Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w wyniku podpisania przez wszystkich akcjonariuszy Aquis Exchange, wszedł w życie aneks do umowy akcjonariuszy Aquis, w treści którego GPW zobowiązała się do warunkowej sprzedaży (opcja call) całego posiadanego na moment wykonania opcji call pakietu akcji w Aquis Exchange, podała GPW.

"Opcja call może być wykonana przez Aquis Exchange jedynie w razie spełnienia się w przyszłości jednego z dwóch poniższych warunków:

1. negatywnej decyzji GPW dotyczącej ewentualnej restrukturyzacji spółki Aquis Exchange lub jej struktury kapitałowej, koniecznej do przeprowadzenia oferty publicznej (IPO),

2. negatywnej decyzji GPW dotyczącej ewentualnego przeprowadzenia przez Aquis Exchange oferty publicznej (IPO)" - czytamy w komunikacie.

W powyższej sytuacji opcja call może być wykonana na poniższych zasadach:

- prawo wykonania opcji call posiada Aquis Exchange,

- nabywcą akcji może być Aquis Exchange lub podmiot trzeci wskazany przez Aquis,

- cena sprzedaży akcji wyniesie 37 GBP za jedną akcję,

- opcja call może być wykonana jedynie w stosunku to wszystkich akcji,

- opcja call jest ważna do końca listopada 2017 r. i po tym terminie wygasa,

- opcja call może być wykonana tylko jeden raz, w ciągu jednego miesiąca od daty spełnienia się jednego z warunków opisanych w punktach 1 lub 2 powyżej. W razie nie wykonania opcji call w terminie jednego miesiąca, opcja call wygasa, podano również.

"Giełda nie ocenia prawdopodobieństwa realizacji opcji call, niemniej podstawowe dane niezbędne do oceny sytuacji Aquis są publikowane przez GPW w raportach okresowych. Informacje o nabyciu akcji Aquis Exchange zostały podane przez GPW w raportach nr 30/2013 oraz nr 2/2014. Na dzień publikacji niniejszego raportu GPW posiada 384 025 szt. akcji, co przekłada się na 26,33% udziału w głosach i prawach majątkowych Aquis" - podsumowano w komunikacie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.