Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Netii zdecydowali o przeznaczenie kwoty 139,29 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,40 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Kwota dywidendy została ustalona w wysokości 0,40 zł na jedną akcję spółki; ogólna kwota dywidendy wynosi 139 293 382,00 zł powiększona o kwotę wynikająca z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych spółki nabytych w ramach Programu nabywania akcji własnych spółki, które będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy" - czytamy w uchwałach walnego.

Dzień dywidendy wyznaczono na 16 czerwca, zaś termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2016 roku,

Netia podała, że w związku z prowadzonym programem nabywania akcji własnych, ustalenie, na dzień podjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015, liczby wszystkich akcji półki objętych dywidendą nie jest możliwe.

Zarząd spółki przekaże do wiadomości publicznej liczbę wszystkich akcji objętych dywidendą osobnym raportem bieżącym, podano także.

W marcu br. zarząd Netii zawnioskował do walnego zgromadzenia o podział zysku netto wypracowanego w 2015 r., powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych przez uchwalenie dywidendy w kwocie 0,2 zł na jedną akcję spółki. Ogólna kwota dywidendy wynosiłaby 69 646 691,00 zł, powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy.

Podczas obrad walnego jeden z akcjonariuszy spółki zgłosił poprawkę do uchwały nr 25 w sprawie podziału zysku za rok 2015. Zmiany uwzględniały autokorektę zarządu dokonaną podczas walnego oraz podwyższały kwotę dywidendy do wysokości 0,40 zł na jedną akcję spółki. Ogólna kwota dywidendy została w projekcie ustalona na poziomie 139 293 382,00 zł.

W marcu br. Netia zdecydowała o rozpoczęciu kolejnego etapu odkupu akcji własnych, w ramach którego nabędzie do 20% akcji po cenie nie wyższej niż 4,5 zł za akcję i kosztem maksymalnie 50 mln zł.

Netia odnotowała 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 174,83 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 20,22 mln zł wobec 275,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.