Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Cześć firm korzystających z dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnoprawnych może utracić możliwość jego uzyskania po wejściu w życie przepisów nakazujących ocenę kondycji ekonomicznej podmiotów powiązanych, uważają eksperci PwC.

Jednym z warunków otrzymywania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest dobra sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, które wnioskuje o dopłaty oraz każdej spółki powiązanej z tym przedsiębiorcą.

Wnioskujący o pomoc zobowiązani są do przesłania do PFRON sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, na podstawie których dokonywana jest ocena kondycji finansowej podmiotu. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami. Oznacza to, że gdy przynajmniej jeden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw powiązanych jest w trudnej sytuacji ekonomicznej dofinansowanie z PFRON nie zostanie udzielone.

"Z praktyki wynika, że większość przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie z PFRON w nowej rzeczywistości może mieć kłopot ze spełnieniem wymogów dotyczących kondycji ekonomicznej. Spółki w grupie spełniają różne funkcje i mają odmienne specyfiki działalności - może być tak, że spółka w niektórych miesiącach wykazuje stratę, ale mając zakontraktowane płatności w skali roku, wykaże dodatni wynik" - skomentował nowe przepisy Grzegorz Ogórek, menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC.

Stanowisko UOKiK z listopada 2015 r. zdaje się potwierdzać, że w przypadku, gdy podmiot, stanowiący część jednego organizmu gospodarczego (na który może składać się kilka podmiotów odrębnych w sensie prawnym), wnioskuje o dofinansowanie z PFRON, wiąże się to z obowiązkiem dokonania oceny sytuacji ekonomicznej nie tylko wnioskodawcy, ale również wszystkich podmiotów powiązanych, wskazują eksperci.

Zdaniem PwC, może to wyeliminować możliwość uzyskania dofinansowania dla wielu przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie dużych grup, posiadających wiele spółek, które mogą działać w różnych obszarach.

"W skali roku PFRON wypłaca na swoje cele statutowe, czyli dofinansowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych, blisko 3 mld zł. O te pieniądze obecnie ubiega się ponad 25 000 przedsiębiorców zatrudniających ćwierć miliona osób. Wiele przedsiębiorstw uwzględnia zatrudnianie osób niepełnosprawnych i związane z tym dofinansowanie jako istotny element modelu biznesowego. Wstrzymanie dofinansowań w tej sytuacji stawia pytania, czy każdy z tych pracodawców będzie w stanie samodzielnie utrzymać miejsca pracy pracowników niepełnoprawnych bez wsparcia ze strony państwa i czy dalej będzie chętnie zatrudniał osoby niepełnosprawne" - podsumowała Agnieszka Ginel, starszy konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawcy, którzy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekraczający 6% mogą liczyć na miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Środki wypłacane są przez PFRON na wniosek złożony przez pracodawcę. Dziś na jednego pracownika niepełnosprawnego można otrzymać dopłatę w wysokości od 450 zł do 1800 zł miesięcznie w zależności od stopnia niepełnosprawności, plus dodatkowe 600 zł w przypadku występowania u zatrudnionego tzw. schorzeń szczególnych.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem