Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Decyzja obecnego zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) o złożeniu wniosku w sprawie nieudzielenia absolutorium byłemu zarządowi PGNIG SA za rok 2015 "ma charakter pozamerytoryczny", uważają były prezes zarządu PGNiG Mariusz Zawisza oraz byli wiceprezesi Zbigniew Skrzypkiewicz i Jarosław Bauc.

"W nawiązaniu do wniosku zarządu PGNIG SA w sprawie nieudzielenia absolutorium byłemu zarządowi PGNIG SA za rok 2015 informujemy, że decyzja oraz argumentacja obecnego zarządu spółki ma charakter pozamerytoryczny. Uzasadnienie zarządu przedstawione dziennikarzom na ponad tydzień przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy to próba uwiarygodnienia i uzasadnienia własnej decyzji oraz element kampanii medialnej przeciwko byłemu zarządowi. Ten fakt zmusza nas do odniesienia się do zarzutów zarządu PGNiG SA oraz przedstawienia i przypomnienia opinii publicznej kluczowych faktów" - napisali byli członkowie zarządu w oświadczeniu przesłanym mediom.

W projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 28 czerwca, obecny zarząd PGNiG zaproponował: "Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie PGNiG S.A. nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Mariuszowi Zawiszy, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 11 grudnia 2015 roku". Analogiczne wnioski dotyczą wiceprezesów: Jarosława Bauca, Zbigniewa Skrzypkiewicza i Waldemara Wójcika.

Byli członkowie zarządu podkreślili w oświadczeniu, że "w 2015 roku zarząd PGNiG SA zrealizował wszystkie cele nałożone przez radę nadzorczą spółki". Według nich, PGNiG osiągnęło "znaczące i niekwestionowane przez rynek sukcesy", które w bezpośredni sposób przełożyły się na wartość spółki dla akcjonariuszy - w tym głównego, jakim jest Skarbu Państwa.

"Do najważniejszych osiągnięć w 2015 roku należą:

1. Wygenerowanie najlepszych w historii wyników finansowych przez grupę kapitałową PGNiG.

2. Obniżenie zadłużenia spółki do historycznych minimów.

3. Wypłacenie rekordowo wysokiej pieniężnej dywidendy akcjonariuszom wynoszącej 0,20 zł na akcję.

4. Zanotowanie historycznego maksimum notowań poziomu akcji PGNIG ? co także było efektem zaufania do działań zarządu PGNiG SA.

5. Zanotowanie rekordowej kapitalizacji spółki - ponad 40 mld zł - co ustawiło spółkę w pozycji lidera na GPW.

6. Przeprowadzenie w grupie kapitałowej PGNiG programu poprawy efektywności oraz restrukturyzacji jako odpowiedzi na spadające ceny węglowodorów i wielokrotną obniżkę taryf - efekt programu to 0,5 mld stałych oszczędności w grupie PGNiG.

7. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania spółki.

8. Ukierunkowanie na potrzeby klientów - podejmowanie działań oszczędnościowych i efektywnościowych w celu oczekiwanej przez interesariuszy i klientów dalszej obniżki taryf.

9. Znaczące, przeprowadzone w warunkach spokoju społecznego, ograniczenie zatrudnienia w grupie kapitałowej - głównie poprzez programy dobrowolnych odejść - tym samym osiągnięcie najwyższego w historii poziomu wydajności pracy (w latach 2014-2015 zatrudnienie w grupie kapitałowej zmniejszyło się o ponad 5 tysięcy osób).

10. Podpisanie porozumień ze spółką Qatargas - tym samym neutralizacja ryzyka kontraktowego i uchronienie spółki przed zapłatą za niedostarczony surowiec w związku z opóźnieniem w budowie terminalu LNG.

11. Wykonanie planu wydobycia węglowodorów na poziomie 31 mln boe wobec założonych 29 mln boe w 2015 roku.

12. Wzmocnienie potencjału spółki na rynkach zagranicznych - nabycie aktywów wydobywczych w Norwegii i aplikacje w kolejnych rundach licencyjnych.

13. Sprostanie wymogom obliga giełdowej sprzedaży gazu.

14. Wprowadzenie ładu korporacyjnego we wszystkich spółkach grupy kapitałowej PGNiG poprzez zarządzanie holdingowe.

15. Uporządkowanie spraw korporacyjnych w spółce EuRoPolgaz,

16. Uporządkowanie spraw korporacyjnych na linii PGNiG - Gas Trading - Bartimpex, poprzez przejęcie udziałów Bartimpexu w spółce Gas Trading przez PGNiG" - czytamy w oświadczeniu.

Według członków poprzedniego zarządu, osiągnięcia te ustawiły spółkę w pozycji giełdowego lidera w 2015 roku. Rezultaty pracy zarządu w 2015 roku ustanowiły mocną bazę do dalszego, niezakłóconego funkcjonowania PGNIG w obliczu dynamicznej liberalizacji rynku.

"Wniosek o nieudzielenie nam absolutorium za 2015 rok traktujemy jako działanie niezrozumiałe, pozamerytoryczne, podyktowane wyłącznie chęcią uzasadnienia zmian w składzie zarządu. Taka praktyka wpływa negatywne na postrzeganie spółki przez interesariuszy oraz buduje zły zwyczaj dokonywania ocen bez uwzględnienia faktów. Akcjonariusze oraz rynek - co potwierdzają istotne fakty, w tym notowania spółki w 2015 roku - ocenili pracę zarządu w sposób odmienny, niż ocenia ją obecny zarząd PGNiG SA" - napisali także byli członkowie zarządu.

W lutym br. rada nadzorcza PGNiG powołała - po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego - z dniem 11 lutego Piotra Woźniaka na prezesa zarządu, Macieja Woźniaka na wiceprezesa ds. handlowych, Bogusława Marca na wiceprezesa ds. finansowych, Janusza Kowalskiego na wiceprezesa ds. korporacyjnych i Łukasza Kroplewskiego na wiceprezesa ds. rozwoju.

Ponadto Waldemar Wójcik, wybrany 3 kwietnia 2014 roku przez pracowników spółki, nadal pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

Wspólna kadencja upływa 30 grudnia 2016 roku.

11 grudnia ub.r. rada nadzorcza PGNiG odwołała ze stanowiska prezesa Mariusza Zawiszę i delegowała do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Piotra Woźniaka - członka RN.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem