Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca br. o przeznaczeniu 96,54 mln zł z zysku za 2015 r. i 2,52 z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da łącznie 2,36 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Erbud podpisał warunkową umowę na budowę Galerii Młociny w Warszawie za 534,61 mln zł, podała spółka.

JSW Koks ? spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ? ma umowę na dostawę gazu koksowniczego do ArcelorMittal Poland za szacunkowo 200 mln zł w okresie 5 lat, podała spółka.

Kruk zdecydował o emisji nie więcej niż 50 000 niezabezpieczonych obligacji serii AD1 o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 36 miesiące licząc od daty przydziału obligacji, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z PGNiG Termika ? spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - list intencyjny w sprawie zbycia 100% akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ), podało JSW.

W spółce zależnej Kruka, InvestCapital Malta Ltd., dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 387,24 mln zł do kwoty 490,24 mln zł poprzez utworzenie 1,03 mln nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 103 mln zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Kruka, podała spółka.

Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 23 czerwca o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał.

Rafako dokonało aktualizacji Strategii stabilnego wzrostu grupy kapitałowej na lata 2015-2018, której celami jest m.in. wzmocnienie działań w obszarze badań i rozwoju, umocnienie pozycji krajowego lidera w zakresie przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych dla energetyki i przemysłu oraz rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, podała spółka.

Akcjonariusze Herkluesa zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,16 zł na akcję, podała spółka.

Fitch Ratings przyznał tymczasowy rating BBB- dla planowanej emisji euroobligacji Orlen Capital AB, podał PKN Orlen. Jednocześnie agencja ratingowa potwierdziła długoterminową ocenę kredytową spółki na poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku za 2015 na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca br.

Akcjonariusze Peixin International Group zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 lipca o przeznaczeniu całego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze ZUE zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 7,59 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze P.A. Nova zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 7,48 mln zł z zysku za 2015 r. i zysków lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję, wynika z projektów na ZWZ.

Newag zawarł z województwem małopolskim aneks do umowy, na mocy którego spółka dostarczy dodatkowy (trzynasty) pięcioczłonowy elektryczny zespół trakcyjny (EZT) w ramach przewidzianej w umowie opcji. Tym samym wartość umowy wzrasta do 247,34 mln zł netto z 226,96 mln zł netto, podała spółka.

LS Tech-Homes otworzyła w Studzienicach (śląskie) zakład produkcyjny o powierzchni użytkowej około 2,5 tys. m2, podała spółka. W czerwcu uruchomione zostaną przez firmę dwa kolejne zakłady w Koniecwaładzie (pomorskie) o powierzchni 2,5 tys. m2 każdy. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 60 mln zł.

Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego PGS Software trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planem przejścia na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka.

SAPpeers.com planuje skokowy wzrost działalności w skali globalnej i finansowanie swojego rozwoju dzięki instrumentom rynku kapitałowego, poinformował prezes Marek Kapeliński.

Akcjonariusze Amiki Wronki zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 1 czerwca o przeznaczeniu 31,1 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę wysokości 4 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Midasa od 25 maja, podała giełda.

Airway Medix w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów ustalił cenę emisyjną akcji serii C wysokości 1,23 zł za akcję, podała spółka.

Rada dyrektorów KGHM International - spółki zależnej KGHM Polska Miedź - odwołała ze stanowiska pełniącego obowiązki prezesa Wojciecha Kędzię i powołała na to stanowisko Jana Peiserta, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zarekomendował akcjonariuszom termin 20 lipca 2016 r. jako dzień dywidendy oraz 4 sierpnia 2016 r. jako dzień wypłaty dywidendy, poinformowała spółka.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjął decyzję o rozpoczęciu oferty i subskrypcji do 40 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 10 zł każda w formie subskrypcji prywatnej, podał bank.

Kredyt Inkaso (KI) ocenia, że ewentualne połączenie z Best nadal ma sens, ale "na warunkach realizujących interesy wszystkich akcjonariuszy". Jednocześnie w grę wchodziłaby również koncepcja inwestora strategicznego, poinformował prezes Kredyt Inkaso Paweł Szewczyk.

Archicom wprowadził do sprzedaży 34 apartamenty w kolejnym etapie prestiżowej inwestycji River Point, poinformowała spółka. Zakończenie budowy i oddanie budynku do użytku przewidziane jest w I kw. 2019 r, podano także.

Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli cenę docelową akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do 17,3 zł z 12,6 zł i podtrzymali rekomendację 'kupuj', wynika z raportu datowanego na 24 maja.

Mirbud zawarł z Urzędem Gminy Miękinia umowę na wybudowanie budynku zespołu szkolno-przedszkolnego z salą sportową i żłobkiem oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lutynia za 20,91 mln zł brutto, podała spółka.

Pozbud T&R podpisał ze spółką Pomerania Development umowę na generalne wykonawstwo inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego 14-kondygnacyjnego w Świnoujściu, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 28,93 mln zł netto, podano także.

Akcjonariusze Mirbudu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 czerwca.

SAPpeers.com podpisał umowę z Technology Space o szacowanej wartości ok. 20 mln zł w okresie 5-letnim, a także umowę z eFactor, podała spółka w dwóch odrębnych komunikatach.

Prairie Mining Limited ukończył plan rozwoju złoża dla Lublin Coal Project, który jest kluczowym składnikiem wniosku o koncesję wydobywczą i planuje złożyć ten wniosek w I poł. 2017 r., podała spółka. Prairie złożył już wniosek o zgodę środowiskową dla tego projektu.

Polkomtel, który posiada pośrednio oraz bezpośrednio 1 379 597 139 akcji Midasa, stanowiących 93,237% kapitału zakładowego i głosów, ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 0,81 zł za akcję podała spółka. Pierwszy dzień przymusowego wykupu został ustalony na 25 maja, a dzień wykupu to 31 maja br.

Gett (dawniej GetTaxi) - spółka z portfela funduszu MCI.TechVentures - oraz Volkswagen Group ogłosiły utworzenie strategicznego partnerstwa oraz inwestycję w wysokości 300 mln USD w celu przyspieszenia dynamicznego rozwoju Gett, podał Private Equity Managers (PEM) - zarządzający MCI.TechVentures.

iFun4all - spółka zależna Bloober Team - pozyskała w drodze prywatnej emisji akcji 2,2 mln zł i stara się o debiut na NewConnect na przełomie II i III kwartału 2016 r., podała spółka.

Akcjonariusze CD Projekt zdecydowali o skupie akcji do kwoty 250 mln zł, wynika z uchwał walnego.

Master Pharm rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 4,085 mln zł, tj. 0,19 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2015 roku, podała spółka.

Rada dyrektorów UniCredit odwołała ze stanowiska prezesa Federico Ghizzoniego, podał bank. Rada uznała, że obecne otoczenie rynkowe wymaga zmian na tym stanowisku.

Peixin International Group odnotował 0,11 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 3,65 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Quercus TFI rozpoczyna program skupu do 3,136 mln akcji własnych po 9,5 zł za sztukę, podała spółka.

AmRest Holdings SE ma wstępne wiążące porozumienie (head of terms) z Pizza Hut Europe Sarl (PH Europe) określającego warunki, na jakich ma dojść do zawarcia ostatecznych umów dotyczących praw i licencji w zakresie rozwoju, posiadania i prowadzenia restauracji Pizza Hut w krajach Europy Środkowo-Wschodniej od 1 października 2016 roku na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia, podała spółka.

Smyk International - spółka zależna Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EMF) - zawarł z Coortland Investments oraz z Otway Investments - podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Bridgepoint - przyrzeczoną umowę sprzedaży Grupy Smyk za łącznie 1,077 mld zł, podała Grupa EMF.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem