Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna

-- Szerokopasmowa sieć i nauka kodowania ? to plan resortów edukacji, nauki i cyfryzacji na rewolucję w polskich szkołach. Plan jest bardzo ambitny: wszystkie 29 tys. placówek mają mieć dostęp do sieci już od początku roku szkolnego 2017/2018

-- Dodatki jednorazowe, wyższa emerytura minimalna i różne zasady waloryzacji. To nowy mechanizm przewidziany na 2017 r.

-- Klub Kukiz ?15 proponuje, aby zwolnić pośredników w obrocie tytoniem z zabezpieczenia akcyzowego. Ministerstwo odpowiada ?nie"

-- Resort skarbu kierowany przez Dawida Jackiewicza podliczył, że spośród podlegających mu podmiotów 153 przedsiębiorstwa są w upadłości lub likwidacji. Szansę na uchylenie likwidacji dostało od MSP 14 spółek i 1 przedsiębiorstwo państwowe

-- Udział kobiet w organach spółek giełdowych w latach 2012?2015 niemal się nie zmienił. Według najnowszego raportu Fundacji Liderek Biznesu w zarządach spółek notowanych na rynku głównym GPW w 2015 r. było 12,05 proc. kobiet w porównaniu z 11,43 proc. w 2014 r.

-- Prezydent Chin Xi Jinping przyjedzie w poniedziałek do kontenerowego terminalu przeładunkowego PKP Cargo na warszawskim Żeraniu. Chwilę później wjedzie tu pierwszy pociąg z Chin do Europy pod brandem China Railway Express

Puls Biznesu

-- Resort środowiska zapowiada, że stawki za pobór wody przez przemysł będą trzykrotnie niższe od proponowanych w projekcie ustawy

-- Cornerstone Partners buduje potentata nowoczesnych usług dla instytucji finansowych. Konkurenci wierzą, że się uda

Rzeczpospolita

-- Resort rolnictwa chce walczyć z nieuczciwymi praktykami sieci sklepów wobec ich dostawców. Nowe kompetencje otrzyma urząd antymonopolowy, który będzie mógł nakładać drakońskie kary

-- PiS otworzy zamknięte za rządów PO placówki dyplomatyczne. Platforma, w czasie gdy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski, zlikwidowała 39 ambasad i konsulatów generalnych

--Wydatki na reklamę w polskiej sieci mogą sięgnąć w tym roku 3,75 mld zł - ocenia IAB Polska. Wiele zależy jednak od reakcji firm na podatki: bankowy i obrotowy

-- Decyzja rządu o podniesieniu najwyższego wynagrodzenia do 2 tys. zł zaszkodzi biedniejszym regionom Polski - szacują ekonomiści

-- Najwyższa Izba Kontroli składa doniesienie do CBA w sprawie korupcji, która miała się przyczynić do upadku Eurolotu, przewoźnika kontrolowanego przez LOT. To efekt kontroli w Eurolocie oraz resorcie skarbu

-- Największa na świecie sieć sklepów z odzieżą, właściciel m.in. marki Zara, uzyskał w I kwartale roku finansowego (luty-kwiecień) zysk większy od oczekiwanego dzięki szybko rozwijanemu modelowi dystrybucji i ekspansji sprzedaży online, co pozwoliło jej wypaść lepiej od szwedzkiego konkurenta, Hennes & Mauritz

ISBnews

--Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

--OPTeam złożył nową ofertę na zakup od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) pozostałych akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), reprezentujących 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, za 75 mln zł, podał OPTeam. Wcześniej spółka oferowała 70 mln zł za akcje PeP.

--Comarch powołał na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zarząd w składzie: Janusz Filipiak - prezes zarządu oraz Marcin Dąbrowski, Paweł Prokop, Andrzej Przewięźlikowski, Zbigniew Rymarczyk, Konrad Tarański i Marcin Warwas - wiceprezesi zarządu, podała spółka.

--Łączny zysk Idea Banku z inwestycji w GetBack wyniósł ponad 0,5 mld zł, a szacowany wpływ transakcji na wyniki II kwartału wyniesie ok. 310 mln zł, podał bank. Grupa nie wyklucza wykorzystania części pozyskanych środków na przyszłe akwizycje firm z sektora nowych technologii, zarządzania flotą samochodową, firm księgowych, czy faktoringowych.

--Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

--PMPG Polskie Media prognozuje 51 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2016 r. Spółka zakłada, że wynik EBITDA wzrośnie o 26,5% do 8,1 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) ma wynieść 7,5 mln zł wobec 5,77 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 30%).

--Zarząd Mercor zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 7,99 mln zł z zysku za rok obrotowy 2015/2016 na dywidendę, co dałoby 0,51 zł na akcję, podała spółka.

--Atal wprowadził do sprzedaży 115 mieszkań w II etapie inwestycji Dmowskiego 19 we Wrocławiu, podała spółka. Planowany termin zakończenia prac to III kwartał 2017 r.

--Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex rekomenduje przeznaczenie 2,18 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,09 zł na akcję, podała spółka.

--Getin International (GI) ? spółka pośrednio zależna od Idea Banku ? sfinalizował sprzedaż 100% akcji GetBack (GB) na rzecz Emest Investments za łącznie 825 mln zł, podał bank.

--APS Energia liczy na większe zamówienia w II półroczu br. i cały rok lepszy niż ubiegły, poinformował prezes Piotr Szewczyk. Spółka pracuje też nad akwizycjami i w ciągu kwartału podejmie decyzję ws. nabycia polskiej spółki technologicznej.

--Grupa Recykl celuje w poprawę wyników r/r w całym 2016 r., poinformował prezes Maciej Jasiewicz. W ciągu dwóch miesięcy spółka podejmie też decyzję o ostatecznym kształcie inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych, realizowanej z inwestorem branżowym.

--Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

--Unibep planuje wejście w tym roku na rynek szwedzki z ofertą budowy domów w technologii modułowej, poinformował ISBnews przewodniczący rady nadzorczej spółki Jan Mikołuszko.

--Energa nie złożyła oferty na aktywa EdF w Polsce i obecnie koncentruje się na własnych projektach. Docelowo może być zainteresowana odkupem trójmiejskiej części pakietu, poinformował prezes Dariusz Kaśków.

--Akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 11,53 mln euro na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,25 euro na akcję, podała spółka.

--Rada nadzorcza Pagedu powołała Tomasza Modzelewskiego na prezesa spółki na okres nie dłuższy niż 5 lat ze skutkiem od dnia 1 lipca. Zastąpi on obecnego prezesa Daniela Mzyka, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 czerwca, podała spółka.

--Best podjął uchwałę w sprawie emisji do 300 000 obligacji serii Q1 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, która będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej, podała spółka.

--Warunki zawieszające umowy Aluformu, spółki zależnej Grupy Kęty, dotyczącej nabycia 100% udziałów oraz sprzedaży i cesji wierzytelności spółki AHA EMMI Predelava aluminija, d.o.o. z siedzibą w Słowenii od jej właściciela spółki BAMC d.d. (Bank Assets Management Company), zostały spełnione i doszło do przeniesienia własności udziałów, podały Kęty.

--Hyperion nabył od Powszechnej Agencji Internet "PAI" sieci telekomunikacyjne z 17 tys. abonentów za 17,22 mln zł brutto, podała spółka. Nabycie sfinansowane jest emisją 3,5 mln akcji po 4 zł sztuka, które objęła PAI, o czym poinformowano w odrębnym komunikacie.

--PKO Bank Hipoteczny zakończył budowę księgi popytu na drugą benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności 5 lat plus 1 dzień. Marża ponad WIBOR 3M ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu wynosi 0,59 p.p., podał bank.

--Instytucja Zarządzająca MRPO - Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazał do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS), spółki zależnej Hyperiona, pozytywny raport z wykonania kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury towarzyszącej MSS, podał Hyperion.

--Elektrotim zawarł umowę z KGHM Polska Miedź, Oddział Huta Miedzi Głogów o wartości 5,24 mln zł, poinformowała spółka.

--Miraculum osiągnęło przychody w wysokości 2,92 mln zł w maju br., tj. o 57% więcej niż rok wcześniej. Marża wyniosła 1,16 mln zł, co oznacza wzrost o 57% w skali roku, poinformowała spółka.

--Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania podjął uchwałę o wyemitowaniu do 50 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, poinformowała spółka.

--Mediatel odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Vantage Development nadal ma do 60 mln zł na zakupy gruntów w Warszawie i Wrocławiu, poinformował ISBnews prezes Edward Laufer. Ofertę w Warszawie do końca roku powiększą jeszcze trzy projekty na łącznie ponad 430 mieszkań.

--Grupa Selena będzie w II półroczu koncentrować się na rozwijaniu działalności na rynkach Europy Zachodniej oraz w obu Amerykach, poinformował prezes zarządu Selena FM, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena Jarosław Michniuk.

--Akcjonariusze Grupy Selena FM zatwierdzili wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 0,30 zł na akcję, co daje łącznie ponad 6,85 mln zł, podała spółka.

--Getin International S.a.r.l. (spółka pośrednio zależna od Idea Bank) zawarł aneks ze spółką Emest Investments do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji GetBack, dotyczący zmiany postanowień dotyczących zapłaty ceny w kwocie 825 mln zł w transzach, podał bank.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi weryfikację/uzupełnienie działań przedstawionych w planie trwałej poprawy rentowności, podał bank.

--Wezwanie na TelforceOne ma dać możliwość wyjścia z inwestycji akcjonariuszom spółki, którzy nie będą chcieli czekać kilku lat na efekty możliwych zmian. Ich podjęcie jest rozważane w obliczu skomplikowanej sytuacji rynkowej, poinformował ISBnews prezes i główny akcjonariusz TelforceOne Sebastian Sawicki.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem