Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu 1 796,13 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,08 zł na jedną akcję, wynika z projektów na ZWZ.

Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego (PKO BP) powołała Mieczysława Króla na stanowisko wiceprezesa zarządu z dniem 6 czerwca 2016 r., podał bank.

Zarząd PKO Banku Polskiego (PKO BP) przedłożył zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu rekomendację podziału zysku osiągniętego za 2015 r. (w wysokości 2 571 142 tys. zł) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (w wysokości 1 250 000 tys. zł), w łącznej wysokości 3 821 142 tys. zł, proponując jego następujący podział: na dywidendę dla akcjonariuszy 1 250 000 tys. zł, na kapitał zapasowy w kwocie 2 500 000 tys. zł, na kapitał rezerwowy w kwocie 71 142 tys. zł, podał bank. W przypadku spełnienia warunków dywidendy dzień dywidendy proponuje się oznaczyć na 30 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy ? na dzień 20 grudnia 2016 r.; dywidenda będzie miała charakter pieniężny i wynosić będzie 1 zł brutto na jedną akcję.

PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku, podała spółka.

Akcjonariusze ATM zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca, o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 5,64 mln zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosła 19,78 mln zł w maju br. i była wyższa o 0,5% r/r, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 4,91 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze spółki Amica Wronki zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 31,1 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę wysokości 4 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca, o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 121,46 mln zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o przeznaczeniu 8,19 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym.

OT Logistics zawarła list intencyjny z Jarpid Investment dotyczący zakupu 100% udziałów przewoźnika kolejowego STK Group, podała spółka. Strony mają zamiar zawrzeć umowę przedwstępną, określającą warunki, od których spełnienia uzależnione będzie zawarcie umowy przyrzeczonej.

Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 29 czerwca, o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 15 039 584,26 zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne.

Akcjonariusze Dom Development zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 80,54 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,25 zł na 1 akcję, wynika z uchwał walnego.

FTF Galleon, w ramach wszystkich trzech faz przyjmowania zapisów w wezwaniu, nabył 2 668 512 akcji Rovese, podał pośredniczący Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Akcjonariusze Introlu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 11,99 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 45 groszy na 1 akcję, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Bumechu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 8,89 mln zł za 2015 w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 29 czerwca.

Akcjonariusze Feerum przeznaczą zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 8,9 mln zł oraz zyski zatrzymane z lat ubiegłych w kwocie 73 tys. zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca.

Praire Mining Limited (PML) otrzymał poparcie od władz samorządowych przy planowanej budowie kopalni węgla kamiennego Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, podała spółka.

Serinus szacuje zasoby prawdopodobne złoża będącego w eksploatacji Sabria w Tunezji na 5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (MMboe), a zasoby możliwe na 13,2 MMboe, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Mediatel do końca 14 czerwca, w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda.

Serinus Energy liczy na rozpoczęcie produkcji ze złoża Moftinu w Rumunii w 2017 r., podała spółka. Nakłady inwestycyjne na przygotowanie do produkcji to 13 mln USD.

Fachowcy.pl Ventures prognozuje wzrost liczby klientów do ponad 6,6 tys. w 2017 r. i wypracowanie 7,37 mln zł zysku netto, poinformował prezes Piotr Surmacki. Na koniec tego roku spółka chce mieć ok. 2,4 tys. klientów wobec 1325 na koniec kwietnia. Fachowcy podtrzymują też możliwość przejścia na rynek główny GPW z NewConnect w 2017 r.

Akcjonariusze 4fun Media postanowią przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 3,04 mln zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 29 czerwca.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel do 14 czerwca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa, podał urząd.

Wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej, którego resort odpowiada za przygotowanie tegorocznego przeglądu systemu emerytalnego zaprzeczył oficjalnie planom połączenia OFE w jeden państwowy fundusz, poinformowała prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz. Reakcja rządu została uznana przez IGTE za przejaw odpowiedzialności i troskę o interesy przyszłych emerytów.

Decyzja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o wzięciu udziału w podwyższeniu kapitału Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w kwocie do 200 mln zł jest istotnym sygnałem dla rynku, poinformował ISBnews p.o. prezesa BOŚ Stanisław Kluza. W jego ocenie, silne wsparcie wiodącego właściciela ma kluczowe znaczenie w kontekście realizacji nowej strategii BOŚ, zakładającej m.in. znaczące rozszerzenie bazy produktowej. W planach banku jest np. zbudowanie nowoczesnej oferty z Domem Maklerskim BOŚ dla zamożniejszych klientów.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 12 lokali, w tym 9 mieszkań i 3 garaże, w maju 2016, podała spółka. Na 31 maja spółka posiadała 115 zawartych umowy przedwstępnych/ deweloperskich (w tym 72 mieszkań i 43 garaże).

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w maju br. 5,8 USD/b w porównaniu do 6,2 USD/b miesiąc wcześniej. W maju 2015 r. marża wynosiła 9 USD/b, podała spółka.

11bit studios wprowadziło do sprzedaży płatny dodatek (DLC) do gry "This War of Mine" w wersji na komputery PC, podała spółka. Oczekuje "znaczącego wpływu" na tegoroczne wyniki.

PKP Cargo od początku maja br. przewozi koks dla grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) z południa Polski do odbiorcy w Nadrenii Północnej-Westfalii, podała spółka. W ciągu miesiąca do zachodniego landu Niemiec trafia kilkanaście tysięcy ton tego surowca energetycznego.

Akcjonariusze Robyga zdecydują o emisji do 26,309 mln akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru na rozwój we Wrocławiu, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 28 czerwca.

Grupa Voicetel Communications zanotowała w 2015 r. skonsolidowane przychody na poziomie 2,64 mln zł i 1,90 mln zł zysku netto, poinformowała spółka. Oznacza to wzrost odpowiednio o 98% i 140% r/r, podano także.

Baza klientów spółki LiveChat Software wzrosła o 428 firm w maju. Według stanu na 1 czerwca, z jej rozwiązania korzystało 15 410 firm z ponad 140 krajów, podała spółka.

Grodno odnotowało 9,02 mln zł jednostkowego zysku netto w roku finansowym 2015/2016, tj. od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wzrosła do 3 861,8 mln zł na koniec maja 2016 r. wobec 3 814 mln zł miesiąc wcześniej, podała spółka.

Enter Air powiększyła flotę o dwa Boeingi 737-800, tym samym przewoźnik ma już 19 maszyn, podała spółka.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadeklarował udział w podwyższeniu kapitału Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) kwoty do 200 mln zł, podał bank. Wcześniej Fundusz musi uzyskać wszystkie wymagane zgody.

Apator zawarł z PKP Energetyka umowę na dostawę urządzeń i wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania, podała spółka. Wartość umowy to co najmniej 25,4 mln zł.

Bloober Team po raz pierwszy oficjalnie zaprezentuje nową grę >observer_ w wersji na komputery PC na konferencji PC Gaming Show w Los Angeles 13 czerwca, podała spółka.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółka Amica Wronki powołało nowy zarząd, powierzając ponownie Jackowi Rutkowskiemu stanowisko prezesa na 3-letnią kadencję, podała spółka.

COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) na kompleksową obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych klienta przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Wartość kontraktu wynosi 102,9 mln zł (brutto) do dnia 31 maja 2020 r., podało Wasko.

Akcjonariusze Midasa zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych i niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca br.

Akcjonariusze Redanu postanowili przeznaczyć zysk netto za 2015 rok w kwocie 14,776 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Rada nadzorcza spółki Robyg powołała dotychczasowy zarząd ze Zbigniewem Okońskim jako prezesem na 3-letnią kadencję, podała spółka.

Pfleiderer Grajewo rozpoczął proces wewnętrznej reorganizacji grupy w Polsce, który powinien zakończyć się w II kw. 2017 r. podała spółka. W związku z reorganizacją odwołano z funkcji członka zarządu Gerda Schuberta.

Akcjonariusze Robyga zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 52,62 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz z zysków zatrzymanych za lata ubiegłe, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,20 zł, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 28 czerwca.

Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 64,7 mln zł z zysku za 2015 r., co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca.

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o przeznaczeniu 1,72 mld zł z zysku neto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,92 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem