Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kino Polska TV przyjęło ofertę objęcia 385 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. za 10 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze City Service SE zdecydowali o wypłacie kwoty 3,16 mln euro, czyli 0,1 euro na akcję, dywidendy, podała spółka.

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują o wypłacie 16,74 mln zł, czyli 3 zł na akcję, dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 20 czerwca.

Action rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości niemal 16,96 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka.

Erbud ma umowę z Promenady VII na realizację budynku mieszkalno ? usługowego ?pod klucz" o wartości 25,53 mln zł, podała spółka.

Konsorcjum Famuru i spółki Balgarska Energetika AD zawarło umowę z bułgarską firmą Mini Maritza Iztok EAD na dostawę koparek wielonaczyniowych na łącznie 25,85 mln euro (ok. 114,16 mln zł), podał Famur.

Airway Medix zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wtorek, 24 maja, podała giełda.

Discovery sp. z o.o. - spółka zależna Europejskiego Funduszu Energii (EFE) - podpisała umowę dzierżawy terenu pod drugą odkrywkową kopalnię bursztynu w województwie pomorskim, podał fundusz. Rozpoczęcie wydobycia zaplanowano na 2017 r.

Akcjonariusze Private Equity Managers (PEManagers) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 47,79 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 14,41 zł na akcję, podała spółka.

LC Corp. złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń, podał Urząd.

Famur chce w ciągu 5 lat osiągnąć 50% udział eksportu w przychodach, a w perspektywie długoterminowej - nawet 70%, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera. Spółka upatruje szans na rozwój branży w eksporcie i konsolidacji.

Krzysztof Jędrzejewski - większościowy akcjonariusz Kopeksu - sprzedał 23% akcji spółki na rzecz TDJ, podał Kopex. Transakcje w ramach zbycia akcji zostały zrealizowane z ceną 3 zł za akcję.

Andrzej i Bożena Kosińscy oraz fundusze Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w wyniku zawarcia porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Redanu, przekroczyli 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce, podał Redan. Celem porozumienia jest zgodne głosowanie na walnych zgromadzeniach Redan oraz uniemożliwienie zniesienia dematerializacji akcji.

Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Grzegorz Zawada złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem dzisiejszym, podała GPW.

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 6,08 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.

SAPpeers.com, specjalizujący się w tworzeniu i wdrażaniu usług informatycznych oraz konsultingu, zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 25 maja, podała giełda.

Dekpol podpisał umowę z Transprojekt Gdański na wykonanie kompleksowej budowy wielokondygnacyjnego budynku biurowego, wraz z niezbędną infrastrukturą, o powierzchni ponad 2000 m2, poinformowała spółka.. Inwestycja będzie realizowana w Gdańsku przy ul. Partyzantów 72A, podano także.

Ronson Development rozpoczął sprzedaż 122 mieszkań w III etapie inwestycji Panoramika położonej w szczecińskiej dzielnicy Warszewo przy ul. Panoramicznej.

Grupa Inpro w kwietniu br. zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 34 umów, czyli o ponad 21% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku, poinformowała spółka W okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. Grupa Inpro sprzedała 158 mieszkań czyli o ponad 25% więcej niż rok wcześniej, podano także.

Arcus i T-matic Systems oraz Energa-Operator prowadzą rozmowy, mogące doprowadzić do ugodowego rozwiązania ich sporu, podano w świadczeniu przesłanym przez obie strony do ISBnews.

Sławomir Świtalski został mianowany nowym menedżerem spółek zależnych Olympic Entertainment Group (OEG) w Polsce.

Kruk podpisał z podmiotami z Grupy Eurobank umowę na nabycie portfela wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 597 mln euro. Nakłady Kruka w transakcji wyniosą 46 mln euro i będą pomniejszone o korekty zawarte w umowie. Podmiotem serwisującym cały portfel będzie Kruk Romania SRL, podała spółka.

Ferrum uzgodniło z instytucjami finansującymi - Bankiem Millennium, ING Bankiem Śląskim oraz mFaktoring - propozycję poszczególnych etapów planowanej emisji akcji serii F z prawem poboru, podała spółka. Banki zgodziły się także uchylić termin uzgodnienie strategii restrukturyzacji finansowej spółki wyznaczony na 20 maja br.

Akcjonariusze Seleny FM zdecydują o przeznaczeniu 6,85 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, wynika z uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca.

Spółki zależne Biotonu - Mindar Holdings Ltd i Germonta Holdings Ltd z siedzibami na Cyprze - zawarły z Luraq Investments Ltd z siedzibą na Cyprze warunkową umowę sprzedaży na rzecz Luraq wszystkich posiadanych akcji Indar ZAO z siedzibą na Ukrainie, stanowiących łącznie 29,29% kapitału zakładowego oraz uprawniających łącznie do 29,29% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, podał Bioton. Łączna cena sprzedaży akcji Indar wyniesie 4,9 mln USD.

Zarząd Wojasa zarekomendował akcjonariuszom spółki przeznaczenie 1,27 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. wypłatę 0,1 zł na akcję. Walne zgromadzenie zwołano na 17 czerwca, podała spółka.

Rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała ze składu zarządu dotychczasowego wiceprezesa Andrzeja Skolmowskiego i powołała do zarządu na stanowisko wiceprezesa Pawła Andrzeja Łapińskiego, podała spółka.

Spółki zależne AmRest Holdings SE - AmRest Kft oraz AmRest Kávézó Kft - zawarły z Quick Service Logistics Hungaria Bt (QSL) umowy dystrybucji, na podstawie której QSL zajmował się będzie zakupami, magazynowaniem i sprzedażą produktów dla restauracji operowanych przez spółki zależne na terytorium Węgier. Szacunkowa wartość umowy to 167 mln zł (12 mld HUF), podała AmRest.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) postanowił zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie 1 796,13 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 2,08 zł na akcję, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem