Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza powołała zarząd Integer.pl z Rafałem Brzoską jako prezesem, podała spółka.

Oferta Mirbudu w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą "Budowę budynku magazynowego z funkcją administracyjną oraz układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" dla Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o., została wybrana przez zamawiającego, podała spółka. Wartość oferty brutto wynosi 14,29 mln zł.

mBank, w wyniku rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc, otrzyma kwotę 46,5 mln euro w gotówce (206,6 mln zł) oraz 16 878 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C o wartości 16,5 mln euro (73,2 mln zł), podał bank.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową niższą taryfę detaliczną na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka.

Akcjonariusze Prime Car Management zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości niemal 65,5 mln zł, czyli 5,50 zł na jedną akcję, podała spółka.

Andreas Mielimonka, przewodniczący rady nadzorczej Global Cosmed, został powołany na prezesa w miejsce Ewy Wójcikowskiej, która zrezygnowała z tej funkcji, podała spółka.

Akcjonariusze Redanu usunęli z porządku obrad głosowanie nad uchwałą o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z uchwał walnego.

Impexmetal podpisał z Valeo Systemes Thermiques umowę na dostawę wyrobów aluminiowych dla zakładów Grupy Valeo w latach 2017-19, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to ok. 398 mln zł.

Akcjonariusze Trakcji PRKiL zdecydowali o przeznaczeniu 17,48 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co daje wypłatę 0,34 zł na akcję, podała spółka.

PKN Orlen podpisał z Rosneft Oil Company aneks do umowy, przewidujący dostawę 2,9-5 mln ton ropy naftowej rocznie do Unipetrolu do 30 czerwca 2019 r., podała spółka.

Zarząd Kruka zdecydował o emisji do 650 000 niezabezpieczonych obligacji serii AB3 o łącznej wartości nominalnej do 65 mln zł, w ramach programu emisji, podała spółka.

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie P.A. Nova, w którym proponuje przeznaczenie na dywidendę 9,97 mln zł z zysku za 2015 r. i lata poprzednie, co da 1 zł na akcję, wobec pierwotnych 75 gr na akcję, podała P.A. Nova.

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat lat ubiegłych, wynika z uchwał.

Akcjonariusze Pharmeny zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,05 mln zł, czyli 0,12 zł na akcję na wypłatę dywidendy i 1,6 mln zł na kapitał zapasowy z zysku za 2015 r., podała spółka.

VD Mieszkania XVII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z firmą Nordis Chłodnie Polskie przedwstępną umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Małopanewskiej o łącznej powierzchni ok. 3 ha za łączną cenę 34,29 mln zł brutto.

Idea Leasing (IL), spółka zależna Idea Banku, zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu o wartości 50 mln euro na finansowanie leasingu w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), podał bank.

Akcjonariusze Groclinu postanowili, iż kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 5,788 mln zł, czyli w wysokości odpowiadającej 0,50 zł na jedną akcję, przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Niemiecki spedytor Grupy PKP Cargo - PKP Cargo Connect GmbH z siedzibą w Hamburgu - działa od początku czerwca, ma klientów i aktywnie poszukuje nowych zleceń, podała spółka.

Akcjonariusze Ciech zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 150,19 mln zł, czyli 2,85 zł na akcję, na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Sąd oddalił zażalenia wierzycieli na postanowienie o zatwierdzeniu układu PBG, co oznacza że układ spółki stał się prawomocny, podało PBG.

Uniwheels rozpoczął produkcję felg samochodowych w nowym zakładzie w Stalowej Woli i analizuje potencjalne lokalizacje pod kolejną fabrykę, poinformował prezes Thomas Buchholz.

Akcjonariusze Inter Cars zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 10,06 mln zł, czyli 0,71 zł na akcję na dywidendę za 2015 rok, podała spółka.

Erbud uzgodnił umowę z Holdinvest 1, której przedmiotem jest zbycie 100% akcji zależnej spółki deweloperskiej Budlex za 45 mln zł. Wcześniej Erbud odkupi od mniejszościowego akcjonariusza 10,04% akcji Budlex za 4,5 mln zł. Decyzja o znalezieniu nowego właściciela dla Budleksu podyktowana jest zamiarem koncentracji na podstawowej działalności, podał Erbud.

Auxilia chce pozyskać 3 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji, podała spółka.

Exact Systems myśli o wejściu na GPW, co jest priorytetem obok ekspansji na rynki zagraniczne, poinformowała ISBnews rzecznik spółki Sylwia Maj.

Sare przejęło spółkę mailPro z grupy Positive Technology, działającej na rynku e-mail marketingu, podała spółka.

Akcjonariusze WDX uchwalili dywidendę w wysokości 2,77 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka.

Archicom rozpoczął inwestycję Młodnik we wrocławskiej dzielnicy Sołtysowice, obejmującą 138 mieszkań w dwóch budynkach i podtrzymał tegoroczny cel sprzedaży ponad 800 mieszkań, podała spółka.

Akcjonariusze AAT Holding zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Fundusz Witelo, będący wspólnym programem Grupy PZU i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dokona pierwszych inwestycji w tym roku, podały instytucje. Zasoby całego programu na start to 500 mln zł.

PKO Bank Hipoteczny (PKO BH) wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności 5 lat plus 1 dzień. W procesie budowy księgi popytu inwestorzy złożyli deklaracje nabycia na łączną kwotę 681,5 mln zł. Inwestorzy krajowi obejmą blisko 75% emisji, podał bank.

Zwyczajne walne zgromadzenie Impexmetal upoważniło zarządu do nabycia akcji własnych, stanowiących łącznie do 20% kapitału zakładowego, po cenie od 2 do 4 zł za sztukę, wynika z uchwał ZWZ. Jednocześnie zdecydowano o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w wysokości 47,65 mln zł w całości na zasilenie kapitału rezerwowego.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem