Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 czerwca o pokryciu straty netto za 2015 r. w wysokości 278,03 mln zł z kapitału rezerwowego, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi o możliwej wypłacie dywidendy, zarząd Bogdanki zarekomendował niewypłacanie jej za 2015 r.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance [?] po zapoznaniu się z oceną rady nadzorczej postanawia stratę netto za 2015 r. w wysokości 278 029 548,37 zł w całości pokryć z kapitału rezerwowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

"Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance informuje, iż w związku z wykazaniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok straty netto, w dniu 25 maja 2016 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą, nie jest rekomendowana wypłata dywidendy dla akcjonariuszy za rok obrotowy 2015" - czytamy w odrębnym komunikacie spółki.

Bogdanka tłumaczy, że na powstanie straty z działalności za rok obrotowy 2015 wpływ miało obciążenie wyniku odpisem w kwocie 624,8 mln zł z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, które stanowią odzwierciedlenie oczekiwań zarządu co do generowanych wolnych przepływów z istniejącego majątku w perspektywie kilku najbliższych lat.

"Zarząd emitenta zdecydował o przedmiotowej rekomendacji co do braku wypłaty dywidendy za rok 2015 w celu zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej grupy kapitałowej LW Bogdanka S.A. i spełnienia oczekiwań akcjonariuszy w perspektywie długoterminowej. Zarząd dostrzega ryzyko dalszego spadku cen węgla i ograniczonych możliwości jego uplasowania na rynku" - czytamy dalej w komunikacie.

Spółka wskazała też, że brak wypłaty dywidendy w bieżącym roku istotnie wpłynie na zapewnienie dostępu do gotówki na poziomie gwarantującym bezpieczne prowadzenie działalności operacyjnej, utrzymania poziomu zadłużenia na deklarowanym poziomie (dług oprocentowany i długoterminowe zobowiązania pracownicze / EBITDA) < 1,5.

Na początku maja wiceprezes Enei Mikołaj Franzkowiak zapowiadał, że zarządy Enei i Bogdanki (w której Enea ma 66% akcji) zdecyduje o swojej rekomendacji w kwestii dywidendy do połowy roku i wskazywał, że pod uwagę brana jest wypłata dywidendy pomimo straty, na którą wpływ miały odpisy.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.