Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Jednostkowy zysk netto Raiffeisen Polbanku wyniósł 144,11 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 60,03 mln zł zysku rok wcześniej, głównie dzięki sprzedaży Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL), podała instytucja. Ze względu na zaklasyfikowanie działalności RLPL jako zaniechanej, na poziomie skonsolidowanym bank odnotował 10,13 mln zł skonsolidowanej straty netto ogółem przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 33,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

"W I kwartale 2016 roku bank wypracował 144,1 mln zł zysku netto, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, tj. o 140,0% (84,1 mln zł). Głównym czynnikiem wzrostu zysku netto była realizacja transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Bank akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A." - czytamy w komunikacie.

Wynik ze sprzedaży udziałów w Raiffeisen-Leasing Polska wyniósł 202,3 mln zł. Raiffeisen Polbank podkreśla, że transakcja ta wzmocniła bazę kapitałową banku oraz przyczyniła się do poprawy łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) i współczynnika kapitału Tier 1 (CET1), które na 31 marca 2016 roku wyniosły odpowiednio 15,95% i 15,30%, co oznacza przekroczenie określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) poziomów minimalnych ww. wskaźników o 0,62 pkt proc. i 3,49 pkt proc.

W ujęciu skonsolidowanym w I kwartale 2016 roku odnotowana została strata netto w wysokości 10,13 mln zł wobec 33,93 mln zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Zakres działalności, który został zbyty w wyniku realizacji transakcji sprzedaży udziałów w RLPL stanowił odrębną, ważną linię działalności Grupy, dlatego też został zaklasyfikowany do działalności zaniechanej. Zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł 11,7 mln zł, a strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 21,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 21,85 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 18,98 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk z działalności zaniechanej - odpowiednio: 11,72 mln zł wobec 14,62 mln zł.

"Na spadek wyniku Grupy z działalności kontynuowanej w I kwartale 2016 roku wpływ miały głównie poniższe elementy:

? podatek od instytucji finansowych w wysokości 28,8 mln zł za dwa miesiące kwartału,

? 25,9 mln zł kosztów związanych z kontynuacją restrukturyzacji zatrudnienia (o około 500 etatów) i zamknięciem 35 oddziałów banku.

Bez uwzględnienia podatku od instytucji finansowych, stanowiącego obciążenie od lutego 2016 roku, Grupa odnotowałaby zysk netto w wysokości 18,7 mln zł oraz zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 7 mln zł" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu odsetek Grupy wyniósł 236,08 mln zł wobec 236,49 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 138,51 mln zł wobec 130,46 mln zł rok wcześniej.

Aktywa ogółem Grupy wyniosły 52,75 mld zł na 31 marca 2016 roku, tj. obniżyły się o 14,8% w stosunku do końca 2015 roku głównie w wyniku realizacji transakcji sprzedaży udziałów w RLPL.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, stanowiące największą pozycję sumy bilansowej, odnotowały spadek salda o 5,4 mld zł, tj. 13,9%, a zobowiązania wobec klientów obniżyły się o 2,1 mld zł, tj. 5,5% w stosunku do końca 2015 roku, podano także.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem