Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 59,93 mln zł, czyli 33 zł na akcję na dzień podjęcia uchwały lub 32,69 zł po ewentualnej realizacji warrantów przed dniem dywidendy, podała spółka.

Archicom zawarł z mBankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji do 100 mln zł, podała spółka.

LiveChat Software odnotował 28,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku finansowym 2015 (zakończonym 31 marca 2016 r.) wobec 18,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Udział Banku BGŻ BNP Paribas, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. wynosi 6,9 mln euro w gotówce (30,9 mln zł) i 2 521 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podał bank.

Zarząd Voxel podjął uchwałę o wyemitowaniu do 10 tys. sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 10 mln zł, poinformowała spółka.

Bank BPH, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. otrzyma 17,8 mln euro w gotówce (79,2 mln zł) i 6 469 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja.

Akcjonariusze Wasko przeznaczyli kwotę 6,38 mln zł, czyli 0,07 zł na akcję, na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 15,8 mln zł, czyli 0,69 zł na akcję, na wypłatę dywidendy i 16,1 mln zł na kapitał zapasowy z zysku za 2015 r., podała spółka.

Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o przeznaczenie na dywidendę 2,08 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,03 zł na akcję wobec rekomendowanych wcześniej 0,02 zł na akcję, podała spółka.

Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na ING Bank Śląski z tytułu jej rozliczenia obejmuje 33,1 mln euro w gotówce, 12 030 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w wysokości 0,2553478580% kwoty, z zastrzeżeniem ewentualnych korekt, podała instytucja.

Akcjonariusze Orion Investment zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 2,06 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,9 zł na akcję, podała spółka.

Colian sp. z o.o. oraz Barry Callebaut Belgium NV podpisały umowę o współpracy, której przedmiotem jest określenie warunków kooperacji w zakresie wytwarzania i dostaw produktów czekoladowych do podmiotów Grupy Colian Holding, podał Colian, ujawniając opóźnioną informację. Umowa zakłada jednoczesne podpisanie umowy sprzedaży wyposażenia zakładu produkcyjnego Colian sp. z o.o. w Poznaniu, gdzie nabywcą jest Barry Callebaut Belgium.

Eastside - Bis (spółka pośrednio zależna Boryszewa) ma porozumienie z podmiotem działającym w branży deweloperskiej dotyczące warunków sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 za ok. 100 mln zł, podał Boryszew.

Zarząd spółki Metropolis dokonał przydziału 50 000 obligacji serii B, tj. wszystkich, które były przedmiotem emisji, podała firma. Tym samym emisja obligacji doszła do skutku. Wartość nominalna objętych obligacji wyniosła 5 mln zł, podano także.

Dom Development zawarł z NDI Spółka Akcyjna umowę, której przedmiotem jest wybudowanie etapów 2 i 4 osiedla Moderna zlokalizowanego w rejonie ul. Malborskiej w Warszawie, podał deweloper. Wynagrodzenie w ramach umowy wynosi 73,69 mln zł netto.

Stan zaawansowania prac przy instalacji EFRA w Grupie Lotos, uwzględniając projektowanie, zakupy urządzeń i materiałów oraz prace budowlano-montażowe, wynosi ponad 20%. Tym samym harmonogram został wyprzedzony o 3 pkt proc., podała spółka.

MOL Plc. dokonał nowego odkrycia ropy naftowej i gazu w zarządzanym przez koncern bloku TAL w Pakistanie, podała spółka.

Udział Banku Zachodniego WBK w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. wynosi 49,97 mln euro w gotówce oraz 18 092 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja.

Decyzją rady nadzorczej do zarządu Skarbiec TFI został powołany Tomasz Stadnik, poinformowała spółka. Tomasz Stadnik obejmie w Skarbiec TFI funkcję wiceprezesa, dyrektora inwestycyjnego (CIO) odpowiedzialnego za departament zarządzania aktywami i zastąpi obecnego wiceprezesa Skarbiec TFI Piotra Kubę, podano także.

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2015 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy w kwocie 8,12 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,13 zł na akcję, podała spółka.

Awbud zawarł z Eberspächer Climate Control Systems jako inwestorem umowę, której przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego inwestora w Godzikowicach (gm. Oława), w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Zakładu Eberspaecher w Godzikowicach ? faza II". Wartość umowy to ryczałtowo 28,81 mln zł netto.

Braster zakończył ofertę prywatną akcji, sprzedając 505 734 walorów, poinformowała spółka. Wartość emisji wyniosła 7,6 mln zł brutto, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinalizowanie prac związanych z komercjalizacją urządzenia Braster, podano także.

Velto Cars przyjęło plan na lata 2016-2017, który zakłada m.in. przyjęcie struktury holdingowej, wejście w segment detalicznej dystrybucji leków i poszukiwanie spółek do akwizycji, podało Velto. Spółka chce też zmienić nazwę na Centuria Group.

ZM Invest przesłał żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ropczyc, poinformowała spółka. Inwestor większościowy (posiadający 51,25% jej kapitału zakładowego) chce wymienić wszystkich członków rady nadzorczej spółki, podano także.

Chińska firma Guangxi WuzhouQuanLi Limited obejmie za 12,8 mln zł akcje Europejskiego Funduszu Energii (EFE). Z tej kwoty 10 mln zł trafi do spółki zależnej EFE ? Discovery sp. z o.o., która ma realizować inwestycję w kopalnię bursztynu w Możdżanowie koło Słupska, podał EFE.

Ferrum rozmawia z interesariuszami na temat propozycji nowego rozwiązania w miejsce planowanej wcześniej emisji akcji, poinformował ISBnews prezes Konrad Miterski. Spółka jest nadal zainteresowana uczestnictwem w projekcie Śląskich Hut Stali.

Ferrum odzyskało rentowność na wszystkich poziomach i liczy na podtrzymanie pozytywnego trendu w kolejnych okresach, poinformował ISBnews prezes Konrad Miterski. Spółka upatruje szansy na poprawę wyników w planach rozbudowy infrastruktury przesyłowej gazu.

Obligacje serii K spółki Geo, Mieszkanie i Dom o łącznej wartości 10 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 21 czerwca, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Obligacje serii M spółki Fast Finance o łącznej wartości 8,85 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 20 czerwca, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o przeznaczeniu 99,7% zysku netto banku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 8,7 zł na akcję, podał bank.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem