDRL podtrzymuje plany otwarcia 47 sklepów Coccodrillo w br., w tym 15 w Polsce, 12 w Europie oraz 7 poza UE, by łącznie koniec roku zamknąć liczbą 494 placówek, poinformowali przedstawiciele spółki.

Akcjonariusze JHM Development zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 1,38 mln zł z zysku za 2015 r., co dałoby wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 czerwca.

CEZ liczy na kompromisowe rozwiązania w tzw. ustawie odległościowej, która ma regulować m.in. w jakich miejscach można budować farmy wiatrowe. W razie niekorzystnego rozwiązania CEZ może dokonać odpisów, poinformował członek zarządu Ivo Hlaváč.

Plaza Centers N.V. odnotowała 7,64 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 17,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CEZ bierze pod uwagę możliwość złożenia oferty na aktywa kogereneracyjne EdF w Polsce, nie jest natomiast zainteresowany Elektrownią Rybnik, poinformował członek zarządu Ivo Hlaváč.

i2 Development zadebiutuje na głównym rynku GPW w czwartek, 19 maja, podała giełda.

Wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania przez Mostostal Zabrze wynosi 706 mln zł, poinformowała spółka. Backlog (oferowane i realizowane zamówienia) wynosi ponad 1,4 mld zł, z czego szacowana wartość kontraktów do pozyskania w oparciu o aktualne oferty to 651 mln zł.

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o przeznaczeniu 5,96 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Bestu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, wynika z uchwał walnego. Do rady nadzorczej spółki zostali powołani Andrzej Klesyk oraz Mirosław Gronicki.

Atal zakończył budowę osiedla Nowe Bemowo w Warszawie. W budynku znajduje się 90 mieszkań - wszystkie z nich znalazły nabywców w trakcie budowy, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 15 czerwca.

Łączny backlog Qumaka na początek maja wynosi 290 mln zł, z czego 248 mln zł przypada na bieżący rok, a 42 mln zł na kolejne lata, poinformował p.o. prezesa i dyrektor finansowy Marek Tiahnybok. Spółka oczekuje jego wzrostu, szczególnie w II półroczu.

Rada nadzorcza Wasko przyjęła rezygnację Wojciecha Wajdy z funkcji prezesa zarządu oraz podjęła decyzję o nie dokonywaniu obecnie wyboru nowego prezesa, poinformowała spółka.

Qumak chce wypracować fundamenty i założenia strategii rozwoju do końca czerwca, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Wojciech Strusiński. Spółka ma zdefiniowane segmenty, w których może odgrywać kluczową rolę i opracować własne produkty, myśli też o wyjściu za granicę.

New World Resources (NWR), który dziś miał opublikować skonsolidowany raport za I kw. br., nie jest w stanie obecnie ogłosić swoich wyników za ten okres, podała spółka.

Akcjonariuszy Inpro zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 12,01 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości tj. 0,30 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku w kwocie 14,64 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy, podało Inpro.

Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,39 zł na akcję, poinformowała spółka.

GetBack przydzielił dwuletnie obligacje serii BH o łącznej wartości nominalnej 20,58 mln zł, podała spółka.

W związku z postępowaniem sanacyjnym w Kerdos Group sąd postanowił odebrać zarząd własny, wyznaczyć zarządcę w postaci spółki PMR Restrukturyzacje S.A i wyznaczyć sędziego-komisarza - Pawła Stosio, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Ergisu powołała na nową trzyletnią kadencję zarząd spółki, tj. Tadeusza Nowickiego, powierzając mu funkcję prezesa oraz Jana Polaczka, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Związki zawodowe reprezentujące pracowników TK Telekom - spółki zależnej Netii - poinformowały o rozpoczęciu sporu zbiorowego, podała Netia. Domagają się podwyżki płac o 150 zł oraz wstrzymania redukcji zatrudnienia w TK Telekom.

Rada nadzorcza CDRL - właściciela marki Cocodrillo - powołała zarząd na następną kadencje z prezesem Markiem Dworczakiem na czele, podała spółka.

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,15 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło przyjmowanie ofert na czerwcowe dostawy spotowe LNG do terminalu w Świnoujściu, podała spółka.

Cena emisyjna akcji Auto Partner w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 2,2 zł za akcję, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem