Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 9-20 maja br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

VAT : Nawet 400 mln zł rocznie traci budżet państwa na wyłudzeniach na VAT w handlu procesorami oraz dyskami twardymi, wynika z raportu Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT "Cyfrowa Polska" (ZIPSEE) i DLA Piper. Związek apeluje do rządu o wprowadzenie mechanizmu "odwróconego VAT" na dyski twarde i procesory. Źródło: ISBnews

Call center : Przychody branży wzrosły o 7,5% r/r i wyraźnie przekroczyły 1 mld zł w 2015 r., wynika z raportu PMR "Rynek call center i contact center w Polsce". Liderami polskiego rynku komercyjnych usług call center, uwzględniając ostatnie przejęcia, są Arteria, CCIG i arvato Polska, podała firma. Źródło: ISBnews

Drony : PwC wybrało Polskę jako pierwsze miejsce lokalizacji centrum kompetencyjnego przeznaczonego dla rynku biznesowych rozwiązań wykorzystujących drony - Drone Powered Solution, poinformował prezes PwC w Polsce Adam Krasoń. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Arteria : Ocenia, że strategia rozwoju oparta na wzmacnianiu pozycji przede wszystkim na rynku call center daje widoczne efekty. W kolejnych kwartałach spodziewa się dodatkowo poprawy rentowności, poinformował prezes Marcin Marzec. Arteria odnotowała 2,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora : Po zweryfikowaniu celów strategicznych, Agora oczekuje wzrostu EBIT w segmencie Internet do 34 mln zł w 2018 r. oraz marży EBIT w segmencie Radio przedziale od 12% do 15% w 2017 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Agora zachowuje umiarkowany optymizm co do perspektyw na 2016 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Na wyniki spółki zauważalny, ale nie fundamentalny wpływ ma zmiana polityki reklamowej spółek Skarbu Państwa. Agora planuje powiększenie sieci kin Helios o 5 obiektów w 2016 r. i kolejne 4 w 2017 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Agora odnotowała wzrost skonsolidowanej EBITDA do 28 mln zł w I kwartale 2016 roku wobec 25,9 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wyniosła 7,2 mln zł wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asseco Poland : Wartość skonsolidowanego portfela zamówień na bieżący rok wynosi 5,62 mld zł, co oznacza wzrost o 15% r/r i pozwala patrzeć na bieżący rok z optymizmem, poinformował wiceprezes Marek Panek. Fuzja Asseco Poland i Infovide Matrix powinna zostać sfinalizowana do lipca, poinformował wiceprezes Marek Panek. Asseco Poland odnotowało 65,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 77,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

AB SA : Do połowy czerwca przeniesie 100% operacji do nowego magazynu w Magnicach, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Dzięki nowemu magazynowi chce umacniać pozycję lidera branży na spodziewanej fali wzrostu e-commerce. Grupa AB: Odnotowała 12,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego spółki 2015/2016 (1 stycznia - 31 marca 2016 r.) wobec 13,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Action : W obliczu niekorzystnych trendów rynkowych, intensywnie optymalizuje koszty i koncentruje się na rentowności, poinformował prezes Piotr Bieliński. Efekty mają "pokazać się dość szybko". Action odnotował 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 11,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Comarch : Grupa aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu, m.in. w Ameryce Południowej i w Azji, kontynuuje inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, jak również rozbudowuje infrastrukturę IT, poinformował wiceprezes oraz dyrektor finansowy Comarch Konrad Tarański. Comarch odnotował 7,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 18,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Techland : Jest obecnie w trakcie prac nad dwiema nowymi produkcjami, których łączny budżet szacuje na ok. 300 mln zł, poinformował ISBnews prezes firmy Techland Paweł Marchewka. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holdin g: Przechodzi do fazy generowania jednocześnie zdrowej EBITDA i zysku netto, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz-Belka. Wirtualna Polska Holding odnotowała 7,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Netia : Rozpocznie we wrześniu budowę sieci światłowodowej dla klientów indywidualnych, poinformował prezes Tomasz Szopa. Spółka planuje również budowę lokalnej sieci przedsiębiorców działających na zadzie franszyzy. Netia odnotowała 10,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Unified Factory : Ma list intencyjny z partnerem branżowym w sprawie zawiązania spółki w celu wprowadzenia na rynek amerykański i kanadyjski należących do Unified Factory rozwiązań technologicznych klasy Customer Service Automation (CSA), poinformował prezes Maciej Okniński. Unified Factory podpisał umowę partnerską z Benhauer - właścicielem systemu SALESmanago, podała spółka. Źródło: ISBnews

Qumak : Chce wypracować fundamenty i założenia strategii rozwoju do końca czerwca, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Wojciech Strusiński. Spółka ma zdefiniowane segmenty, w których może odgrywać kluczową rolę i opracować własne produkty, myśli też o wyjściu za granicę. Źródło: ISBnews

Qumak : Łączny backlog na początek maja wynosi 290 mln zł, z czego 248 mln zł przypada na bieżący rok, a 42 mln zł na kolejne lata, poinformował p.o. prezesa i dyrektor finansowy Marek Tiahnybok. Spółka oczekuje jego wzrostu, szczególnie w II półroczu. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Podtrzymuje plan pozyskania kolejnych 400 tys. klientów programu smartDOM w tym roku do łącznie 1,4 mln klientów, poinformował prezes Tobias Solorz. Cyfrowy Polsat stawia sobie za cel wygenerowanie 1,2-1,4 mld zł wolnych przepływów gotówkowych (FCF) w tym roku, co daje potencjał do powrotu do regularnych wypłat dywidend, poinformował członek zarządu ds. finansowych Tomasz Szeląg. Cyfrowy Polsat odnotował 178,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w I kw. 2016 r. wobec 170,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asbis : Podtrzymuje swoje szacunki finansowe na ten rok po wynikach za I kwartał, poinformował prezes Siarhei Kostevitch. Asbis odnotował 0,4 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 12,4 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ABC Data : Planuje otwarcie kolejnego nowego centrum dystrybucyjnego na Węgrzech pod koniec maja br., zapowiedziała prezes spółki Ilona Weiss. Spółka zakłada także wzrost liczby obsługiwanych klientów do 10 tys. w Polsce i tyle samo w regionie do końca 2018 r. ABC Data odnotowała 7,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ATM : Zanotowało znaczący wzrost sprzedaży na rynku SME, mierzony wartością podpisanych kontraktów, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Sylwester Biernacki. Firma chce być także bardziej obecna na rynku zamówień publicznych. Źródło: ISBnews

QubicGames : Rozpoczęła zapisy na akcje w ramach przeprowadzanej oferty publicznej akcji serii C. Spółka zamierza pozyskać z niej środki w kwocie do 5 mln zł, poinformowała spółka. Przewidywany debiut na rynku NewConnect ma nastąpić do końca II kw. 2016 r., podano także. Źródło: ISBnews

Wasko : Rada nadzorcza przyjęła rezygnację Wojciecha Wajdy z funkcji prezesa zarządu oraz podjęła decyzję o nie dokonywaniu obecnie wyboru nowego prezesa, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Netia : Związki zawodowe reprezentujące pracowników TK Telekom - spółki zależnej - poinformowały o rozpoczęciu sporu zbiorowego, podała Netia. Domagają się podwyżki płac o 150 zł oraz wstrzymania redukcji zatrudnienia w TK Telekom.Źródło: ISBnews

P4 : Operator sieci Play uruchomił na koniec kwietnia 600 stacji wykorzystujących częstotliwości pozyskane w aukcji LTE i "idzie w dobrym kierunku" do osiągnięcia poziomu 1 tys. na koniec czerwca, poinformował rzecznik Play Marcin Gruszka. Źródło: ISBnews

Verbicom : Zamierza kontynuować strategię, która zakłada koncentrację na działalności integratorskiej, wynika z wypowiedzi prezesa Bolesława Zająca dla ISBnews. Spółka jest zadowolona ze wzrostu marż w I kwartale, podtrzymuje też zamiar przejścia na rynek główny, co byłoby możliwe w przyszłym roku. Źródło: ISBnews

IMS : Ze względu na stabilność działalności grupy, bardzo dobrą sytuację i wyniki finansowe zarząd podniósł począwszy od roku 2016 dolny próg rekomendacji dywidendy do 60% z dotychczasowych 30% osiąganego rocznego zysku netto Grupy, podała spółka. Źródło: ISBnews

IMS : Pozytywnie ocenia zwłaszcza tempo pozyskiwania lokalizacji abonamentowych i planuje opublikować prognozę wyników finansowych na ten rok do końca maja, poinformował prezes Michał Kornacki. Źródło: ISBnews

Vivid Games : Przygotował strukturę do obsługi portfolio gier mobilnych, co daje potencjał do wyraźnego wzrostu skali działalności na stabilnej bazie kosztowej, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Źródło: ISBnews

Orange Polska : W ramach strategii CSR 2016-2020 operator planuje ecykling nawet 10 proc. telefonów wprowadzanych na rynek oraz przeszkolenie co najmniej 1 milion osób w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, podał Orange. Kolejne zobowiązania to nowe standardy obsługi seniorów na infolinii i we wszystkich salonach Orange oraz co piąty pracownik Orange wolontariuszem dzielącym się swoją wiedzą.

Arcus : Osiągnął w I kwartale wyniki zgodne z założeniami zarządu. Przegląda kontrakty pod kątem rentowności, a także ryzyk prawnych i realizacyjnych - w konsekwencji bierze udział w mniejszej liczbie przetargów, ale bardziej opłacalnych, poinformował ISBnews prezes Michał Czeredys. Ponadto celuje w dalszy wzrost roli usług wdrożeniowych i integratorskich. Źródło: ISBnews

CD Projekt : odnotował 32,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa K2 Internet : Odnotowała 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Bloober Team : Odnotował 0,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Lark.pl : Odnotował 84 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

TIM : odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ATM Grupa : Odnotowała 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

IMS : Odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Atende : Odnotowało 2,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

TelForceOne : Odnotował 0,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CI Games : Odnotowało 1,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 34 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Multimedia Polska : Odnotowały 10,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 11,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

iAlbatros : Odnotował 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

11 BitStudios : Odnotowało 4,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

MNI : Odnotowało 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Simple : Odnotowało 3,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 75 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

NTT System : Odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Moody's Investors Service podwyższył rating korporacyjny z poziomu Ba3 do poziomu Ba2 z perspektywą stabilną, podała spółka. Źródło: ISBnews

Wasko : Odnotowało 0,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 9,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Comp : Odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 8,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media : Odnotowało 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 25 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa PMPG Polskie Media planuje do końca pierwszego półrocza br. przedstawić prognozę finansową w oparciu o założenia strategii rozwoju, podała spółka. Tygodniki "Wprost" i "Do Rzeczy" notowały w I kwartale 2016 r. wyższe niż w ubiegłych latach przychody reklamowe. Źródło: ISBnews

Unified Factory : Odnotowało 0,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Sare : Odnotowało 521 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 517 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cube ITG : Odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

4 Fun Media : Odnotowało 0,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Kino Polska : Odnotowało 3,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 4,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Orange Polska : EuroRating obniżył poziom ratingu kredytowego Orange Polska o jeden stopień do BB+ z BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną, podała agencja. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

ABC Data : Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,39 zł na akcję, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

TelForceOne : Kaps Investment wezwał do sprzedaży 3,945 mln akcji spółki, stanowiących 48,14% wszystkich akcji i głosów, po 3,1 zł za akcję do 23 czerwca i 2,95 zł po tej dacie, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Źródło: ISBnews

PEM : Auctionata, znajdująca się w portfelu inwestycyjnym funduszu MCI.TechVentures, oraz Paddle8 z USA poinformowały o fuzji, w wyniku której powstanie największy dom aukcyjny online dla dzieł sztuki oraz dóbr kolekcjonerskich i luksusowych na świecie, podał Private Equity Managers (PEM) zarządzający MCI.TechVentures. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV : Akcjonariusze zdecydowali na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 19,82 mln zł z zysku za 2015 r. i lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

DCC Labs : Amerykańska spółka technologiczna SeaChange International przejęła polską firmę z grupy 7bulls.com, zajmującą się tworzeniem oprogramowania i rozwiązań dla telewizji cyfrowej. Za 8 mln USD SeaChange kupił całość udziałów spółki - 50% należące do 7bulls.com i 50% należące do jej prezesa Marka Kiełczewskiego, podała 7bulls.com. SeaChange International zapłacił za akcje DCC Labs gotówką i własnymi akcjami. Źródło: ISBnews

Agora : Zarząd podjął uchwałę w sprawie rekomendacji walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości 0,75 zł na jedną akcję, podała spółka. Wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. Źródło: ISBnews

Toya : Przystąpiła do negocjacji, aby określić warunki brzegowe transakcji objęcia nowej emisji akcji producenta urządzeń telekomunikacyjnych MaxCom, podała spółka. Źródło: ISBnews

Call Center Inter Galactica : CCIG Group - właściciel m.in. Call Center Inter Galactica - przymierzając się do dalszego wzrostu, rozważa pozyskanie inwestorów kapitałowych, poinformował ISBnews prezes CCIG Marcin Kapralski. Wskazuje, że rynek call center jest w fazie konsolidacji, a CCIG Group chce "bardzo aktywnie" uczestniczyć w tym procesie. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

TVN : Zarząd podjął decyzję o zakończeniu współpracy z klubem Legia Warszawa ze skutkiem natychmiastowym w związku z incydentem na stadionie Legii Warszawa, jaki miał miejsce 8 maja, poinformował TVN.Źródło: ISBnews

Qumak : Konsorcjum spółki dostało zlecenie na kolejny etap realizacji ekspozycji w łódzkim Centrum Nauki i Techniki (CNiT) EC1 o wartości ok. 10,5 mln zł netto, podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games : Podpisało pierwszą umowę na światową dystrybucję gry. Umowa z firmą EVERYDAYiPLAY z Krakowa dotyczy gry akcji "Nox Raiders" osadzonej w realiach Sci-Fi. Będzie to pierwsza gra zewnętrzną wydaną przez Vivid Games. Soft-launch tytułu planowany jest w III kw. 2016 r., podała spółka. Gra trafi na platformy Apple iOS, Android oraz Facebook. Źródło: ISBnews

Onwelo : Firma działająca na rynku profesjonalnych usług IT, podpisała umowę partnerską z Huawei, globalnym dostawcą rozwiązań teleinformatycznych, podała spółka. Onwelo będzie integratorem rozwiązań Huawei klasy Enterprise, w tym sprzętu oraz oprogramowania do jego zarządzania. Źródło: ISBnews

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.