Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw ubezpieczeniowych na życie zmniejszył się o 13,4% r/r do 578 mln zł w I kw. 2016 r., zaś wynik netto ubezpieczycieli majątkowych spadł w tym czasie o 87,7% r/r do 49 mln zł, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 766 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o prawie 24%. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 6,1 mln zł i był o 98,4% niższy niż po I kw. 2015 r.

Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po I kw. 2016 r. wyniósł około 198 mln zł. Według szacunków PIU, w I kw. 2016 r., ubezpieczyciele zapłacili nieco ponad 100 mln zł podatku od aktywów.

Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,7 mld zł (spadek o 20%) Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 4,5 mld zł (spadek o 13,7%). Wartość składki z ubezpieczeń z UFK wyniosła 2,4 mld zł (spadek o 33,1%), podała także Izba.

"Zmiany na rynku ubezpieczeń na życie są przede wszystkim efektem nowych regulacji, w szczególności obowiązującej od początku roku nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Widoczny jest spadek sprzedaży ubezpieczeń z UFK, zarówno ochronno-inwestycyjnych, jak i czysto inwestycyjnych, natomiast dostosowanie się ubezpieczycieli do nowej ustawy może owocować bogatszą ofertą produktów o charakterze ochronnym, ale jednocześnie pozwalającym na dodatkowe oszczędzanie i dającym gospodarce długoterminowy, stabilny kapitał" - powiedział prezes PIU J. Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

Towarzystwa ubezpieczeń majątkowych (grupa II bez ubezpieczeń komunikacyjnych) odnotowały wartość składek na poziomie 3,7 mld zł i była ona o 2,9% niższa niż rok wcześniej.

"Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (blisko 1 mld zł, spadek rok do roku o 7,5%), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (0,5 mld zł, spadek o 5,9 proc.) oraz ubezpieczenia OC ogólne (0,5 mld zł, spadek rok do roku o 7,5%).

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 2,3 mld zł (wzrost o 19,5%). Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 1,6 mld zł (wzrost o 13,3%). Strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła 315,5 mln zł, a wynik techniczny z ubezpieczeń AC wyniósł 52 mln zł.

"W I kw. 2016 r. wzrost składki z OC komunikacyjnego był niemal równy wzrostowi wypłat. To z jednej strony pokazuje, w jak dużym stopniu zwiększa się poziom ochrony poszkodowanych w wypadkach, z drugiej, że pełniejsza ochrona nie może pozostać bez wpływu na cenę. Warto też dodać, że w I kw. 2016 r. ponaddwukrotnie zwiększył się udział reasekuratorów w składce w OC komunikacyjnym. To oznacza, że ubezpieczyciele spodziewają się dalszego wzrostu wypłat z OC i z tego powodu jeszcze bardziej konserwatywnie podchodzą do kwestii reasekuracji" - powiedział wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, cytowany w komunikacie.

Jak wyjaśnia PIU, porównując rok do roku dane po I kw. 2016 r. trzeba pamiętać, że okres bazowy (tj. I kw. 2015 r.) jest ostatnim okresem przed wejściem w życie wytycznych KNF odnośnie likwidacji szkód komunikacyjnych. Dlatego bardziej miarodajne wnioski na temat bieżącej sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce będą możliwe dopiero po wynikach za II kw. 2016 r.

Ogółem wartość składek na rynku ubezpieczeń wyniosła 13,3 mld zł (spadek rok do roku o 6,9%). Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem wyniosła 8,8 mld zł (wzrost rok do roku o 1,3%). Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń OC pojazdów lądowych (w tym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) przekroczyły 1,9 mld zł (wzrost o 20,4%), podała również PIU.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.