Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu 86,02 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,24 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Jednak wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję wyniesie 2,19 zł pod warunkiem zarejestrowania akcji nowej emisji przed dniem dywidendy.

"Zarząd CCC S.A. informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 2 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę nr 5/ZWZA/2016 w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2015 w następujący sposób:

- przeznaczyć kwotę 86 016 000,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,

- wyłączyć kwotę 202 382 411,34 zł od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy spółki"- czytamy w komunikacie.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję CCC S.A. przypada z tytułu dywidendy kwota 2,24 zł, liczba akcji CCC S.A. uprawnionych do dywidendy wynosi 38 400 000.

Zwyczajne walne zgromadzenie wyznaczyło: 31 sierpnia 2016 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), dzień 13 września 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy, podano także.

Zarząd CCC S.A. wskazał jednocześnie, iż w oparciu o uchwały NWZ z 19 grudnia 2012 roku oraz ZWZ z 24 czerwca 2015 roku ma możliwość wyemitowania do 768 000 warrantów, w zamian za które osoby uprawnione będą miały prawo nabyć akcje serii E.

W innym komunikacie spółka podała, że rada nadzorcza 2 czerwca br. podjęła uchwałę o realizacji warunków programu motywacyjnego oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmienionej listy osób uprawnionych do udziału w programie motywacyjnym, ustalając ostateczną liczbę warrantów na 768 000, w zamian za które osoby uprawnione będą miały prawo nabyć 768 000 akcji serii E.

"W przypadku zrealizowania tych uprawnień przed dniem dywidendy, tj. przed 31 sierpnia 2016 r., ilość akcji uprawnionych do wzięcia udziału w dywidendzie wyniesie 39 168 000 zaś wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję wyniesie 2,19 zł pod warunkiem zarejestrowania akcji nowej emisji w KDPW" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 115,2 mln zł z zysku jednostkowego netto za rok 2014 na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 3 zł na akcję.

CCC odnotowało 259,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 420,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 288,4 mln zł wobec 115,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.