Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo rozpoczął proces wewnętrznej reorganizacji grupy w Polsce, który powinien zakończyć się w II kw. 2017 r. podała spółka. W związku z reorganizacją odwołano z funkcji członka zarządu Gerda Schuberta.

"Zasadniczym celem przeprowadzenia reorganizacji jest reorganizacja struktury właścicielskiej i organizacyjnej w spółkach z Grupy poprzez m. in. przeniesienie wybranych funkcji i procesów między spółkami z Grupy, w celu jej uproszczenia oraz zwiększenia efektywności operacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu neutralności podatkowej całego procesu" - czytamy w komunikacie.

Reorganizacja przewiduje osiągnięcie trójstopniowej struktury organizacyjnej Grupy w Polsce, w której:

- Pfleiderer Grajewo będzie spółką pełniącą funkcję holdingową, pozostając podmiotem dominującym całej Grupy

- spółka zależna Pfleiderer Polska sp. z o.o. (PPL, obecnie działająca pod firmą Pfleiderer Services sp. z o.o.), będzie skupiać w sobie działalność sprzedażową, zakupową i administracyjną prowadzoną w imieniu i na rzecz pozostałych spółek z Grupy

- pozostałe spółki z Grupy, w których udziały będzie posiadała PPL, będą co do zasady prowadzić działalność wyłącznie produkcyjną.

Wśród założeń reorganizacji jest przyczynienie się do optymalizacji kosztów działalności Grupy, a poprzez ściślejszą integrację spółek z Grupy, umożliwienie zwiększenia konkurencyjności oferowanych produktów

W ramach reorganizacji rozważane jest przeprowadzenie m.in. wniesienie aportem przedsiębiorstwa obejmującego działalność produkcyjną i działalność sprzedażową oraz usługi wsparcia do spółki zależnej Pfleiderer Grajewo sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie (PGPL) a także podział przez wydzielenie polskich spółek zależnych: Pfleiderer Prospan S.A. (PWPL), Pfleiderer MDF sp. z o.o. (PMDF), PGPL oraz potencjalnie Silekol sp. z o.o. (PSIL). Rozważane jest także wniesienie aportem udziałów i akcji w spółkach zależnych, tj. PWPL, PGPL, PMDF, PSIL oraz Jura Polska sp. z o.o. do spółki PPL w zamian za nowo utworzone udziały PPL, przekształcenie spółki PWPL w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiana jej firmy z Pfleiderer Prospan S.A. na Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o., zmiana siedziby Pfleiderer Grajewo oraz PPL z Grajewa na Wrocław oraz zmiana firmy Pfleiderer Grajewo na Pfleiderer Group, Pfleiderer Services na Pfleiderer Polska, Silekol na Pfleiderer Silekol oraz Pfleiderer MDF na Pfleiderer MDF.

Zarząd podejmie ostateczną decyzję co do terminu podziału przez wydzielenie PSIL, tj. czy odbędzie się ono razem z podziałem pozostałych spółek produkcyjnych czy też w terminie późniejszym po uzyskaniu ostatecznej informacji co do technicznych możliwości dostosowania systemów informatycznych Grupy do skutków takiej transakcji.

"Celem zarządu jest zakończenie procesu reorganizacji w Q2 2017, przy czym:

-vwniesienie aportem przedsiębiorstwa Spółki do PGPL miałoby zostać zakończone w okresie lipca-sierpnia 2016 r.;

- podział przez wydzielenie spółek produkcyjnych i wniesienie aportem udziałów i akcji w polskich spółkach zależnych Spółki do PPL (z zastrzeżeniem powyższych uwag dotyczących PSIL) miałoby zostać zakończone na przełomie 2016 r. i 2017 r.;

- a przekształcenie spółki PWPL w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością miałoby zostać zakończone w okresie kwietnia-maja 2017 r." - czytamy dalej.

Spółka poinformowała również o odwołaniu z funkcji członka zarządu dyrektora operacyjnego Gerda Schuberta.

"Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale 2016 roku. By jednak zwiększyć tempo implementacji najlepszych praktyk operacyjnych i wdrożyć nowe inicjatywy z zakresu tworzenia wartości, rada nadzorcza postanowiła powierzyć tymczasowo zarządzanie wszystkimi funkcjami operacyjnymi Grupy jej prezesowi, Michaelowi Wolffowi. Dotychczasowy dyrektor operacyjny, dr Gerd Schubert, ustąpi z zarządu ze skutkiem natychmiastowym. Michael Wolff będzie łączył zarządzanie funkcjami operacyjnymi Grupy ze swoimi podstawowymi obowiązkami do czasu wyboru nowego dyrektora operacyjnego" - czytamy w komunikacie.

W styczniu br. Pfleiderer Grajewo zamknął transakcję odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Wicej
    Komentarze
    Zaloguj si
    Chcesz do낢czy do dyskusji? Zosta naszym prenumeratorem