Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Haitong Bank podtrzymuje negatywne stanowisko odnośnie całego sektora energetycznego, ponieważ ceny energii elektrycznej nadal spadają, podano w raporcie z 19 maja. Analitycy podnieśli rekomendację dla PGE do "neutralnej", a dla Energi - obniżyli do "sprzedaj". Dla Taurona i Enei podtrzymali zalecenia na poziomie "sprzedaj".

"Wpływ na rekomendacje mają niskie ceny CO2, wzrost importu netto energii elektrycznej do Polski, niepewne zmiany w prawie oraz planowane większe inwestycje w przyszłości. Inwestycje w spółki węglowe okazały się być mniejsze dla PGE i większe dla Energi. Jest to jeden z głównych powodów, dla których analitycy podnieśli rekomendację dla PGE do 'neutralnej' i obniżają rekomendację dla Energi z 'neutralnej' do 'sprzedaj'" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacjom.

Haitong nie wierzy, że zmieni się na lepsze sytuacja polskich spółek węglowych: Polska Grupa Górnicza (PGG) czy Katowicki Holding Węglowy, z których ta druga najprawdopodobniej zostanie nabyta przez Eneę.

"Analitycy wątpią również, że spółki te w najbliższym czasie staną się dochodowe. Dlatego oczekują dalszego wsparcia ze strony nowych akcjonariuszy, w postaci zastrzyków kapitału, gwarancji dla nowych emisji papierów dłużnych lub zakupów węgla dokonywanych z wyprzedzeniem lub po wyższych cenach" - czytamy dalej.

Biznesplan PGG zakłada również w przyszłości wzrost produkcji, który musi zostać sfinansowany.

Kolejnym ważnym elementem, jeśli chodzi o wyniki działalności polskich spółek energetycznych, będą zmiany regulacyjne w prawie, które według zapowiedzi rządu, mają zostać ogłoszone w czerwcu.

"Prawdopodobnie będą miały one na celu ułatwienie przeprowadzenia nowych inwestycji w instalacje wytwórcze o mocy 6-7 GW, o których niedawno wspominało Ministerstwo Energii. Nie wiadomo jeszcze, czy i w jakiej skali nowe regulacje poprawią opłacalność tych inwestycji oraz czy nowe regulacje zostaną pozytywnie zatwierdzone przez Komisję Europejską" - wskazują analitycy.

W raporcie z 19 maja Haitong Bank podniósł rekomendację dla Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do "neutralnej" ze "sprzedaj" oraz cenę docelową akcji spółki o 6,1% do 11,90 zł.

"Cena docelowa została zaktualizowana ze względu na kilka zmian w modelu rynkowym analityków. Są to: obniżki cen unijnych uprawnień do emisji CO2, jak i cen energii elektrycznej w Polsce oraz wzrost wyceny analityków dla spółki węglowej PGG. Dodatkowo, mniejszy udział PGE w akcjonariacie PGG, obniżony z 50% do 17,1%. Analitycy Haitong podnieśli swoją rekomendację, ponieważ główne ryzyko związane z inwestycją w węgiel osiągnęło niższą wartość niż oczekiwano" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie wciąż zajmują negatywne stanowisko, jeśli chodzi o zaangażowanie PGE w segment węglowy i postrzegają je jako obniżające wartość dla akcjonariuszy. Inne ryzyko, które może zmaterializować się w przyszłości, to zwiększenie inwestycji w segmencie wytwórczym - analitycy Haitong uważają, że dla PGE jest ważne, aby utrzymać wypłatę dywidendy w przedziale 40-50%, który może być zagrożony, jeśli PGE dokona znacznego przejęcia lub całkiem nowej inwestycji.

Haitong Bank podtrzymał rekomendację "sprzedaj" dla Enei i obniżył cenę docelową akcji spółki o 5,2% do 9,47 zł.

"Rekomendacja została zaktualizowana ze względu na niższe założenia co do cen surowców w przyszłości, co prowadzi analityków do obniżenia prognoz na lata 2017-18 i kolejne. Analitycy Haitong Bank nadal utrzymują negatywną opinię na temat spółki węglowej KHW i włączają 50% jej negatywnej wartości bieżącej netto do wyceny Enei. Przy okazji publikacji wyników spółki za I kw. 2016 jej prezes podtrzymał możliwość zwiększenia przez Eneę aktywności inwestycyjnej w przyszłości" - czytamy dalej.

Według analityków Haitong Banku, najważniejszymi celami mogłyby być wspomniany KHW, projekt Elektrownia Ostrołęka potencjalnie realizowany wspólnie z Energą, lub Radpec - przedsiębiorstwo energetyki cieplnej z Radomia. Ponieważ ostateczna decyzja dotycząca wszystkich wymienionych projektów nie została jeszcze podjęta, analitycy uważają, że ryzyko niższych wypłat dywidend w przyszłości jest wysokie, podano także.

W raporcie z 19 maja Haitong Bank obniżył rekomendację dla Energi do "sprzedaj" z "neutralnej" i cenę docelową akcji spółki - o 26,1% do 9,41 zł.

"Analitycy obniżyli swoje prognozy w wyniku zmian w ich modelu rynkowym oraz decyzji strategicznych spółki (zaangażowanie w spółkę węglową PGG i niższa dywidenda przypadająca na jedną akcję). W ciągu ostatniego roku zarząd spółki często się zmieniał, stosownie do przetasowań politycznych w Polsce, podobnie jak miało to miejsce w większości państwowych spółek. Jednak w przypadku Energi, analitycy Haitong obserwują serię błędnych decyzji strategicznych, które ich zdaniem obniżają wartość spółki" - napisano w materiale.

Energa zdecydowała się wkroczyć i ratować spółkę węglową PGG na znacznie większą skalę, niż przewidywali analitycy: 17,1%, a nie - jak oczekiwano - 10%. Spółka ogłosiła również, że poważnie rozważa projekt Ostrołęka i niedawno zarekomendowała niższą wypłatę dywidendy (24% w porównaniu z 60%, o jakich mówił prezes spółki w wywiadzie prasowym z lutego br.).

"Haitong postrzega to jako poważną wadę wizerunku inwestycyjnego spółki i powód, dla którego wielu inwestorów może się czuć rozczarowanych. Dokonany w I kw. 2016 odpis o wartości 305 mln zł może być tylko początkiem kolejnej fali odpisów, biorąc pod uwagę fakt, że wdrażana jest nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, a koszty operacyjne farm wiatrowych rosną" - podano także.

Jednocześnie Haitong Bank podtrzymał rekomendację "sprzedaj" dla Tauronu, jednak podniósł cenę docelową akcji spółki o 9,3% do 2,38 zł za akcję.

"Wyższa cena docelowa jest spowodowana pozytywnymi osiągnięciami w segmencie dystrybucji w I kw. 2016 oraz kilkoma innymi zmianami w modelu rynkowym analityków. Są to: obniżenie ceny energii elektrycznej, obniżenie cen CO2, niższa amortyzacja, niższe koszty finansowe w przyszłości, niższe nakłady inwestycyjne i niższe przewidywane dywidendy.

Prezes spółki Remigiusz Nowakowski kilkakrotnie wspominał, że lata 2016-2017 będą największym wyzwaniem jeśli chodzi o utrzymywanie zadłużenia poniżej wskaźników. Kluczowym zagadnieniem dla zarządzających Tauronem w najbliższych miesiącach wydaje się status kluczowych projektów inwestycyjnych w segmencie wytwarzania energii: Stalowa Wola, Łagisza i Jaworzno. Pomimo pozytywnego wpływu bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, analitycy Haitong uważają, że spółka może potencjalnie porzucić projekt Łagisza. Z racji tego, że ceny gazu i spodziewane nakłady inwestycyjne pozostają na wysokim poziomie, podczas gdy spółka twierdzi, że jest gotowa zaprosić inwestorów zewnętrznych do udziału w projekcie Jaworzno. Haitong podtrzymał rekomendację "sprzedaj" dla akcji, ponieważ nad spółką wiszą ryzyka naruszenia wskaźników zadłużenia i potencjalnej emisji akcji, podano także w materiale.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem