Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) rekomenduje wypłatę 1 062 mln zł dywidendy z zysku za 2015 rok, co oznacza 0,18 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego w ramach projektu Mozaika Mokotów przy ulicy Cybernetyki w Warszawie dla Linaria za 25,9 mln zł netto, podała spółka.

Airway Medix zawarł z inwestorami profesjonalnymi umowy objęcia wszystkich oferowanych łącznie 4,9 mln akcji serii C, podała spółka.

City Service SE odnotowało 1,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,25 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 42 647 864,39 zł za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała zmianę terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas z Francji dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin zwiększenia płynności do co najmniej 12,5% został przesunięty do końca 2018 roku wobec pierwotnego terminu obowiązującego do połowy 2016 roku, zaś osiągnięcie progu 25% plus jedna akcja zostało opóźnione do końca 2020 roku wobec terminu do końca 2018 roku, podała Komisja.

Akcjonariusze Protektora zdecydują o wypłacie na dywidendę kwoty 4,565 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 27 czerwca.

Elektrobudowa otrzymała zlecenie podwykonawcze stanowiące oświadczenie o zawarciu umowy od Polimex Opole o szacunkowej wartości 48,89 mln zł netto, podała spółka.

Zarząd Wieltona zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 9,66 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję, w dwóch transzach, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Aforti Securities SA (wcześniej Invista Dom Maklerski SA) w związku z istotnym i długotrwałym naruszeniem przez Aforti Securities przepisów prawa zawierających normy adekwatności kapitałowej, podał urząd.

Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 93,125 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) otrzymał zgodę konsorcjum banków na przedłużenie okresu zrzeczenia się wykonywania praw kredytodawców wynikających z niedotrzymania harmonogramu rozpoczęcia prac modernizacyjnych na blokach 3 i 4 w Elektrowni Pątnów do 30 czerwca, tj. do ustalonego z konsorcjum terminu podpisania aneksu do umowy kredytowej w wysokości 1,2 mld zł, podał ZE PAK.

Pekabex Bet - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - zawarła z Marathon International umowę o generalne wykonawstwo, której przedmiotem jest kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie hali przeładunkowej, części biurowo socjalnej, serwisu samochodowego oraz zbiorników technicznych i urządzeń budowlanych w miejscowości Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn za 17,2 mln zł netto, podał Pekabex.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisały list intencyjny, w którym wyrażają wolę współpracy mającej na celu zbycie przez PGE na rzecz PGZ akcji spółki Exatel, podała PGE.

PKO Bank Polski uruchomił aplikację bankowości mobilnej dla najmłodszych osób - do 13. roku życia. Jest ona odpowiednikiem serwisu PKO Junior. Z konta PKO Junior korzysta prawie 200 tysięcy młodych klientów, zaś liczba rachunków PKO Junior i SKO sięga prawie 0,5 mln, podał bank.

Grupa Azoty analizuje wpływ ujawnionego dziś błędu w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, podała spółka.

Trans Polonia jest zainteresowana ewentualnymi przewozami LNG (gazu ziemnego w postaci ciekłej) z Terminala w Świnoujściu i oczekuje oficjalnego zapytania do firm transportowych w tej sprawie, poinformował prezes Dariusz Cegielski. Według niego, w kraju nie ma podmiotów gotowych świadczyć takie przewozy i ich rozpoczęcie będzie wiązało się z dużymi inwestycjami flotowymi.

Zarząd Marvipolu rekomenduje przeznaczenie 4,57 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę na rzecz akcjonariuszy spółki w wysokości 0,11 zł na akcję, podała spółka. Warunkiem wypłaty jest uzyskanie zgody obligatariuszy spółki.

Trans Polonia chce rozszerzyć współpracę w zakresie przewozu paliw płynnych m.in. na Grupę Lotos i niemiecką spółkę Orlenu, poinformował prezes Dariusz Cegielski. Postępowania i negocjacje w tych obszarach trwają.

Netia rozpoczyna kampanię, której celem jest poszerzenie swojej grupy docelowej klientów i wzmocnienie skojarzenia swojej marki o kompetencje dostawcy TV, poinformował dyrektor marketingu i rozwoju biznesu operatora Michał Zawadzki.

Zarząd ATM S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2015, podała spółka.

Spółki zależne Biotonu - Mindar Holdings Ltd i Germonta Holdings Ltd z siedzibami na Cyprze - zawarły z Luraq Investments Ltd z siedzibą na Cyprze porozumienie do warunkowej umowy sprzedaży na rzecz Luraq wszystkich posiadanych akcji Indar ZAO z siedzibą na Ukrainie, stanowiących łącznie 29,29% kapitału zakładowego, podał Bioton.

Inpro sprzedał wszystkie domy w ramach Osiedla Wróbla Staw w Gdańsku Jasieniu, podał deweloper.

Podczas rokowań prowadzonych przez TK Telekom w ramach sporu zbiorowego wszczętego przez związki zawodowe reprezentujące pracowników TK Telekom strony nie doszły do porozumienia, poinformowała Netia. Rokowania zostały zakończone spisaniem protokołu rozbieżności, a strony przystępują do mediacji, podano także.

Prime Minerals dokonał przydziału 200 00 akcji i pozyskał 6 mln zł w prywatnej ofercie akcji serii G, podała spółka.

Comarch w ramach projektu "miasto zdrowia" udostępni samorządowi Suwałk urządzenia telemedyczne, przenośne aparaty diagnostyczne oraz aparaty telemetryczne do monitoringu EKG pacjentów, poinformowała spółka. Umowa z miastem została podpisana 30 maja 2016 roku, a projekt ruszy w listopadzie i będzie realizowany do końca 2017 roku, podano także.

Fabryki Mebli Forte podpisały dwie umowy na wykonanie części linii produkcyjnych w ramach budowy fabryki płyt wiórowych w Suwałkach, podała spółka. Wartość umów to 23,65 mln euro (ok. 103,93 mln zł) i 15 mln euro (ok. 65,92 mln zł).

Trakcja PRKiI otrzymała projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015 od akcjonariusza - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., który zakłada przeznaczenie na dywidendę za 2015 r. 34,95 mln zł, tj. 0,68 zł na akcję, podała spółka. Wcześniej zakładano wypłatę 0,34 zł na akcję.

Integer.pl rozpoczął negocjacje z obligatariuszem - PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Bis (PZU FIZAN Bis), w sprawie dobrowolnego wcześniejszego wykupu obligacji serii INT 0918 o łącznej wartości emisyjnej 60 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Sygnity podjęła decyzję o odwołaniu ze składu zarządu, ze skutkiem na 30 maja, prezesa zarządu Janusza R. Guy`a i wiceprezes zarządu ds. personalnych Magdaleny Bargieł. Jednocześnie RN zdecydowała o powierzeniu dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu Janowi Maciejewiczowi stanowiska prezesa zarządu, podała spółka.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zmienił rekomendację odnośnie wypłaty dywidendy, wnosząc o nieprzeznaczanie zysku netto spółki za 2015 rok do podziału między akcjonariuszy i przekazanie całości zysku na kapitał zapasowy, wobec propozycji wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję wcześniej, podała spółka.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zawierało błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG), podała spółka. Po korekcie błędu skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 32,95 mln zł wobec wcześniej raportowanego 164,27 mln zł.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem